Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

64.9 | Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

Apraksts
Šajā grupā ietilpst finanšu pakalpojumu darbības, izņemot darbības, kuras veic monetārās iestādes.
Šajā grupā neietilpst:
– apdrošināšana un pensiju uzkrāšana, sk. 65.nodaļu.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– nomas pakalpojumi, ja nomas termiņš aptuveni vienāds ar aktīvu paredzamo lietošanas ilgumu un nomnieks, noslēdzot līgumu, iegūst tiesības saņemts visus labumus no aktīvu lietošanas, kā ari uzņemas visus ar īpašumtiesībām saistītos riskus. Īpašumtiesības uz aktīviem vēlāk var nodot citā īpašumā. Šāda noma aptver visas vai praktiski visas izmaksas, ieskaitot procentus.
Šajā klasē neietilpst:
– ekspluatācijas (operatīvais) līzings, sk. 77.nodaļu, atbilstoši iznomāto preču veidam.
Šajā klasē ietilpst:
– nomas pakalpojumi, ja nomas termiņš aptuveni vienāds ar aktīvu paredzamo lietošanas ilgumu un nomnieks, noslēdzot līgumu, iegūst tiesības saņemts visus labumus no aktīvu lietošanas, kā ari uzņemas visus ar īpašumtiesībām saistītos riskus. Īpašumtiesības uz aktīviem vēlāk var nodot citā īpašumā. Šāda noma aptver visas vai praktiski visas izmaksas, ieskaitot procentus.
Šajā klasē neietilpst:
– ekspluatācijas (operatīvais) līzings, sk. 77.nodaļu, atbilstoši iznomāto preču veidam.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– tādu finanšu pakalpojumu sniegšana, kas galvenokārt saistīti ar aizdevumu izsniegšanu, ko veic iestādes, kuras nesniedz monetārās starpniecības pakalpojumus un kuras kredītu var piešķirt dažādos veidos, piemēram, kā aizdevumu, hipotēku, kredītkartes u.c., nodrošinot ar šādiem pakalpojumiem:
• patēriņa kredīta izsniegšana;
• starptautiskās tirdzniecības finansēšana;
• ilgtermiņa finansējums ražošanai;
• naudas aizdevumu izsniegšana ārpus banku sistēmas;
• kredītu izsniegšana mājokļa iegādei, ko veic specializētas iestādes, kuras nepieņem noguldījumus;
• lombardu pakalpojumi (pawnshops, pawnbrokers).
Šajā klasē neietilpst:
– kredītu izsniegšana mājokļa iegādei, ko veic specializētas iestādes, kuras pieņem noguldījumus, sk. klasi 64.19;
– ekspluatācijas (operatīvais) līzings, sk. 77.nodaļu, atbilstoši iznomāto preču veidam;
– dotāciju piešķiršana, ko veic sabiedriskās organizācijas, sk. klasi 94.99.
Šajā klasē ietilpst:
– tādu finanšu pakalpojumu sniegšana, kas galvenokārt saistīti ar aizdevumu izsniegšanu, ko veic iestādes, kuras nesniedz monetārās starpniecības pakalpojumus un kuras kredītu var piešķirt dažādos veidos, piemēram, kā aizdevumu, hipotēku, kredītkartes u.c., nodrošinot ar šādiem pakalpojumiem:
• patēriņa kredīta izsniegšana;
• starptautiskās tirdzniecības finansēšana;
• ilgtermiņa finansējums ražošanai;
• naudas aizdevumu izsniegšana ārpus banku sistēmas;
• kredītu izsniegšana mājokļa iegādei, ko veic specializētas iestādes, kuras nepieņem noguldījumus;
• lombardu pakalpojumi (pawnshops, pawnbrokers).
Šajā klasē neietilpst:
– kredītu izsniegšana mājokļa iegādei, ko veic specializētas iestādes, kuras pieņem noguldījumus, sk. klasi 64.19;
– ekspluatācijas (operatīvais) līzings, sk. 77.nodaļu, atbilstoši iznomāto preču veidam;
– dotāciju piešķiršana, ko veic sabiedriskās organizācijas, sk. klasi 94.99.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– citi finanšu pakalpojumi, kas galvenokārt saistīti ar līdzekļu sadali, izņemot aizdevumu izsniegšanu:
• faktūrkreditēšana;
• mijmaiņas darījumi (swaps), iespēju līgumi (options) un citu potenciālo risku ierobežošanas pasākumi (hedging);
• dzīvības apdrošināšanas pārpirkšanas sabiedrību (viatical settlement companies) darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– finanšu noma, sk. klasi 64.91;
– darījumi ar vērtspapīriem citu uzdevumā, sk. klasi 66.12;
– nekustamā īpašuma tirdzniecība, iznomāšana un izīrēšana, sk. 68.nodaļu;
– vekseļu pieņemšana apmaksai, neveicot parāda uzpirkšanu, sk. klasi 82.91;
– dotāciju piešķiršana, ko veic sabiedriskās organizācijas, sk. klasi 94.99.
Šajā klasē ietilpst:
– citi finanšu pakalpojumi, kas galvenokārt saistīti ar līdzekļu sadali, izņemot aizdevumu izsniegšanu:
• faktūrkreditēšana;
• mijmaiņas darījumi (swaps), iespēju līgumi (options) un citu potenciālo risku ierobežošanas pasākumi (hedging);
• dzīvības apdrošināšanas pārpirkšanas sabiedrību (viatical settlement companies) darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– finanšu noma, sk. klasi 64.91;
– darījumi ar vērtspapīriem citu uzdevumā, sk. klasi 66.12;
– nekustamā īpašuma tirdzniecība, iznomāšana un izīrēšana, sk. 68.nodaļu;
– vekseļu pieņemšana apmaksai, neveicot parāda uzpirkšanu, sk. klasi 82.91;
– dotāciju piešķiršana, ko veic sabiedriskās organizācijas, sk. klasi 94.99.