Pakalpojumā pieejama Apvienotās Karalistes saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija SIC. Datu meklētājā pēc SIC koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Saitē "NACE" tiek parādīts SIC kodam atbilstošs NACE ieraksts. Atbilstoši izvēlētajam SIC kodam, saitē “Uzņēmumi ar saistīto NACE” pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati.

10110
Processing and preserving of meat
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10120
Processing and preserving of poultry meat
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10130
Production of meat and poultry meat products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10200
Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10310
Processing and preserving of potatoes
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10320
Manufacture of fruit and vegetable juice
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10390
Other processing and preserving of fruit and vegetables
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10410
Manufacture of oils and fats
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10420
Manufacture of margarine and similar edible fats
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10511
Liquid milk and cream production
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10512
Butter and cheese production
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10519
Manufacture of other milk products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10520
Manufacture of ice cream
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10611
Grain milling
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10612
Manufacture of breakfast cereals and cereals-based food
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10620
Manufacture of starches and starch products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10710
Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10720
Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10730
Manufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10810
Manufacture of sugar
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10821
Manufacture of cocoa and chocolate confectionery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10822
Manufacture of sugar confectionery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10831
Tea processing
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10832
Production of coffee and coffee substitutes
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10840
Manufacture of condiments and seasonings
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10850
Manufacture of prepared meals and dishes
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10860
Manufacture of homogenized food preparations and dietetic food
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10890
Manufacture of other food products n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10910
Manufacture of prepared feeds for farm animals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
10920
Manufacture of prepared pet foods
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
11010
Distilling, rectifying and blending of spirits
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
11020
Manufacture of wine from grape
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
11030
Manufacture of cider and other fruit wines
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
11040
Manufacture of other non-distilled fermented beverages
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
11050
Manufacture of beer
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
11060
Manufacture of malt
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
11070
Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1110
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1120
Growing of rice
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1130
Growing of vegetables and melons, roots and tubers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1140
Growing of sugar cane
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1150
Growing of tobacco
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1160
Growing of fibre crops
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1190
Growing of other non-perennial crops
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
12000
Manufacture of tobacco products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1210
Growing of grapes
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1220
Growing of tropical and subtropical fruits
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1230
Growing of citrus fruits
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1240
Growing of pome fruits and stone fruits
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1250
Growing of other tree and bush fruits and nuts
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1260
Growing of oleaginous fruits
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1270
Growing of beverage crops
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1280
Growing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1290
Growing of other perennial crops
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1300
Plant propagation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
13100
Preparation and spinning of textile fibres
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
13200
Weaving of textiles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
13300
Finishing of textiles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
13910
Manufacture of knitted and crocheted fabrics
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
13921
Manufacture of soft furnishings
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
13922
manufacture of canvas goods, sacks, etc.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
13923
manufacture of household textiles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
13931
Manufacture of woven or tufted carpets and rugs
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
13939
Manufacture of other carpets and rugs
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
13940
Manufacture of cordage, rope, twine and netting
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
13950
Manufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
13960
Manufacture of other technical and industrial textiles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
13990
Manufacture of other textiles n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1410
Raising of dairy cattle
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
14110
Manufacture of leather clothes
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
14120
Manufacture of workwear
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
14131
Manufacture of other men's outerwear
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
14132
Manufacture of other women's outerwear
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
14141
Manufacture of men's underwear
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
14142
Manufacture of women's underwear
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
14190
Manufacture of other wearing apparel and accessories n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1420
Raising of other cattle and buffaloes
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
14200
Manufacture of articles of fur
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1430
Raising of horses and other equines
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
14310
Manufacture of knitted and crocheted hosiery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
14390
Manufacture of other knitted and crocheted apparel
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1440
Raising of camels and camelids
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1450
Raising of sheep and goats
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1460
Raising of swine/pigs
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1470
Raising of poultry
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1490
Raising of other animals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1500
Mixed farming
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
15110
Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
15120
Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
15200
Manufacture of footwear
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1610
Support activities for crop production
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
16100
Sawmilling and planing of wood
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1621
Farm animal boarding and care
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
16210
Manufacture of veneer sheets and wood-based panels
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
16220
Manufacture of assembled parquet floors
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
16230
Manufacture of other builders' carpentry and joinery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
16240
Manufacture of wooden containers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1629
Support activities for animal production (other than farm animal boarding and care) n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
16290
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1630
Post-harvest crop activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1640
Seed processing for propagation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
1700
Hunting, trapping and related service activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
17110
Manufacture of pulp
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
17120
Manufacture of paper and paperboard
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
