Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst darbības, kas saistītas ar līdzekļu iegūšanu un pārdali, izņemot apdrošināšanu, pensiju uzkrāšanu vai obligāto sociālo apdrošināšanu.Piezīme: nacionālajai institucionālajai sistēmai varētu būt būtiska nozīme, nosakot šajā nodaļā ietilpstošo vienību klasifikāciju.
64.1
Monetārā starpniecība
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst līdzekļu iegūšana pārvedu noguldījumu veidā, t.i., tādu līdzekļu iegūšana, kuri ir fiksēti naudas izteiksmē, kurus iegūst ikdienā un kuri, neatkarīgi no centrālo banku darbības, iegūti no resursiem, kas nav finanšu resursi.
64.2
Holdingkompāniju darbība
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
64.3
Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
64.9
Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst finanšu pakalpojumu darbības, izņemot darbības, kuras veic monetārās iestādes.
Šajā grupā neietilpst:
– apdrošināšana un pensiju uzkrāšana, sk. 65.nodaļu.