Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija

Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

Uzņēmumi
Šajā sadaļā ietilpst augu un dzīvnieku izcelsmes dabas resursu izmantošana, kas ietver kultūraugu audzēšanu, dzīvnieku audzēšanu, kokmateriālu ieguvi, kā arī citu augu, dzīvnieku vai dzīvnieku izcelsmes pirmproduktu ieguvi to audzēšanas vietās vai to dabiskajos biotopos.
Šajā sadaļā ietilpst augu un dzīvnieku izcelsmes dabas resursu izmantošana, kas ietver kultūraugu audzēšanu, dzīvnieku audzēšanu, kokmateriālu ieguvi, kā arī citu augu, dzīvnieku vai dzīvnieku izcelsmes pirmproduktu ieguvi to audzēšanas vietās vai to dabiskajos biotopos.
Uzņēmumi
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde ietver dabisko cieto (akmeņogles un rūdas), šķidro (nafta) vai gāzveida (dabasgāze) derīgo izrakteņu ieguvi. Ieguvi var veikt, izmantojot dažādas metodes, piemēram, veicot derīgo izrakteņu ieguvi pazemes atradnēs vai karjeros, izmantojot urbumus, veicot zemūdens derīgo izrakteņu ieguvi utt.
Šī sadaļa ietver palīgdarbības, kuru mērķis ir neapstrādāto izrakteņu sagatavošana realizācijai, piemēram, drupināšanu, smalcināšanu, attīrīšanu, žāvēšanu, šķirošanu, rūdu bagātināšanu, dabasgāzes sašķidrināšanu un cietā kurināmā granulēšanu. Šīs darbības bieži veic attiecīgo izrakteņu ieguves uzņēmumi un/vai citi tuvumā esoši uzņēmumi.
Derīgo izrakteņu ieguve tiek klasificēta nodaļās, grupās un klasēs, pamatojoties uz galveno ražoto derīgo izrakteni. Nodaļas 05, 06 attiecas uz degizrakteņu (akmeņogles, lignīts (brūnogles), nafta, gāze) ieguvi un izstrādi, nodaļas 07, 08 attiecas uz metāla rūdām, dažādiem derīgajiem izrakteņiem un derīgo izrakteņu izstrādājumiem.
Dažas šīs sekcijas tehniskās operācijas, piemēram, ogļūdeņraža ieguvi, var veikt specializētas ražotnes, kā rūpniecisku pakalpojumu, kas tiek klasificēts 09. nodaļā.
Šajā sadaļā neietilpst:
– iegūto derīgo izrakteņu apstrāde, sk. C sadaļu (Apstrādes rūpniecība);
– iegūto derīgo izrakteņu izmantošana bez turpmākas pārveides būvniecības mērķiem, sk. F sadaļu (Būvniecība);
– dabiskā avota ūdens un minerālūdens iepildīšana pudelēs pie avotiem un urbumiem, sk. klasi 11.07;
– konkrētu augšņu, iežu un minerālu drupināšana, smalcināšana vai cita veida apstrāde, ko neveic saistībā ar ieguves rūpniecību un karjeru izstrādi, sk. grupu 23.9.
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde ietver dabisko cieto (akmeņogles un rūdas), šķidro (nafta) vai gāzveida (dabasgāze) derīgo izrakteņu ieguvi. Ieguvi var veikt, izmantojot dažādas metodes, piemēram, veicot derīgo izrakteņu ieguvi pazemes atradnēs vai karjeros, izmantojot urbumus, veicot zemūdens derīgo izrakteņu ieguvi utt.
Šī sadaļa ietver palīgdarbības, kuru mērķis ir neapstrādāto izrakteņu sagatavošana realizācijai, piemēram, drupināšanu, smalcināšanu, attīrīšanu, žāvēšanu, šķirošanu, rūdu bagātināšanu, dabasgāzes sašķidrināšanu un cietā kurināmā granulēšanu. Šīs darbības bieži veic attiecīgo izrakteņu ieguves uzņēmumi un/vai citi tuvumā esoši uzņēmumi.
Derīgo izrakteņu ieguve tiek klasificēta nodaļās, grupās un klasēs, pamatojoties uz galveno ražoto derīgo izrakteni. Nodaļas 05, 06 attiecas uz degizrakteņu (akmeņogles, lignīts (brūnogles), nafta, gāze) ieguvi un izstrādi, nodaļas 07, 08 attiecas uz metāla rūdām, dažādiem derīgajiem izrakteņiem un derīgo izrakteņu izstrādājumiem.
Dažas šīs sekcijas tehniskās operācijas, piemēram, ogļūdeņraža ieguvi, var veikt specializētas ražotnes, kā rūpniecisku pakalpojumu, kas tiek klasificēts 09. nodaļā.
Šajā sadaļā neietilpst:
– iegūto derīgo izrakteņu apstrāde, sk. C sadaļu (Apstrādes rūpniecība);
– iegūto derīgo izrakteņu izmantošana bez turpmākas pārveides būvniecības mērķiem, sk. F sadaļu (Būvniecība);
– dabiskā avota ūdens un minerālūdens iepildīšana pudelēs pie avotiem un urbumiem, sk. klasi 11.07;
– konkrētu augšņu, iežu un minerālu drupināšana, smalcināšana vai cita veida apstrāde, ko neveic saistībā ar ieguves rūpniecību un karjeru izstrādi, sk. grupu 23.9.
Uzņēmumi
Apstrādes rūpniecība ietver materiālu, vielu vai sastāvdaļu fizisku vai ķīmisku pārveidošanu par jauniem produktiem, kaut gan to nevar izmantot kā vienīgo vispārējo kritēriju apstrādes rūpniecības definēšanā (sk. piezīmi turpmāk par atkritumu pārstrādi). Pārveidotie materiāli, vielas vai sastāvdaļas ir izejvielas, kas ir lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, ieguves rūpniecības vai karjeru izstrādes produkti, kā arī citu ražošanas darbību produkti. Preču būtiska pārveidošana, atjaunošana vai rekonstrukcija pārsvarā tiek uzskatīta par apstrādes rūpniecību.
Apstrādes rūpniecības ražotnes produkts var būt gan gatavs tūlītējai lietošanai vai patēriņam, gan būt kā pusfabrikāts tālākai apstrādei. Piemēram, alumīnija bagātināšanas produkts ir izejmateriāls alumīnija ražošanā; tas savukārt, ir izejmateriāls alumīnija stiepļu ražošanai, bet alumīnija stieples ir izejmateriāls rūpniecisko vadu ražošanai.