17211
Manufacture of corrugated paper and paperboard, sacks and bags
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
17219
Manufacture of other paper and paperboard containers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
17220
Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
17230
Manufacture of paper stationery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
17240
Manufacture of wallpaper
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
17290
Manufacture of other articles of paper and paperboard n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
18110
Printing of newspapers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
18121
Manufacture of printed labels
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
18129
Printing n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
18130
Pre-press and pre-media services
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
18140
Binding and related services
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
18201
Reproduction of sound recording
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
18202
Reproduction of video recording
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
18203
Reproduction of computer media
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
19100
Manufacture of coke oven products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
19201
Mineral oil refining
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
19209
Other treatment of petroleum products (excluding petrochemicals manufacture)
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20110
Manufacture of industrial gases
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20120
Manufacture of dyes and pigments
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20130
Manufacture of other inorganic basic chemicals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20140
Manufacture of other organic basic chemicals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20150
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20160
Manufacture of plastics in primary forms
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20170
Manufacture of synthetic rubber in primary forms
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20200
Manufacture of pesticides and other agrochemical products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20301
Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, mastics and sealants
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20302
Manufacture of printing ink
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20411
Manufacture of soap and detergents
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20412
Manufacture of cleaning and polishing preparations
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20420
Manufacture of perfumes and toilet preparations
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20510
Manufacture of explosives
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20520
Manufacture of glues
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20530
Manufacture of essential oils
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20590
Manufacture of other chemical products n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
20600
Manufacture of man-made fibres
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
2100
Silviculture and other forestry activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
21100
Manufacture of basic pharmaceutical products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
21200
Manufacture of pharmaceutical preparations
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
2200
Logging
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
22110
Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
22190
Manufacture of other rubber products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
22210
Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
22220
Manufacture of plastic packing goods
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
22230
Manufacture of builders ware of plastic
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
22290
Manufacture of other plastic products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
2300
Gathering of wild growing non-wood products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23110
Manufacture of flat glass
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23120
Shaping and processing of flat glass
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23130
Manufacture of hollow glass
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23140
Manufacture of glass fibres
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23190
Manufacture and processing of other glass, including technical glassware
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23200
Manufacture of refractory products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23310
Manufacture of ceramic tiles and flags
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23320
Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23410
Manufacture of ceramic household and ornamental articles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23420
Manufacture of ceramic sanitary fixtures
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23430
Manufacture of ceramic insulators and insulating fittings
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23440
Manufacture of other technical ceramic products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23490
Manufacture of other ceramic products n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23510
Manufacture of cement
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23520
Manufacture of lime and plaster
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23610
Manufacture of concrete products for construction purposes
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23620
Manufacture of plaster products for construction purposes
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23630
Manufacture of ready-mixed concrete
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23640
Manufacture of mortars
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23650
Manufacture of fibre cement
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23690
Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23700
Cutting, shaping and finishing of stone
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23910
Production of abrasive products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
23990
Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
2400
Support services to forestry
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24100
Manufacture of basic iron and steel and of ferro-alloys
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24200
Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24310
Cold drawing of bars
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24320
Cold rolling of narrow strip
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24330
Cold forming or folding
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24340
Cold drawing of wire
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24410
Precious metals production
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24420
Aluminium production
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24430
Lead, zinc and tin production
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24440
Copper production
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24450
Other non-ferrous metal production
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24460
Processing of nuclear fuel
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24510
Casting of iron
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24520
Casting of steel
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24530
Casting of light metals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
24540
Casting of other non-ferrous metals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25110
Manufacture of metal structures and parts of structures
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25120
Manufacture of doors and windows of metal
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25210
Manufacture of central heating radiators and boilers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25290
Manufacture of other tanks, reservoirs and containers of metal
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25300
Manufacture of steam generators, except central heating hot water boilers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25400
Manufacture of weapons and ammunition
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25500
Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25610
Treatment and coating of metals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25620
Machining
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25710
Manufacture of cutlery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25720
Manufacture of locks and hinges
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25730
Manufacture of tools
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25910
Manufacture of steel drums and similar containers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25920
Manufacture of light metal packaging
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25930
Manufacture of wire products, chain and springs
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25940
Manufacture of fasteners and screw machine products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
25990
Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26110
Manufacture of electronic components
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26120
Manufacture of loaded electronic boards
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26200
