Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

Uzņēmumi
Šī grupa ietver vispārēju pārvaldību (piemēram, administratīvo, juridisko, finanšu pārvaldību utt. visos valdības līmeņos) un sabiedriskās un ekonomiskās dzīves uzraudzību.
Šī grupa ietver vispārēju pārvaldību (piemēram, administratīvo, juridisko, finanšu pārvaldību utt. visos valdības līmeņos) un sabiedriskās un ekonomiskās dzīves uzraudzību.
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst ārlietas, aizsardzība, sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana.
Šajā grupā ietilpst ārlietas, aizsardzība, sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana.
Uzņēmumi