Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

N | ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA

Apraksts
Šī sadaļa ietver dažādas darbības, ar kurām tiek atbalstītas vispārējas saimnieciskas darbības. Šīs darbības atšķiras no M sadaļā klasificētajām, jo to galvenais mērķis nav specializētu zināšanu nodošana.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst materiālu un nemateriālu nefinanšu aktīvu izīrēšana un iznomāšana klientiem par periodisku īres vai nomas maksu, ietverot plašu materiālo lietu klāstu, piemēram, automašīnas, datorus, patēriņa preces, rūpnieciskās iekārtas un aprīkojumu. Tā ir iedalīta šādi: 1) automobiļu iznomāšana, 2) atpūtas un sporta aprīkojuma, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu iznomāšana, 3) darba mašīnu un iekārtu iznomāšana, ieskaitot cita veida transportlīdzekļus, un 4) intelektuālā īpašuma un līdzīgu vērtību izīrēšana.
Šajā nodaļā ietilpst tikai ekspluatācijas (operatīvais) līzings.
Šajā nodaļā neietilpst:
– finanšu noma, sk. klasi 64.91;
– nekustamā īpašuma izīrēšana, sk. L sadaļu;
– iekārtu izīrēšana ar to operatoru, sk. attiecīgās klases atbilstoši darbībām, ko veic ar šādām iekārtām, piemēram, būvniecība (F sadaļa), transports (H sadaļa).
Šajā nodaļā ietilpst materiālu un nemateriālu nefinanšu aktīvu izīrēšana un iznomāšana klientiem par periodisku īres vai nomas maksu, ietverot plašu materiālo lietu klāstu, piemēram, automašīnas, datorus, patēriņa preces, rūpnieciskās iekārtas un aprīkojumu. Tā ir iedalīta šādi: 1) automobiļu iznomāšana, 2) atpūtas un sporta aprīkojuma, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu iznomāšana, 3) darba mašīnu un iekārtu iznomāšana, ieskaitot cita veida transportlīdzekļus, un 4) intelektuālā īpašuma un līdzīgu vērtību izīrēšana.
Šajā nodaļā ietilpst tikai ekspluatācijas (operatīvais) līzings.
Šajā nodaļā neietilpst:
– finanšu noma, sk. klasi 64.91;
– nekustamā īpašuma izīrēšana, sk. L sadaļu;
– iekārtu izīrēšana ar to operatoru, sk. attiecīgās klases atbilstoši darbībām, ko veic ar šādām iekārtām, piemēram, būvniecība (F sadaļa), transports (H sadaļa).
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst brīvo darba vietu uzskaite un darba meklētāju iekārtošana darbā, kur ieteiktās vai nosūtītās personas nav nodarbinātības aģentūru darbinieki, darba devēju nodrošināšana ar darbiniekiem uz noteiktu laiku, lai papildinātu klienta darbaspēku, kā arī cita veida cilvēkresursu nodrošināšana.
Šajā nodaļā ietilpst:
– augstākā līmeņa profesionāļu un vadītāju meklēšana un iekārtošana darbā;
– teātra aktieru atlases aģentūras.
Šajā klasē neietilpst:
– individuālo mākslinieku pārstāvju darbība, sk. klasi 74.90.
Šajā nodaļā ietilpst brīvo darba vietu uzskaite un darba meklētāju iekārtošana darbā, kur ieteiktās vai nosūtītās personas nav nodarbinātības aģentūru darbinieki, darba devēju nodrošināšana ar darbiniekiem uz noteiktu laiku, lai papildinātu klienta darbaspēku, kā arī cita veida cilvēkresursu nodrošināšana.
Šajā nodaļā ietilpst:
– augstākā līmeņa profesionāļu un vadītāju meklēšana un iekārtošana darbā;
– teātra aktieru atlases aģentūras.