Manufacture of computers and peripheral equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26301
Manufacture of telegraph and telephone apparatus and equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26309
Manufacture of communication equipment other than telegraph, and telephone apparatus and equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26400
Manufacture of consumer electronics
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26511
Manufacture of electronic measuring, testing etc. equipment, not for industrial process control
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26512
Manufacture of electronic industrial process control equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26513
Manufacture of non-electronic measuring, testing etc. equipment, not for industrial process control
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26514
Manufacture of non-electronic industrial process control equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26520
Manufacture of watches and clocks
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26600
Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26701
Manufacture of optical precision instruments
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26702
Manufacture of photographic and cinematographic equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
26800
Manufacture of magnetic and optical media
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
27110
Manufacture of electric motors, generators and transformers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
27120
Manufacture of electricity distribution and control apparatus
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
27200
Manufacture of batteries and accumulators
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
27310
Manufacture of fibre optic cables
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
27320
Manufacture of other electronic and electric wires and cables
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
27330
Manufacture of wiring devices
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
27400
Manufacture of electric lighting equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
27510
Manufacture of electric domestic appliances
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
27520
Manufacture of non-electric domestic appliances
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
27900
Manufacture of other electrical equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28110
Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28120
Manufacture of fluid power equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28131
Manufacture of pumps
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28132
Manufacture of compressors
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28140
Manufacture of taps and valves
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28150
Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28210
Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28220
Manufacture of lifting and handling equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28230
Manufacture of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment)
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28240
Manufacture of power-driven hand tools
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28250
Manufacture of non-domestic cooling and ventilation equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28290
Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28301
Manufacture of agricultural tractors
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28302
Manufacture of agricultural and forestry machinery other than tractors
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28410
Manufacture of metal forming machinery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28490
Manufacture of other machine tools
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28910
Manufacture of machinery for metallurgy
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28921
Manufacture of machinery for mining
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28922
Manufacture of earthmoving equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28923
Manufacture of equipment for concrete crushing and screening and roadworks
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28930
Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28940
Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28950
Manufacture of machinery for paper and paperboard production
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28960
Manufacture of plastics and rubber machinery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
28990
Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
29100
Manufacture of motor vehicles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
29201
Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles (except caravans)
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
29202
Manufacture of trailers and semi-trailers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
29203
Manufacture of caravans
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
29310
Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles and their engines
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
29320
Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
30110
Building of ships and floating structures
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
30120
Building of pleasure and sporting boats
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
30200
Manufacture of railway locomotives and rolling stock
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
30300
Manufacture of air and spacecraft and related machinery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
30400
Manufacture of military fighting vehicles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
30910
Manufacture of motorcycles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
30920
Manufacture of bicycles and invalid carriages
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
30990
Manufacture of other transport equipment n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
31010
Manufacture of office and shop furniture
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
31020
Manufacture of kitchen furniture
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
31030
Manufacture of mattresses
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
31090
Manufacture of other furniture
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
3110
Marine fishing
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
3120
Freshwater fishing
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
3210
Marine aquaculture
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
32110
Striking of coins
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
32120
Manufacture of jewellery and related articles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
32130
Manufacture of imitation jewellery and related articles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
3220
Freshwater aquaculture
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
32200
Manufacture of musical instruments
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
32300
Manufacture of sports goods
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
32401
Manufacture of professional and arcade games and toys
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
32409
Manufacture of other games and toys, n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
32500
Manufacture of medical and dental instruments and supplies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
32910
Manufacture of brooms and brushes
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
32990
Other manufacturing n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
33110
Repair of fabricated metal products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
33120
Repair of machinery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
33130
Repair of electronic and optical equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
33140
Repair of electrical equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
33150
Repair and maintenance of ships and boats
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
33160
Repair and maintenance of aircraft and spacecraft
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
33170
Repair and maintenance of other transport equipment n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
33190
Repair of other equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
33200
Installation of industrial machinery and equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
35110
Production of electricity
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
35120
Transmission of electricity
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
35130
Distribution of electricity
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
35140
Trade of electricity
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
35210
Manufacture of gas
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
35220
Distribution of gaseous fuels through mains
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
35230
Trade of gas through mains
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
35300
Steam and air conditioning supply
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
36000
Water collection, treatment and supply
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
37000
Sewerage
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
38110
Collection of non-hazardous waste
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
38120
Collection of hazardous waste
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
