Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst darbības, kas saistītas ar līdzekļu iegūšanu un pārdali, izņemot apdrošināšanu, pensiju uzkrāšanu vai obligāto sociālo apdrošināšanu.Piezīme: nacionālajai institucionālajai sistēmai varētu būt būtiska nozīme, nosakot šajā nodaļā ietilpstošo vienību klasifikāciju.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst līdzekļu iegūšana pārvedu noguldījumu veidā, t.i., tādu līdzekļu iegūšana, kuri ir fiksēti naudas izteiksmē, kurus iegūst ikdienā un kuri, neatkarīgi no centrālo banku darbības, iegūti no resursiem, kas nav finanšu resursi.
Šajā grupā ietilpst līdzekļu iegūšana pārvedu noguldījumu veidā, t.i., tādu līdzekļu iegūšana, kuri ir fiksēti naudas izteiksmē, kurus iegūst ikdienā un kuri, neatkarīgi no centrālo banku darbības, iegūti no resursiem, kas nav finanšu resursi.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst finanšu pakalpojumu darbības, izņemot darbības, kuras veic monetārās iestādes.
Šajā grupā neietilpst:
– apdrošināšana un pensiju uzkrāšana, sk. 65.nodaļu.
Šajā grupā ietilpst finanšu pakalpojumu darbības, izņemot darbības, kuras veic monetārās iestādes.
Šajā grupā neietilpst:
– apdrošināšana un pensiju uzkrāšana, sk. 65.nodaļu.