Iekārtu un aprīkojuma specializēto detaļu un sastāvdaļu, kā arī to piederumu un aprīkojuma ražošana parasti tiek klasificēta tajā pašā klasē, kurā klasificē to iekārtu un aprīkojuma ražošanu, kurām ir paredzētas detaļas un piederumi. Iekārtu un aprīkojuma nespecializētu detaļu un sastāvdaļu, piemēram, motoru, virzuļu, elektromotoru, elektrisko iekārtu, vārstu, zobratu, rullīšu gultņu ražošana tiek klasificēta attiecīgajā ražošanas klasē, neņemot vērā iekārtas un aprīkojumu, kurā šos izstrādājumus var iekļaut. Tomēr uz specializētu detaļu un piederumu ražošanu, lejot vai presējot (štancējot) plastmasas materiālus, attiecas grupa 22.2.
Gatavu izstrādājumu sastāvdaļu montāžu uzskata par ražošanu. Tā ietver gatavu izstrādājumu montāžu, izmantojot pašražotas un iepirktas detaļas.
Atkritumu reģenerācija, t.i., atkritumu pārstrāde par otrreizējām izejvielām, ir klasificēta grupā 38.3 (Otrreizējā pārstrāde). Lai gan tā var ietvert fiziskus vai ķīmiskus pārveidojumus, tā nav uzskatāma par apstrādes rūpniecības daļu. Tiek uzskatīts, ka šo darbību galvenais mērķis ir atkritumu apstrāde vai pārstrāde, un tāpēc tās ir klasificētas E sadaļā (Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija). Tomēr jaunu galaproduktu ražošana (atšķirībā no otrreizējām izejvielām) ir klasificēta kā ražošana, pat ja šajos procesos atkritumus izmanto kā izejmateriālu. Piemēram, sudraba ražošanu no fotofilmu pārpalikumiem uzskata par ražošanas procesu.
Rūpniecisko, komerciālo un līdzīgu iekārtu un aprīkojuma specializētā apkope un remonts pārsvarā ir klasificēti 33.nodaļā (Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana). Tomēr datoru un individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts ir klasificēts 95.nodaļā (Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts), bet mehānisko transportlīdzekļu remonts ir klasificēts 45.nodaļā (Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts).
Iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana, ja to veic kā specializētu darbību, ir klasificēta klasē 33.20.
Piezīme. Reizēm var būt neskaidras robežas starp apstrādes rūpniecību un citām klasifikācijas sadaļām. Parasti darbības, uz kurām attiecas pārstrādes rūpniecības sadaļa, ietver materiālu pārveidošanu par jauniem izstrādājumiem. To izlaide ir jauns izstrādājums. Tomēr jauna izstrādājuma definīcija var būt nedaudz subjektīva. Precizēšanai NACE klasifikācijā par pārstrādes rūpniecību tiek uzskatītas šādas darbības:
– svaigu zivju apstrāde (austeru lobīšana, zivju filejas atdalīšana), ko neveic uz zvejas kuģiem (sk. klasi 10.20);
– piena pasterizēšana un iepildīšana pudelēs (sk. klasi 10.51);
– ādu apstrāde (sk. klasi 15.11);
– koksnes apstrāde uzglabāšanai (sk. klasi 16.10);
– iespieddarbi un ar to saistītās palīgdarbības (sk. grupu 18.1);
– riepu protektoru atjaunošana (sk. klasi 22.11);
– liešanai sagatavota betona ražošana (sk. klasi 23.63);
– metāla elektrogalvanizācija, pārklāšana, termiskā apstrāde un pulēšana (sk. klasi 25.61);
– iekārtu rekonstrukcija vai pārveidošana (piemēram, automobiļu dzinēji, sk. klasi 29.10).
Tomēr ir darbības, kas, kaut arī dažkārt ir saistītas ar pārveidošanas procesiem, ir klasificētas citās NACE sadaļās (citiem vārdiem sakot, tās nav klasificētas kā apstrādes rūpniecība). Tās ir šādas:
– mežistrāde, kas tiek klasificēta A sadaļā (Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība);
– tūlītējai lietošanai paredzētu ēdienu sagatavošana patērēšanai uz vietas klasificējama 56.nodaļā (Ēdināšanas pakalpojumi)
– lauksaimniecības produktu bagātināšana, kas tiek klasificēta A sadaļā (Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība);
– rūdu un citu minerālu bagātināšana, kas tiek klasificēta B sadaļā (Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde);
– būvelementu un konstrukciju montāža būvlaukumā, kas tiek klasificēta F sadaļā (Būvniecība);
– lielkravu sadalīšana un pārdalīšana mazākās partijās, ietverot iesaiņošanu un pārpakošanu, vai tādu produktu iepildīšanu pudelēs kā atsārmi vai ķīmiskas vielas; metāllūžņu šķirošana; krāsu jaukšana un metālu griešana pēc klienta pasūtījuma; apstrāde, kuras gaitā netiek iegūta atšķirīga prece, tiek klasificēta G sadaļā (Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts).
Apstrādes rūpniecība ietver materiālu, vielu vai sastāvdaļu fizisku vai ķīmisku pārveidošanu par jauniem produktiem, kaut gan to nevar izmantot kā vienīgo vispārējo kritēriju apstrādes rūpniecības definēšanā (sk. piezīmi turpmāk par atkritumu pārstrādi). Pārveidotie materiāli, vielas vai sastāvdaļas ir izejvielas, kas ir lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, ieguves rūpniecības vai karjeru izstrādes produkti, kā arī citu ražošanas darbību produkti. Preču būtiska pārveidošana, atjaunošana vai rekonstrukcija pārsvarā tiek uzskatīta par apstrādes rūpniecību.
Apstrādes rūpniecības ražotnes produkts var būt gan gatavs tūlītējai lietošanai vai patēriņam, gan būt kā pusfabrikāts tālākai apstrādei. Piemēram, alumīnija bagātināšanas produkts ir izejmateriāls alumīnija ražošanā; tas savukārt, ir izejmateriāls alumīnija stiepļu ražošanai, bet alumīnija stieples ir izejmateriāls rūpniecisko vadu ražošanai.