38210
Treatment and disposal of non-hazardous waste
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
38220
Treatment and disposal of hazardous waste
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
38310
Dismantling of wrecks
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
38320
Recovery of sorted materials
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
39000
Remediation activities and other waste management services
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
41100
Development of building projects
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
41201
Construction of commercial buildings
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
41202
Construction of domestic buildings
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
42110
Construction of roads and motorways
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
42120
Construction of railways and underground railways
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
42130
Construction of bridges and tunnels
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
42210
Construction of utility projects for fluids
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
42220
Construction of utility projects for electricity and telecommunications
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
42910
Construction of water projects
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
42990
Construction of other civil engineering projects n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43110
Demolition
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43120
Site preparation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43130
Test drilling and boring
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43210
Electrical installation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43220
Plumbing, heat and air-conditioning installation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43290
Other construction installation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43310
Plastering
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43320
Joinery installation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43330
Floor and wall covering
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43341
Painting
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43342
Glazing
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43390
Other building completion and finishing
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43910
Roofing activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43991
Scaffold erection
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
43999
Other specialised construction activities n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
45111
Sale of new cars and light motor vehicles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
45112
Sale of used cars and light motor vehicles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
45190
Sale of other motor vehicles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
45200
Maintenance and repair of motor vehicles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
45310
Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
45320
Retail trade of motor vehicle parts and accessories
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
45400
Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46110
Agents selling agricultural raw materials, livestock, textile raw materials and semi-finished goods
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46120
Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46130
Agents involved in the sale of timber and building materials
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46140
Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46150
Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46160
Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46170
Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46180
Agents specialized in the sale of other particular products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46190
Agents involved in the sale of a variety of goods
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46210
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46220
Wholesale of flowers and plants
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46230
Wholesale of live animals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46240
Wholesale of hides, skins and leather
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46310
Wholesale of fruit and vegetables
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46320
Wholesale of meat and meat products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46330
Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46341
Wholesale of fruit and vegetable juices, mineral water and soft drinks
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46342
Wholesale of wine, beer, spirits and other alcoholic beverages
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46350
Wholesale of tobacco products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46360
Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46370
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46380
Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46390
Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46410
Wholesale of textiles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46420
Wholesale of clothing and footwear
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46431
Wholesale of audio tapes, records, CDs and video tapes and the equipment on which these are played
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46439
Wholesale of radio, television goods & electrical household appliances (other than records, tapes, CD's & video tapes and the equipment used for playing them)
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46440
Wholesale of china and glassware and cleaning materials
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46450
Wholesale of perfume and cosmetics
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46460
Wholesale of pharmaceutical goods
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46470
Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46480
Wholesale of watches and jewellery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46491
Wholesale of musical instruments
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46499
Wholesale of household goods (other than musical instruments) n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46510
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46520
Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46610
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46620
Wholesale of machine tools
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46630
Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46640
Wholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46650
Wholesale of office furniture
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46660
Wholesale of other office machinery and equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46690
Wholesale of other machinery and equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46711
Wholesale of petroleum and petroleum products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46719
Wholesale of other fuels and related products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46720
Wholesale of metals and metal ores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46730
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46740
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46750
Wholesale of chemical products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46760
Wholesale of other intermediate products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46770
Wholesale of waste and scrap
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
46900
Non-specialised wholesale trade
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47110
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47190
Other retail sale in non-specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47210
Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47220
Retail sale of meat and meat products in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47230
Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47240
Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47250
Retail sale of beverages in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47260
Retail sale of tobacco products in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47290
Other retail sale of food in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47300
Retail sale of automotive fuel in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47410
Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47421
Retail sale of mobile telephones
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47429
Retail sale of telecommunications equipment other than mobile telephones
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47430
Retail sale of audio and video equipment in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47510
Retail sale of textiles in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47520
Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47530
Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47540
Retail sale of electrical household appliances in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47591
Retail sale of musical instruments and scores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47599
Retail of furniture, lighting, and similar (not musical instruments or scores) in specialised store
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47610
Retail sale of books in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47620
Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47630
Retail sale of music and video recordings in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47640
Retail sale of sports goods, fishing gear, camping goods, boats and bicycles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47650
Retail sale of games and toys in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47710
Retail sale of clothing in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47721
Retail sale of footwear in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47722
Retail sale of leather goods in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47730
Dispensing chemist in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47741
Retail sale of hearing aids
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47749
Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores (not incl. hearing aids) n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47750
Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47760
Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilizers, pet animals and pet food in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47770
Retail sale of watches and jewellery in specialised stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47781
Retail sale in commercial art galleries
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47782
Retail sale by opticians
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47789
Other retail sale of new goods in specialised stores (not commercial art galleries and opticians)
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47791
Retail sale of antiques including antique books in stores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47799
Retail sale of other second-hand goods in stores (not incl. antiques)
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47810
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47820
Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47890
Retail sale via stalls and markets of other goods
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47910
Retail sale via mail order houses or via Internet
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
47990
Other retail sale not in stores, stalls or markets
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
49100
Passenger rail transport, interurban
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
49200
Freight rail transport
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
49311
Urban and suburban passenger railway transportation by underground, metro and similar systems
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
49319
Other urban, suburban or metropolitan passenger land transport (not underground, metro or similar)
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
49320
Taxi operation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
49390
Other passenger land transport
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
49410
Freight transport by road
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
49420
Removal services
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
49500
Transport via pipeline
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
50100
Sea and coastal passenger water transport
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
50200
Sea and coastal freight water transport
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
50300
Inland passenger water transport
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
50400
Inland freight water transport
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
5101
Deep coal mines
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
5102
Open cast coal working
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
51101
Scheduled passenger air transport
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
51102
Non-scheduled passenger air transport
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
51210
Freight air transport
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
51220
Space transport
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
5200
Mining of lignite
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
52101
Operation of warehousing and storage facilities for water transport activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
52102
Operation of warehousing and storage facilities for air transport activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
52103
Operation of warehousing and storage facilities for land transport activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
52211
Operation of rail freight terminals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
52212
Operation of rail passenger facilities at railway stations
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
52213
Operation of bus and coach passenger facilities at bus and coach stations
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
52219
Other service activities incidental to land transportation, n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
52220
Service activities incidental to water transportation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
52230
Service activities incidental to air transportation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
52241
Cargo handling for water transport activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
52242
Cargo handling for air transport activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
52243
Cargo handling for land transport activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
52290
Other transportation support activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
53100
Postal activities under universal service obligation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
53201
Licensed carriers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
53202
Unlicensed carrier
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
55100
Hotels and similar accommodation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
55201
Holiday centres and villages
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
55202
Youth hostels
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
55209
Other holiday and other collective accommodation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
55300
Recreational vehicle parks, trailer parks and camping grounds
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
55900
Other accommodation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
56101
Licensed restaurants
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
56102
Unlicensed restaurants and cafes
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
56103
Take-away food shops and mobile food stands
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
56210
Event catering activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
56290
Other food services
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
56301
Licensed clubs
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
56302
Public houses and bars
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
58110
Book publishing
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
58120
Publishing of directories and mailing lists
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
58130
Publishing of newspapers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
58141
Publishing of learned journals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
58142
Publishing of consumer and business journals and periodicals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
58190
Other publishing activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
58210
Publishing of computer games
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
58290
Other software publishing
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
59111
Motion picture production activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
59112
Video production activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
59113
Television programme production activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
59120
Motion picture, video and television programme post-production activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
59131
Motion picture distribution activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
59132
Video distribution activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
59133
Television programme distribution activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
59140
Motion picture projection activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
59200
Sound recording and music publishing activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
60100
Radio broadcasting
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
60200
Television programming and broadcasting activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
6100
Extraction of crude petroleum
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
61100
Wired telecommunications activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
61200
Wireless telecommunications activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
61300
Satellite telecommunications activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
61900
Other telecommunications activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
6200
Extraction of natural gas
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
62011
Ready-made interactive leisure and entertainment software development
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
62012
Business and domestic software development
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
62020
Information technology consultancy activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
62030
Computer facilities management activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
