Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

Latvijas uzņēmumu saraksts. 84.21 | Ārlietas

Apraksts
Šajā klasē ietilpst:
– ārlietu ministrijas un ārvalstīs vai starptautisko organizāciju birojos izvietotu diplomātisko un konsulāro misiju pārvaldība un darbība;
– pakalpojumu sniegšanai aiz valsts robežām paredzētu informācijas un kultūras dienestu pārvaldība, darbība un atbalstīšana;
– palīdzības sniegšana ārvalstīm ar vai bez starptautisko organizāciju starpniecības;
– militārā atbalsta sniegšana ārvalstīm;
– ārējās tirdzniecības, starptautisko finanšu lietu un tehnisko darījumu pārvaldība.
Šajā klasē neietilpst:
– starptautisko katastrofu vai konfliktu bēgļu izmitināšanas pakalpojumi, sk. klasi 88.99.