Iekārtu un aprīkojuma specializēto detaļu un sastāvdaļu, kā arī to piederumu un aprīkojuma ražošana parasti tiek klasificēta tajā pašā klasē, kurā klasificē to iekārtu un aprīkojuma ražošanu, kurām ir paredzētas detaļas un piederumi. Iekārtu un aprīkojuma nespecializētu detaļu un sastāvdaļu, piemēram, motoru, virzuļu, elektromotoru, elektrisko iekārtu, vārstu, zobratu, rullīšu gultņu ražošana tiek klasificēta attiecīgajā ražošanas klasē, neņemot vērā iekārtas un aprīkojumu, kurā šos izstrādājumus var iekļaut. Tomēr uz specializētu detaļu un piederumu ražošanu, lejot vai presējot (štancējot) plastmasas materiālus, attiecas grupa 22.2.
Gatavu izstrādājumu sastāvdaļu montāžu uzskata par ražošanu. Tā ietver gatavu izstrādājumu montāžu, izmantojot pašražotas un iepirktas detaļas.
Atkritumu reģenerācija, t.i., atkritumu pārstrāde par otrreizējām izejvielām, ir klasificēta grupā 38.3 (Otrreizējā pārstrāde). Lai gan tā var ietvert fiziskus vai ķīmiskus pārveidojumus, tā nav uzskatāma par apstrādes rūpniecības daļu. Tiek uzskatīts, ka šo darbību galvenais mērķis ir atkritumu apstrāde vai pārstrāde, un tāpēc tās ir klasificētas E sadaļā (Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija). Tomēr jaunu galaproduktu ražošana (atšķirībā no otrreizējām izejvielām) ir klasificēta kā ražošana, pat ja šajos procesos atkritumus izmanto kā izejmateriālu. Piemēram, sudraba ražošanu no fotofilmu pārpalikumiem uzskata par ražošanas procesu.
Rūpniecisko, komerciālo un līdzīgu iekārtu un aprīkojuma specializētā apkope un remonts pārsvarā ir klasificēti 33.nodaļā (Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana). Tomēr datoru un individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts ir klasificēts 95.nodaļā (Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts), bet mehānisko transportlīdzekļu remonts ir klasificēts 45.nodaļā (Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts).
Iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana, ja to veic kā specializētu darbību, ir klasificēta klasē 33.20.
Piezīme. Reizēm var būt neskaidras robežas starp apstrādes rūpniecību un citām klasifikācijas sadaļām. Parasti darbības, uz kurām attiecas pārstrādes rūpniecības sadaļa, ietver materiālu pārveidošanu par jauniem izstrādājumiem. To izlaide ir jauns izstrādājums. Tomēr jauna izstrādājuma definīcija var būt nedaudz subjektīva. Precizēšanai NACE klasifikācijā par pārstrādes rūpniecību tiek uzskatītas šādas darbības:
– svaigu zivju apstrāde (austeru lobīšana, zivju filejas atdalīšana), ko neveic uz zvejas kuģiem (sk. klasi 10.20);
– piena pasterizēšana un iepildīšana pudelēs (sk. klasi 10.51);
– ādu apstrāde (sk. klasi 15.11);
– koksnes apstrāde uzglabāšanai (sk. klasi 16.10);
– iespieddarbi un ar to saistītās palīgdarbības (sk. grupu 18.1);
– riepu protektoru atjaunošana (sk. klasi 22.11);
– liešanai sagatavota betona ražošana (sk. klasi 23.63);
– metāla elektrogalvanizācija, pārklāšana, termiskā apstrāde un pulēšana (sk. klasi 25.61);
– iekārtu rekonstrukcija vai pārveidošana (piemēram, automobiļu dzinēji, sk. klasi 29.10).
Tomēr ir darbības, kas, kaut arī dažkārt ir saistītas ar pārveidošanas procesiem, ir klasificētas citās NACE sadaļās (citiem vārdiem sakot, tās nav klasificētas kā apstrādes rūpniecība). Tās ir šādas:
– mežistrāde, kas tiek klasificēta A sadaļā (Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība);
– tūlītējai lietošanai paredzētu ēdienu sagatavošana patērēšanai uz vietas klasificējama 56.nodaļā (Ēdināšanas pakalpojumi)
– lauksaimniecības produktu bagātināšana, kas tiek klasificēta A sadaļā (Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība);
– rūdu un citu minerālu bagātināšana, kas tiek klasificēta B sadaļā (Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde);
– būvelementu un konstrukciju montāža būvlaukumā, kas tiek klasificēta F sadaļā (Būvniecība);
– lielkravu sadalīšana un pārdalīšana mazākās partijās, ietverot iesaiņošanu un pārpakošanu, vai tādu produktu iepildīšanu pudelēs kā atsārmi vai ķīmiskas vielas; metāllūžņu šķirošana; krāsu jaukšana un metālu griešana pēc klienta pasūtījuma; apstrāde, kuras gaitā netiek iegūta atšķirīga prece, tiek klasificēta G sadaļā (Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts).
Uzņēmumi
Šajā sadaļā ietilpst elektroenerģijas, dabasgāzes, tvaika, karstā ūdens un tamlīdzīga apgāde, izmantojot līniju, cauruļvadu un cauruļu pastāvīgu infrastruktūru (tīklu). Tīkla lielumi nav noteicošie; šī sadaļa attiecas arī uz elektroenerģijas, gāzes, tvaika, karstā ūdens un tamlīdzīgu apgādi rūpnieciskos parkos vai dzīvojamās ēkās.
Tāpēc šajā sadaļā ietilpst elektrības un gāzes komunālo pakalpojumu uzņēmumu darbība, kuri ražo, kontrolē un sadala elektroenerģiju vai gāzi. Šajā sadaļā ietilpst arī tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana.
Šajā sadaļā neietilpst ūdens un notekūdeņu komunālo pakalpojumu uzņēmumu darbība, sk. 36. un 37.nodaļu. Šī sadaļa neattiecas arī uz gāzes transportēšanu (parasti lielos attālumos) pa cauruļvadiem.
Šajā sadaļā ietilpst elektroenerģijas, dabasgāzes, tvaika, karstā ūdens un tamlīdzīga apgāde, izmantojot līniju, cauruļvadu un cauruļu pastāvīgu infrastruktūru (tīklu). Tīkla lielumi nav noteicošie; šī sadaļa attiecas arī uz elektroenerģijas, gāzes, tvaika, karstā ūdens un tamlīdzīgu apgādi rūpnieciskos parkos vai dzīvojamās ēkās.
Tāpēc šajā sadaļā ietilpst elektrības un gāzes komunālo pakalpojumu uzņēmumu darbība, kuri ražo, kontrolē un sadala elektroenerģiju vai gāzi. Šajā sadaļā ietilpst arī tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana.
