Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

64.2 | Holdingkompāniju darbība

Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst holdingkompāniju darbība, t.i., tādu struktūrvienību darbība, kuras tur meitas uzņēmumu grupas aktīvus (kurām pieder pašu kapitāla daļa, kas nodrošina kontroli) un kuru pamatdarbība ir šīs uzņēmumu grupas turēšana īpašumā. Šajā klasē klasificētās holdingkompānijas nesniedz nekādus citus pakalpojumus uzņēmumiem, kuros tām pieder pašu kapitāls, t. i., tie nepārvalda vai nevada citas struktūrvienības.
Šajā klasē neietilpst:
– sabiedrību un uzņēmumu aktīva vadība, stratēģiskā plānošana un lēmumu pieņemšana, sk. klasi 70.10.
Šajā klasē ietilpst holdingkompāniju darbība, t.i., tādu struktūrvienību darbība, kuras tur meitas uzņēmumu grupas aktīvus (kurām pieder pašu kapitāla daļa, kas nodrošina kontroli) un kuru pamatdarbība ir šīs uzņēmumu grupas turēšana īpašumā. Šajā klasē klasificētās holdingkompānijas nesniedz nekādus citus pakalpojumus uzņēmumiem, kuros tām pieder pašu kapitāls, t. i., tie nepārvalda vai nevada citas struktūrvienības.
Šajā klasē neietilpst:
– sabiedrību un uzņēmumu aktīva vadība, stratēģiskā plānošana un lēmumu pieņemšana, sk. klasi 70.10.