Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

64.3 | Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst juridiskas personas, kas organizētas, lai kopējā fondā apvienotu vērtspapīrus vai citus finanšu aktīvus, neveicot vadību, akciju turētāju vai labuma guvēju uzdevumā. Vērtspapīru portfeļi ir pielāgoti, lai tiem būtu īpašas ieguldījumu pazīmes, piemēram, diversifikācija, risks, peļņas likme un cenu nepastāvība. Šīs vienības iegūst procentus, dividendes un citus īpašuma ienākumus, bet tām ir maza nodarbinātība vai tās vispār nav, un tām nav ieņēmumu no pakalpojumu pārdošanas.
Šajā klasē ietilpst:
– atvērtie ieguldījumu fondi (open-end investment funds);
– slēgti ieguldījumu fondi (closed-end investment funds);
– paju kopieguldījumu fondi (unit investment trust funds);
– ieguldījumi trastu, īpašumu vai finanšu starpnieku kontos, kurus pārvalda labuma guvēju uzdevumā, ņemot vērā pārvaldīšanas līguma nosacījumus.
Šajā klasē neietilpst:
– fondu un trastu pakalpojumi, kas gūst ieņēmumus no preču vai pakalpojumu pārdošanas, sk. NACE klasi atbilstoši to pamatdarbībai;
– holdingkompāniju darbība, sk. klasi 64.20;
– pensiju uzkrāšana, sk. klasi 65.30;
– fondu pārvaldīšana, sk. klasi 66.30.
Šajā klasē ietilpst juridiskas personas, kas organizētas, lai kopējā fondā apvienotu vērtspapīrus vai citus finanšu aktīvus, neveicot vadību, akciju turētāju vai labuma guvēju uzdevumā. Vērtspapīru portfeļi ir pielāgoti, lai tiem būtu īpašas ieguldījumu pazīmes, piemēram, diversifikācija, risks, peļņas likme un cenu nepastāvība. Šīs vienības iegūst procentus, dividendes un citus īpašuma ienākumus, bet tām ir maza nodarbinātība vai tās vispār nav, un tām nav ieņēmumu no pakalpojumu pārdošanas.
Šajā klasē ietilpst:
– atvērtie ieguldījumu fondi (open-end investment funds);
– slēgti ieguldījumu fondi (closed-end investment funds);
– paju kopieguldījumu fondi (unit investment trust funds);
– ieguldījumi trastu, īpašumu vai finanšu starpnieku kontos, kurus pārvalda labuma guvēju uzdevumā, ņemot vērā pārvaldīšanas līguma nosacījumus.
Šajā klasē neietilpst:
– fondu un trastu pakalpojumi, kas gūst ieņēmumus no preču vai pakalpojumu pārdošanas, sk. NACE klasi atbilstoši to pamatdarbībai;
– holdingkompāniju darbība, sk. klasi 64.20;
– pensiju uzkrāšana, sk. klasi 65.30;
– fondu pārvaldīšana, sk. klasi 66.30.