Šajā sadaļā neietilpst ūdens un notekūdeņu komunālo pakalpojumu uzņēmumu darbība, sk. 36. un 37.nodaļu. Šī sadaļa neattiecas arī uz gāzes transportēšanu (parasti lielos attālumos) pa cauruļvadiem.
Uzņēmumi
Šajā sadaļā ietilpst darbības, kas saistītas ar dažāda veida atkritumu, piemēram, cieto un cita veida rūpniecisko vai sadzīves atkritumu, apsaimniekošanu (ieskaitot savākšanu, apstrādi un izvietošanu), kā arī piesārņotu vietu pārvaldību. Atkritumu vai notekūdeņu pārstrādes procesā radušos produktus var vai nu apglabāt, vai tos izmanto kā izejvielas citos ražošanas procesos. Šajā sadaļā ir iekļauta arī ūdensapgāde, jo to bieži veic saistībā ar uzņēmumiem, kas iesaistīti notekūdeņu attīrīšanā, vai to veic šādi uzņēmumi.
Šajā sadaļā ietilpst darbības, kas saistītas ar dažāda veida atkritumu, piemēram, cieto un cita veida rūpniecisko vai sadzīves atkritumu, apsaimniekošanu (ieskaitot savākšanu, apstrādi un izvietošanu), kā arī piesārņotu vietu pārvaldību. Atkritumu vai notekūdeņu pārstrādes procesā radušos produktus var vai nu apglabāt, vai tos izmanto kā izejvielas citos ražošanas procesos. Šajā sadaļā ir iekļauta arī ūdensapgāde, jo to bieži veic saistībā ar uzņēmumiem, kas iesaistīti notekūdeņu attīrīšanā, vai to veic šādi uzņēmumi.
Uzņēmumi
Šajā sadaļā ietilpst ēku un civilo inženierbūvju vispārējā un specializētā būvniecība. Tā ietver jauno būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo būvju vai konstrukciju montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu rakstura būvju būvniecību.
Vispārējā būvniecība ir pilna cikla visu veidu dzīvojamo ēku, biroju ēku, veikalu un citu sabiedrisku un pakalpojumu ēku, lauksaimniecības ēku u.c. ēku būvniecība vai civilo inženierbūvju, piemēram, automaģistrāļu, ielu, tiltu, tuneļu, dzelzceļu, lidlauku, ostu un citu hidrobūvju, apūdeņošanas sistēmu, kanalizācijas sistēmu, rūpniecības komplekso būvju, cauruļvadu un elektrolīniju, sporta būvju u.c. būvniecība.
Šos darbus var veikt uz pašu rēķina, kā arī par atlīdzību vai uz līguma pamata. Par daļu no būvdarbiem un dažreiz pat par visu būvniecības apjomu var noslēgt apakšlīgumus. Šajā sadaļā ir klasificētas vienības, kas uzņemas vispārējo atbildību par būvniecības projektu.
Šī sadaļa ietver arī ēku un civilo inženierbūvju remontdarbus.
Šī sadaļa ietver pilna cikla ēku būvniecību (41.nodaļa), civilo inženierbūvniecību (42.nodaļa), kā arī specializētus būvdarbus, ja tos veic tikai kā daļu no būvniecības procesa (43.nodaļa).
Būvmašīnu ar operatoru iznomāšana ir klasificēta kā īpaša būvniecības darbība, ko veic ar šo būvmašīnu.
Šī sadaļa ietver arī būvniecības projektu izstrādi ēkām vai inženierbūvēm, apvienojot finanšu, tehniskos un cilvēku resursus, lai īstenotu būvniecības projektus turpmākai pārdošanai. Ja šīs darbības veic nevis būvniecības konstrukciju turpmākai pārdošanai, bet to ekspluatācijai (piemēram, telpu izīrēšanai šajās ēkās, ražošanas darbībām šajos uzņēmumos), attiecīgā vienība tiek klasificēta nevis šajā sadaļā, bet gan atbilstoši tās operatīvajai darbībai, t.i., nekustamais īpašums, ražošana u.c.
Šajā sadaļā ietilpst ēku un civilo inženierbūvju vispārējā un specializētā būvniecība. Tā ietver jauno būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo būvju vai konstrukciju montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu rakstura būvju būvniecību.
Vispārējā būvniecība ir pilna cikla visu veidu dzīvojamo ēku, biroju ēku, veikalu un citu sabiedrisku un pakalpojumu ēku, lauksaimniecības ēku u.c. ēku būvniecība vai civilo inženierbūvju, piemēram, automaģistrāļu, ielu, tiltu, tuneļu, dzelzceļu, lidlauku, ostu un citu hidrobūvju, apūdeņošanas sistēmu, kanalizācijas sistēmu, rūpniecības komplekso būvju, cauruļvadu un elektrolīniju, sporta būvju u.c. būvniecība.
Šos darbus var veikt uz pašu rēķina, kā arī par atlīdzību vai uz līguma pamata. Par daļu no būvdarbiem un dažreiz pat par visu būvniecības apjomu var noslēgt apakšlīgumus. Šajā sadaļā ir klasificētas vienības, kas uzņemas vispārējo atbildību par būvniecības projektu.
Šī sadaļa ietver arī ēku un civilo inženierbūvju remontdarbus.
Šī sadaļa ietver pilna cikla ēku būvniecību (41.nodaļa), civilo inženierbūvniecību (42.nodaļa), kā arī specializētus būvdarbus, ja tos veic tikai kā daļu no būvniecības procesa (43.nodaļa).
Būvmašīnu ar operatoru iznomāšana ir klasificēta kā īpaša būvniecības darbība, ko veic ar šo būvmašīnu.
Šī sadaļa ietver arī būvniecības projektu izstrādi ēkām vai inženierbūvēm, apvienojot finanšu, tehniskos un cilvēku resursus, lai īstenotu būvniecības projektus turpmākai pārdošanai. Ja šīs darbības veic nevis būvniecības konstrukciju turpmākai pārdošanai, bet to ekspluatācijai (piemēram, telpu izīrēšanai šajās ēkās, ražošanas darbībām šajos uzņēmumos), attiecīgā vienība tiek klasificēta nevis šajā sadaļā, bet gan atbilstoši tās operatīvajai darbībai, t.i., nekustamais īpašums, ražošana u.c.
Uzņēmumi
Šajā sadaļā ietilpst jebkāda veida preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (t.i., pārdošana bez pārveidošanas) un ar preču pārdošanu saistītu pakalpojumu sniegšana. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība ir preču izplatīšanas procesa pēdējais posms. Šajā sadaļa ietilpst arī automobiļu un motociklu remonts.