62090
Other information technology service activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
63110
Data processing, hosting and related activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
63120
Web portals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
63910
News agency activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
63990
Other information service activities n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64110
Central banking
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64191
Banks
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64192
Building societies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64201
Activities of agricultural holding companies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64202
Activities of production holding companies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64203
Activities of construction holding companies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64204
Activities of distribution holding companies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64205
Activities of financial services holding companies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64209
Activities of other holding companies n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64301
Activities of investment trusts
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64302
Activities of unit trusts
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64303
Activities of venture and development capital companies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64304
Activities of open-ended investment companies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64305
Activities of property unit trusts
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64306
Activities of real estate investment trusts
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64910
Financial leasing
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64921
Credit granting by non-deposit taking finance houses and other specialist consumer credit grantors
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64922
Activities of mortgage finance companies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64929
Other credit granting n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64991
Security dealing on own account
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64992
Factoring
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
64999
Financial intermediation not elsewhere classified
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
65110
Life insurance
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
65120
Non-life insurance
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
65201
Life reinsurance
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
65202
Non-life reinsurance
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
65300
Pension funding
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
66110
Administration of financial markets
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
66120
Security and commodity contracts dealing activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
66190
Activities auxiliary to financial intermediation n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
66210
Risk and damage evaluation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
66220
Activities of insurance agents and brokers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
66290
Other activities auxiliary to insurance and pension funding
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
66300
Fund management activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
68100
Buying and selling of own real estate
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
68201
Renting and operating of Housing Association real estate
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
68202
Letting and operating of conference and exhibition centres
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
68209
Other letting and operating of own or leased real estate
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
68310
Real estate agencies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
68320
Management of real estate on a fee or contract basis
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
69101
Barristers at law
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
69102
Solicitors
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
69109
Activities of patent and copyright agents; other legal activities n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
69201
Accounting and auditing activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
69202
Bookkeeping activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
69203
Tax consultancy
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
70100
Activities of head offices
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
70210
Public relations and communications activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
70221
Financial management
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
70229
Management consultancy activities other than financial management
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
7100
Mining of iron ores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
71111
Architectural activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
71112
Urban planning and landscape architectural activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
71121
Engineering design activities for industrial process and production
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
71122
Engineering related scientific and technical consulting activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
71129
Other engineering activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
71200
Technical testing and analysis
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
7210
Mining of uranium and thorium ores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
72110
Research and experimental development on biotechnology
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
72190
Other research and experimental development on natural sciences and engineering
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
72200
Research and experimental development on social sciences and humanities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
7290
Mining of other non-ferrous metal ores
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
73110
Advertising agencies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
73120
Media representation services
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
73200
Market research and public opinion polling
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
74100
specialised design activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
74201
Portrait photographic activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
74202
Other specialist photography
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
74203
Film processing
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
74209
Photographic activities not elsewhere classified
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
74300
Translation and interpretation activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
74901
Environmental consulting activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
74902
Quantity surveying activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
74909
Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
74990
Non-trading company
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
75000
Veterinary activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77110
Renting and leasing of cars and light motor vehicles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77120
Renting and leasing of trucks and other heavy vehicles
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77210
Renting and leasing of recreational and sports goods
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77220
Renting of video tapes and disks
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77291
Renting and leasing of media entertainment equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77299
Renting and leasing of other personal and household goods
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77310
Renting and leasing of agricultural machinery and equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77320
Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77330
Renting and leasing of office machinery and equipment (including computers)
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77341
Renting and leasing of passenger water transport equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77342
Renting and leasing of freight water transport equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77351
Renting and leasing of air passenger transport equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77352
Renting and leasing of freight air transport equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77390
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
77400
Leasing of intellectual property and similar products, except copyright works
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
78101
Motion picture, television and other theatrical casting activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
78109
Other activities of employment placement agencies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
78200
Temporary employment agency activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
78300
Human resources provision and management of human resources functions
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
79110
Travel agency activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
79120