Tirdzniecība bez pārveidošanas ietver arī parastās ar tirdzniecību saistītās darbības, kā piemēram, preču šķirošanu, sakārtošanu un komplektēšanu, preču sajaukšanu (samaisīšanu) (piemēram, vīna sajaukšanu), iepildīšanu pudelēs (var ietvert arī pudeļu mazgāšanu pirms pildīšanas), iepakošanu, sadalīšanu un pārsaiņošanu izplatīšanai mazākās partijās, uzglabāšanu (ieskaitot arī saldētu vai atdzesētu produktu uzglabāšanu).
45. nodaļa ietver visas darbības, kas saistītas ar automobiļu un motociklu pārdošanu un remontu, bet 46. un 47.nodaļa ietver pārējo tirdzniecību. 46.nodaļa (vairumtirdzniecība) un 47.nodaļa (mazumtirdzniecība) atšķiras pēc dominējošā klientu tipa.
Vairumtirdzniecība ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) mazumtirgotājiem, kā arī citiem uzņēmumiem – rūpnieciskiem, komerciāliem, institucionāliem vai profesionāliem lietotājiem, vai citiem vairumtirgotājiem. Šeit ietverta arī vairumtirdzniecības aģentu vai starpnieku darbība, kuri darbojas preču iepirkšanā priekš šiem uzņēmumiem vai nodarbojas ar šo uzņēmumu produkcijas realizāciju. Šajā sadaļā ir iekļauti preču vairumtirgotāji, kas pārņem īpašumtiesības uz precēm, ko tie pārdod, piemēram, vairumtirdzniecības lieltirgotāji, rūpnieciskie izplatītāji, eksportētāji, importētāji un kooperatīvas pircēju apvienības, firmu realizācijas nodaļas un pārdošanas biroji (izņemot mazumtirdzniecības veikalus), kurus uztur ražotnes vai ieguves uzņēmumi atsevišķi no ražošanas vietām, lai nodarbotos ar marketingu un tirgotu savus izstrādājumus. Šī sadaļa ietver arī tādus starpniekus, komisijas lieltirgotājus, aģentus, pircēju un kooperatīvās apvienības, kas iesaistīti lauksaimniecības produktu vairumtirdzniecībā.
Vairumtirgotāji bieži sakomplektē, sašķiro un sakārto preces lielās partijās, pārkrauj, sadala, pārsaiņo un pārdala mazākās partijās, piemēram, farmaceitiskos līdzekļus; uzglabā, atdzesē, piegādā un uzstāda preces, iesaistās pārdošanas veicināšanā savu klientu labā.
Mazumtirdzniecība ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas), ko veic veikalos, lielveikalos, kioskos, stendos galvenokārt plašai sabiedrībai personiskam vai mājsaimniecības patēriņam vai lietošanai, kā arī mazumtirdzniecība, ko veic uzņēmumi, kas izpilda tirdzniecību pa pastu, apkārtceļojošie sīktirgotāji, ielu tirgotāji, patērētāju kooperatīvi, izsoļu nami u.c. Lielākā daļa mazumtirgotāju iegūst īpašumtiesības uz precēm, ko tie pārdod, bet daži darbojas kā aģenti preču īpašnieka interesēs un veic preču pārdošanu par atlīdzību vai uz līguma pamata.
Šajā sadaļā ietilpst jebkāda veida preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (t.i., pārdošana bez pārveidošanas) un ar preču pārdošanu saistītu pakalpojumu sniegšana. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība ir preču izplatīšanas procesa pēdējais posms. Šajā sadaļa ietilpst arī automobiļu un motociklu remonts.
Tirdzniecība bez pārveidošanas ietver arī parastās ar tirdzniecību saistītās darbības, kā piemēram, preču šķirošanu, sakārtošanu un komplektēšanu, preču sajaukšanu (samaisīšanu) (piemēram, vīna sajaukšanu), iepildīšanu pudelēs (var ietvert arī pudeļu mazgāšanu pirms pildīšanas), iepakošanu, sadalīšanu un pārsaiņošanu izplatīšanai mazākās partijās, uzglabāšanu (ieskaitot arī saldētu vai atdzesētu produktu uzglabāšanu).
45. nodaļa ietver visas darbības, kas saistītas ar automobiļu un motociklu pārdošanu un remontu, bet 46. un 47.nodaļa ietver pārējo tirdzniecību. 46.nodaļa (vairumtirdzniecība) un 47.nodaļa (mazumtirdzniecība) atšķiras pēc dominējošā klientu tipa.
Vairumtirdzniecība ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) mazumtirgotājiem, kā arī citiem uzņēmumiem – rūpnieciskiem, komerciāliem, institucionāliem vai profesionāliem lietotājiem, vai citiem vairumtirgotājiem. Šeit ietverta arī vairumtirdzniecības aģentu vai starpnieku darbība, kuri darbojas preču iepirkšanā priekš šiem uzņēmumiem vai nodarbojas ar šo uzņēmumu produkcijas realizāciju. Šajā sadaļā ir iekļauti preču vairumtirgotāji, kas pārņem īpašumtiesības uz precēm, ko tie pārdod, piemēram, vairumtirdzniecības lieltirgotāji, rūpnieciskie izplatītāji, eksportētāji, importētāji un kooperatīvas pircēju apvienības, firmu realizācijas nodaļas un pārdošanas biroji (izņemot mazumtirdzniecības veikalus), kurus uztur ražotnes vai ieguves uzņēmumi atsevišķi no ražošanas vietām, lai nodarbotos ar marketingu un tirgotu savus izstrādājumus. Šī sadaļa ietver arī tādus starpniekus, komisijas lieltirgotājus, aģentus, pircēju un kooperatīvās apvienības, kas iesaistīti lauksaimniecības produktu vairumtirdzniecībā.
Vairumtirgotāji bieži sakomplektē, sašķiro un sakārto preces lielās partijās, pārkrauj, sadala, pārsaiņo un pārdala mazākās partijās, piemēram, farmaceitiskos līdzekļus; uzglabā, atdzesē, piegādā un uzstāda preces, iesaistās pārdošanas veicināšanā savu klientu labā.
Mazumtirdzniecība ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas), ko veic veikalos, lielveikalos, kioskos, stendos galvenokārt plašai sabiedrībai personiskam vai mājsaimniecības patēriņam vai lietošanai, kā arī mazumtirdzniecība, ko veic uzņēmumi, kas izpilda tirdzniecību pa pastu, apkārtceļojošie sīktirgotāji, ielu tirgotāji, patērētāju kooperatīvi, izsoļu nami u.c. Lielākā daļa mazumtirgotāju iegūst īpašumtiesības uz precēm, ko tie pārdod, bet daži darbojas kā aģenti preču īpašnieka interesēs un veic preču pārdošanu par atlīdzību vai uz līguma pamata.
Uzņēmumi
Šī sadaļa ietver pasažieru vai kravas transporta pakalpojumus, ko sniedz dzelzceļa, cauruļvadu, automobiļu, ūdens vai gaisa transports, neatkarīgi no tā, vai tos veic pēc grafika vai bez tā, un palīgdarbības, piemēram, termināļu un stāvvietu pakalpojumu nodrošināšanu, kravu apstrādi, uzglabāšanu u.c. Šī sadaļa ietver transportlīdzekļu iznomāšanu ar vadītāju vai operatoru, kā arī pasta un kurjeru darbību.
Šajā sadaļā neietilpst :
– transportlīdzekļu, izņemot automobiļus, kapitālremonts vai pārbūve, sk. grupu 33.1;
– ceļu, dzelzceļu, ostu, lidlauku būvniecība, apkope un remonts, sk. 42.nodaļu;
– automobiļu apkope un remonts, sk. klasi 45.20;
– transportlīdzekļu iznomāšana bez vadītāja vai operatora, sk. grupas 77.1, 77.3.
Šī sadaļa ietver pasažieru vai kravas transporta pakalpojumus, ko sniedz dzelzceļa, cauruļvadu, automobiļu, ūdens vai gaisa transports, neatkarīgi no tā, vai tos veic pēc grafika vai bez tā, un palīgdarbības, piemēram, termināļu un stāvvietu pakalpojumu nodrošināšanu, kravu apstrādi, uzglabāšanu u.c. Šī sadaļa ietver transportlīdzekļu iznomāšanu ar vadītāju vai operatoru, kā arī pasta un kurjeru darbību.
Šajā sadaļā neietilpst :
– transportlīdzekļu, izņemot automobiļus, kapitālremonts vai pārbūve, sk. grupu 33.1;
– ceļu, dzelzceļu, ostu, lidlauku būvniecība, apkope un remonts, sk. 42.nodaļu;
– automobiļu apkope un remonts, sk. klasi 45.20;
– transportlīdzekļu iznomāšana bez vadītāja vai operatora, sk. grupas 77.1, 77.3.
Uzņēmumi
Šajā sadaļā ietilpst viesu un ceļotāju nodrošināšana ar īslaicīgas apmešanās vietām, kā arī tūlītējai lietošanai paredzētu gatavu ēdienu un dzērienu nodrošināšana. Šīs sadaļas ietvaros sniegto papildpakalpojumu apjoms un veids var būt ļoti dažāds.Šajā sadaļā neietilpst ilgtermiņa izmitināšanas nodrošināšana, piemēram, pamata dzīvesvietas nodrošināšana, kas ir klasificēta L sadaļā kā operācijas ar nekustamo īpašumu. Nav ietverta arī tādu ēdienu un dzērienu sagatavošana, kuri vai nu nav paredzēti tūlītējai lietošanai, vai tiek pārdoti ar neatkarīgu izplatīšanas kanālu starpniecību, piemēram, veicot vairumtirdzniecību vai mazumtirdzniecību. Šo ēdienu sagatavošana ir klasificēta kā pārtikas ražošana (C sadaļa).
Šajā sadaļā ietilpst viesu un ceļotāju nodrošināšana ar īslaicīgas apmešanās vietām, kā arī tūlītējai lietošanai paredzētu gatavu ēdienu un dzērienu nodrošināšana. Šīs sadaļas ietvaros sniegto papildpakalpojumu apjoms un veids var būt ļoti dažāds.Šajā sadaļā neietilpst ilgtermiņa izmitināšanas nodrošināšana, piemēram, pamata dzīvesvietas nodrošināšana, kas ir klasificēta L sadaļā kā operācijas ar nekustamo īpašumu. Nav ietverta arī tādu ēdienu un dzērienu sagatavošana, kuri vai nu nav paredzēti tūlītējai lietošanai, vai tiek pārdoti ar neatkarīgu izplatīšanas kanālu starpniecību, piemēram, veicot vairumtirdzniecību vai mazumtirdzniecību. Šo ēdienu sagatavošana ir klasificēta kā pārtikas ražošana (C sadaļa).
Uzņēmumi
Šī sadaļa ietver informācijas un kultūras produktu izstrādi un izplatīšanu, šo produktu raidīšanas vai izplatīšanas līdzekļu nodrošināšanu, informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes u.c. informācijas pakalpojumus.
Šajā sadaļā ietvertās galvenās darbības ir izdevējdarbība (58.nodaļa), ieskaitot datorprogrammatūras tiražēšanu, kinofilmu un skaņu ierakstu producēšana (59.nodaļa), radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.nodaļa), telekomunikācija (61.nodaļa), informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.nodaļa) un citi informācijas pakalpojumi (63.nodaļa).

Izdevējdarbība ietver autortiesību uz darbiem (informācijas produktiem) iegūšanu un šo darbu publicēšanu plašai sabiedrībai, veicot (vai organizējot) šo darbu izdošanu un izplatīšanu dažādos veidos. Šī sadaļa ietver visus iespējamos izdošanas veidus (iespiežot, elektroniski vai audioformātā, internetā, kā multivides produktus, piemēram, CD-ROM rokasgrāmatas u.c.).
Darbības, kas saistītas ar TV programmu veidošanu un izplatīšanu, ir klasificētas nodaļās 59, 60 un 61, paredzot dažādus šā procesa posmus. Atsevišķus elementus, piemēram, kinofilmas, televīzijas seriālus u.c., producē, veicot darbības, kas klasificētas 59.nodaļā, bet pilnīgas televīzijas kanāla programmas izstrāde no 59. nodaļā ietvertajiem elementiem vai citiem elementiem (piemēram, tiešraidē pārraidāmo ziņu programmu veidošana) ir ietverta 60.nodaļā. 60.nodaļa ietver arī šīs programmas pārraidīšanu, ko veic ražotājs. Sagatavoto televīzijas programmas izplatīšana, ko veic trešās personas, t.i., nemainot to saturu, ir ietverta 61.nodaļā. Šo 61.nodaļā ietverto izplatīšanu var veikt, izmantojot apraides sistēmas, satelītsistēmas vai kabeļsistēmas.