Tour operator activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
79901
Activities of tourist guides
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
79909
Other reservation service activities n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
80100
Private security activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
80200
Security systems service activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
80300
Investigation activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
8110
Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
81100
Combined facilities support activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
8120
Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
81210
General cleaning of buildings
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
81221
Window cleaning services
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
81222
Specialised cleaning services
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
81223
Furnace and chimney cleaning services
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
81229
Other building and industrial cleaning activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
81291
Disinfecting and exterminating services
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
81299
Other cleaning services
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
81300
Landscape service activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
82110
Combined office administrative service activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
82190
Photocopying, document preparation and other specialised office support activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
82200
Activities of call centres
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
82301
Activities of exhibition and fair organisers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
82302
Activities of conference organisers
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
82911
Activities of collection agencies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
82912
Activities of credit bureaus
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
82920
Packaging activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
82990
Other business support service activities n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
84110
General public administration activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
84120
Regulation of health care, education, cultural and other social services, not incl. social security
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
84130
Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
84210
Foreign affairs
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
84220
Defence activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
84230
Justice and judicial activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
84240
Public order and safety activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
84250
Fire service activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
84300
Compulsory social security activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
85100
Pre-primary education
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
85200
Primary education
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
85310
General secondary education
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
85320
Technical and vocational secondary education
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
85410
Post-secondary non-tertiary education
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
85421
First-degree level higher education
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
85422
Post-graduate level higher education
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
85510
Sports and recreation education
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
85520
Cultural education
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
85530
Driving school activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
85590
Other education n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
85600
Educational support services
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
86101
Hospital activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
86102
Medical nursing home activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
86210
General medical practice activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
86220
Specialists medical practice activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
86230
Dental practice activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
86900
Other human health activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
87100
Residential nursing care facilities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
87200
Residential care activities for learning difficulties, mental health and substance abuse
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
87300
Residential care activities for the elderly and disabled
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
87900
Other residential care activities n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
88100
Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
88910
Child day-care activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
88990
Other social work activities without accommodation n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
8910
Mining of chemical and fertilizer minerals
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
8920
Extraction of peat
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
8930
Extraction of salt
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
8990
Other mining and quarrying n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
90010
Performing arts
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
90020
Support activities to performing arts
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
90030
Artistic creation
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
90040
Operation of arts facilities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
9100
Support activities for petroleum and natural gas extraction
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
91011
Library activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
91012
Archives activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
91020
Museums activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
91030
Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
91040
Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
92000
Gambling and betting activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
93110
Operation of sports facilities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
93120
Activities of sport clubs
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
93130
Fitness facilities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
93191
Activities of racehorse owners
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
93199
Other sports activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
93210
Activities of amusement parks and theme parks
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
93290
Other amusement and recreation activities n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
94110
Activities of business and employers membership organizations
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
94120
Activities of professional membership organizations
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
94200
Activities of trade unions
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
94910
Activities of religious organizations
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
94920
Activities of political organizations
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
94990
Activities of other membership organizations n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
95110
Repair of computers and peripheral equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
95120
Repair of communication equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
95210
Repair of consumer electronics
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
95220
Repair of household appliances and home and garden equipment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
95230
Repair of footwear and leather goods
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
95240
Repair of furniture and home furnishings
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
95250
Repair of watches, clocks and jewellery
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
95290
Repair of personal and household goods n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
96010
Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
96020
Hairdressing and other beauty treatment
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
96030
Funeral and related activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
96040
Physical well-being activities
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
96090
Other service activities n.e.c.
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
97000
Activities of households as employers of domestic personnel
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
98000
Residents property management
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
98100
Undifferentiated goods-producing activities of private households for own use
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
98200
Undifferentiated service-producing activities of private households for own use
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
9900
Support activities for other mining and quarrying
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE
99000
Activities of extraterritorial organizations and bodies
NACE Uzņēmumi ar saistīto NACE