Šī sadaļa ietver informācijas un kultūras produktu izstrādi un izplatīšanu, šo produktu raidīšanas vai izplatīšanas līdzekļu nodrošināšanu, informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes u.c. informācijas pakalpojumus.
Šajā sadaļā ietvertās galvenās darbības ir izdevējdarbība (58.nodaļa), ieskaitot datorprogrammatūras tiražēšanu, kinofilmu un skaņu ierakstu producēšana (59.nodaļa), radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.nodaļa), telekomunikācija (61.nodaļa), informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.nodaļa) un citi informācijas pakalpojumi (63.nodaļa).

Izdevējdarbība ietver autortiesību uz darbiem (informācijas produktiem) iegūšanu un šo darbu publicēšanu plašai sabiedrībai, veicot (vai organizējot) šo darbu izdošanu un izplatīšanu dažādos veidos. Šī sadaļa ietver visus iespējamos izdošanas veidus (iespiežot, elektroniski vai audioformātā, internetā, kā multivides produktus, piemēram, CD-ROM rokasgrāmatas u.c.).
Darbības, kas saistītas ar TV programmu veidošanu un izplatīšanu, ir klasificētas nodaļās 59, 60 un 61, paredzot dažādus šā procesa posmus. Atsevišķus elementus, piemēram, kinofilmas, televīzijas seriālus u.c., producē, veicot darbības, kas klasificētas 59.nodaļā, bet pilnīgas televīzijas kanāla programmas izstrāde no 59. nodaļā ietvertajiem elementiem vai citiem elementiem (piemēram, tiešraidē pārraidāmo ziņu programmu veidošana) ir ietverta 60.nodaļā. 60.nodaļa ietver arī šīs programmas pārraidīšanu, ko veic ražotājs. Sagatavoto televīzijas programmas izplatīšana, ko veic trešās personas, t.i., nemainot to saturu, ir ietverta 61.nodaļā. Šo 61.nodaļā ietverto izplatīšanu var veikt, izmantojot apraides sistēmas, satelītsistēmas vai kabeļsistēmas.
Uzņēmumi
Šī sadaļa ietver finanšu pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot apdrošināšanu, pārapdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, kā arī palīgdarbības finanšu pakalpojumu nodrošināšanai.Šī sadaļa ietver arī aktīvu turēšanu, piemēram, holdingkompāniju (pārvaldītājsabiedrību) darbību un trastu, fondu un līdzīgu finanšu vienību darbību.
Šī sadaļa ietver finanšu pakalpojumu sniegšanu, ieskaitot apdrošināšanu, pārapdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, kā arī palīgdarbības finanšu pakalpojumu nodrošināšanai.Šī sadaļa ietver arī aktīvu turēšanu, piemēram, holdingkompāniju (pārvaldītājsabiedrību) darbību un trastu, fondu un līdzīgu finanšu vienību darbību.
Uzņēmumi
Šī sadaļa ietver izīrētāju, aģentu un/vai mākleru darbības vienā vai vairākās jomās – nekustamā īpašuma pārdošana vai pirkšana, nekustamā īpašuma iznomāšana, citu ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu sniegšana, piemēram, nekustamā īpašuma novērtēšana vai nekustamā īpašuma fiduciāru darbība. Šajā sadaļā klasificētās darbības var veikt ar savu vai nomātu īpašumu, par atlīdzību vai uz līguma pamata. Šeit ietilpst arī objektu būvniecība apvienojumā ar šādu objektu īpašumtiesību saglabāšanu vai iznomāšanu.Šī sadaļa ietver nekustamā īpašuma pārvaldnieku darbību.
Šī sadaļa ietver izīrētāju, aģentu un/vai mākleru darbības vienā vai vairākās jomās – nekustamā īpašuma pārdošana vai pirkšana, nekustamā īpašuma iznomāšana, citu ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu sniegšana, piemēram, nekustamā īpašuma novērtēšana vai nekustamā īpašuma fiduciāru darbība. Šajā sadaļā klasificētās darbības var veikt ar savu vai nomātu īpašumu, par atlīdzību vai uz līguma pamata. Šeit ietilpst arī objektu būvniecība apvienojumā ar šādu objektu īpašumtiesību saglabāšanu vai iznomāšanu.Šī sadaļa ietver nekustamā īpašuma pārvaldnieku darbību.
Uzņēmumi
Šī sadaļa ietver specializētas profesionālās, zinātniskās un tehniskās darbības. Lai veiktu šīs darbības, vajadzīgs augsts apmācības līmenis, un, tās veicot, lietotājiem kļūst pieejamas specializētas zināšanas un prasmes.
Šī sadaļa ietver specializētas profesionālās, zinātniskās un tehniskās darbības. Lai veiktu šīs darbības, vajadzīgs augsts apmācības līmenis, un, tās veicot, lietotājiem kļūst pieejamas specializētas zināšanas un prasmes.
Uzņēmumi
Šī sadaļa ietver dažādas darbības, ar kurām tiek atbalstītas vispārējas saimnieciskas darbības. Šīs darbības atšķiras no M sadaļā klasificētajām, jo to galvenais mērķis nav specializētu zināšanu nodošana.
Šī sadaļa ietver dažādas darbības, ar kurām tiek atbalstītas vispārējas saimnieciskas darbības. Šīs darbības atšķiras no M sadaļā klasificētajām, jo to galvenais mērķis nav specializētu zināšanu nodošana.
Uzņēmumi
Šajā sadaļā ietilpst valsts līmeņa darbības, ko parasti veic valsts pārvalde. Šīs darbības ir tiesību aktu ieviešana un juridiskā interpretācija, to atbilstoša reglamentēšana, kā arī uz tiem balstītu programmu pārvaldība, likumdošana, nodokļu politika, valsts aizsardzība, sabiedriskā kārtība un drošība, imigrācijas pakalpojumi, ārlietas un valdības programmu pārvaldība. Šajā sadaļā ietilpst arī obligātā sociālā apdrošināšana.Juridiskais vai institucionālais statuss nav noteicošais faktors, kura dēļ darbība būtu jāklasificē šajā sadaļā, – šī sadaļa ietver tādas darbības, kādas minētas iepriekšējā punktā. Tas nozīmē, ka uz darbībām, kas klasificētas citur NACE klasifikācijā, šī sadaļa neattiecas pat tad, ja tās veic valsts iestādes. Piemēram, skolu sistēmas pārvalde (t.i., izglītības sistēmas vispārēja vadība, kontrole, mācību programmas) tiek ietverta šajā sadaļā, bet pati apmācība netiek (sk.P sadaļu), un cietuma slimnīcas vai militārās slimnīcas ir klasificētas pie veselības aprūpes (sk.Q sadaļu). Līdzīgi dažas šajā sadaļā izklāstītās darbības var veikt nevalstiskas iestādes.
Šajā sadaļā ietilpst valsts līmeņa darbības, ko parasti veic valsts pārvalde. Šīs darbības ir tiesību aktu ieviešana un juridiskā interpretācija, to atbilstoša reglamentēšana, kā arī uz tiem balstītu programmu pārvaldība, likumdošana, nodokļu politika, valsts aizsardzība, sabiedriskā kārtība un drošība, imigrācijas pakalpojumi, ārlietas un valdības programmu pārvaldība. Šajā sadaļā ietilpst arī obligātā sociālā apdrošināšana.Juridiskais vai institucionālais statuss nav noteicošais faktors, kura dēļ darbība būtu jāklasificē šajā sadaļā, – šī sadaļa ietver tādas darbības, kādas minētas iepriekšējā punktā. Tas nozīmē, ka uz darbībām, kas klasificētas citur NACE klasifikācijā, šī sadaļa neattiecas pat tad, ja tās veic valsts iestādes. Piemēram, skolu sistēmas pārvalde (t.i., izglītības sistēmas vispārēja vadība, kontrole, mācību programmas) tiek ietverta šajā sadaļā, bet pati apmācība netiek (sk.P sadaļu), un cietuma slimnīcas vai militārās slimnīcas ir klasificētas pie veselības aprūpes (sk.Q sadaļu). Līdzīgi dažas šajā sadaļā izklāstītās darbības var veikt nevalstiskas iestādes.
Uzņēmumi
Šī sadaļa ietver jebkāda līmeņa vai jebkādas profesijas izglītību. Apmācību var veikt mutiski vai rakstiski, kā arī pa radio, vai izmantojot televīziju, internetu vai saraksti.
Šajā sadaļā ietilpst dažāda līmeņa izglītības programmu apguve regulārās izglītības iestādēs, kā arī pieaugušo izglītošanas un analfabētisma likvidēšanas programmas u.c. Šajā sadaļā ietilpst arī militārās skolas un akadēmijas, cietumu skolas u. c. mācību iestādes attiecīgajos līmeņos. Šī sadaļa ietver gan valsts, gan privātās izglītības iestādes.
Katra sākotnējās izglītības līmeņa klase ietver skolēnu ar fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem speciālo izglītošanu.
Šajā sadaļā kategorijas ir iedalītas, ņemot vērā izglītības līmeņus, kas noteikti 1997. gada Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācijā (ISCED). To izglītības iestāžu darbība, kuras nodrošina kursus ISCED 0 līmenī, ir klasificēta klasē 85.10, ISCED 1.līmenī – klasē 85.20, ISCED 2. – 3.līmenī – grupā 85.3, ISCED 4.līmenī – klasē 85.41 un ISCED 5. – 6.līmenī – klasē 85.42.
Šajā sadaļā ietilpst arī apmācība, kas saistīta galvenokārt ar sporta un atpūtas pasākumiem, piemēram, tenisu vai golfu, un izglītības atbalsta darbības.
Šī sadaļa ietver jebkāda līmeņa vai jebkādas profesijas izglītību. Apmācību var veikt mutiski vai rakstiski, kā arī pa radio, vai izmantojot televīziju, internetu vai saraksti.
Šajā sadaļā ietilpst dažāda līmeņa izglītības programmu apguve regulārās izglītības iestādēs, kā arī pieaugušo izglītošanas un analfabētisma likvidēšanas programmas u.c. Šajā sadaļā ietilpst arī militārās skolas un akadēmijas, cietumu skolas u. c. mācību iestādes attiecīgajos līmeņos. Šī sadaļa ietver gan valsts, gan privātās izglītības iestādes.
Katra sākotnējās izglītības līmeņa klase ietver skolēnu ar fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem speciālo izglītošanu.
Šajā sadaļā kategorijas ir iedalītas, ņemot vērā izglītības līmeņus, kas noteikti 1997. gada Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācijā (ISCED). To izglītības iestāžu darbība, kuras nodrošina kursus ISCED 0 līmenī, ir klasificēta klasē 85.10, ISCED 1.līmenī – klasē 85.20, ISCED 2. – 3.līmenī – grupā 85.3, ISCED 4.līmenī – klasē 85.41 un ISCED 5. – 6.līmenī – klasē 85.42.
Šajā sadaļā ietilpst arī apmācība, kas saistīta galvenokārt ar sporta un atpūtas pasākumiem, piemēram, tenisu vai golfu, un izglītības atbalsta darbības.
Uzņēmumi
Šajā sadaļā ietilpst veselības aprūpe un sociālā palīdzība. Minētās darbības ir ļoti dažādas, sākot no veselības aprūpes, ko nodrošina apmācīti profesionāli medicīnas darbinieki slimnīcās un citās iestādēs, ietverot aprūpi ar izmitināšanu, kas joprojām zināmā mērā ir saistīta ar veselības aprūpi, līdz pat sociālajai palīdzībai, neiesaistot veselības aprūpes speciālistus.
Šajā sadaļā ietilpst veselības aprūpe un sociālā palīdzība. Minētās darbības ir ļoti dažādas, sākot no veselības aprūpes, ko nodrošina apmācīti profesionāli medicīnas darbinieki slimnīcās un citās iestādēs, ietverot aprūpi ar izmitināšanu, kas joprojām zināmā mērā ir saistīta ar veselības aprūpi, līdz pat sociālajai palīdzībai, neiesaistot veselības aprūpes speciālistus.
Uzņēmumi
Šī sadaļa ietver ļoti dažādas darbības, kas atbilst dažādām plašas sabiedrības kultūras, izklaides un atpūtas interesēm, tostarp izrādes, muzeju darbību, azartspēles, sporta un atpūtas pasākumus.
Šī sadaļa ietver ļoti dažādas darbības, kas atbilst dažādām plašas sabiedrības kultūras, izklaides un atpūtas interesēm, tostarp izrādes, muzeju darbību, azartspēles, sporta un atpūtas pasākumus.
Uzņēmumi
Šī sadaļa (kā atlikusī kategorija) ietver organizāciju darbību, datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču remontu un dažādus citur neklasificētus individuālus pakalpojumus.
Šī sadaļa (kā atlikusī kategorija) ietver organizāciju darbību, datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču remontu un dažādus citur neklasificētus individuālus pakalpojumus.
Uzņēmumi
Uzņēmumi