Šajā klasē neietilpst:
– individuālo mākslinieku pārstāvju darbība, sk. klasi 74.90.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst ceļojumu biroju, kuri galvenokārt ir iesaistīti ceļojumu, braucienu, pārvadājumu un izmitināšanas pakalpojumu pārdošanā plašai sabiedrībai un tirdzniecības klientiem, darbība un ceļojumu organizēšanas un sagatavošanas pakalpojumi, kurus pārdod ar ceļojumu biroju starpniecību vai kurus tieši pārdod aģenti, piemēram, tūrisma operatori, un citi ar ceļojumiem saistīti pakalpojumi, ieskaitot rezervēšanas pakalpojumus. Šajā nodaļā ietilpst arī tūristu gidu pakalpojumi un ar tūrisma veicināšanu saistītas darbības.
Šajā nodaļā ietilpst ceļojumu biroju, kuri galvenokārt ir iesaistīti ceļojumu, braucienu, pārvadājumu un izmitināšanas pakalpojumu pārdošanā plašai sabiedrībai un tirdzniecības klientiem, darbība un ceļojumu organizēšanas un sagatavošanas pakalpojumi, kurus pārdod ar ceļojumu biroju starpniecību vai kurus tieši pārdod aģenti, piemēram, tūrisma operatori, un citi ar ceļojumiem saistīti pakalpojumi, ieskaitot rezervēšanas pakalpojumus. Šajā nodaļā ietilpst arī tūristu gidu pakalpojumi un ar tūrisma veicināšanu saistītas darbības.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst ar apsardzi saistītie pakalpojumi, piemēram, izmeklēšana un detektīvu pakalpojumi, apsardzes un patrulēšanas pakalpojumi, naudas, ieņēmumu vai citu materiālo vērtību saņemšana un nogādāšana ar personāla un iekārtu palīdzību, lai tos aizsargātu tranzīta laikā, elektronisko apsardzes signalizācijas sistēmu, piemēram, pretzagļu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, ekspluatācija, ja darbības mērķis ir šo sistēmu attāla uzraudzība, bet bieži tās ietver arī pārdošanas, uzstādīšanas un remonta pakalpojumus. Ja pēdējos minētos pakalpojumus sniedz atsevišķi, uz tiem neattiecas šī nodaļa un tos klasificē kā mazumtirdzniecību, būvniecību utt.
Šajā nodaļā ietilpst ar apsardzi saistītie pakalpojumi, piemēram, izmeklēšana un detektīvu pakalpojumi, apsardzes un patrulēšanas pakalpojumi, naudas, ieņēmumu vai citu materiālo vērtību saņemšana un nogādāšana ar personāla un iekārtu palīdzību, lai tos aizsargātu tranzīta laikā, elektronisko apsardzes signalizācijas sistēmu, piemēram, pretzagļu un ugunsgrēka signalizācijas sistēmu, ekspluatācija, ja darbības mērķis ir šo sistēmu attāla uzraudzība, bet bieži tās ietver arī pārdošanas, uzstādīšanas un remonta pakalpojumus. Ja pēdējos minētos pakalpojumus sniedz atsevišķi, uz tiem neattiecas šī nodaļa un tos klasificē kā mazumtirdzniecību, būvniecību utt.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst vairāki tehniskā personāla atbalsta pakalpojumi, kā arī to nodrošināšana klienta telpās, visu veidu ēku iekštelpu un fasāžu tīrīšana, rūpniecisko iekārtu tīrīšana, vilcienu, autobusu, lidmašīnu u.c. transportlīdzekļu tīrīšana, autocisternu un tankkuģu iekšpuses tīrīšana, ēku, kuģu, vilcienu u.c. objektu dezinficēšana un kaitēkļu iznīcināšana tajos, pudeļu tīrīšana, ielu slaucīšana, sniega un ledus tīrīšana, ainavu kopšanas un uzturēšanas pakalpojumi un šo pakalpojumu sniegšana, vienlaikus projektējot ainavu plānus un/vai celiņu, atbalsta sienu, segumu, žogu, dīķu un līdzīgu konstrukciju būvniecību (t.i., uzstādīšanu).
Šajā nodaļā ietilpst vairāki tehniskā personāla atbalsta pakalpojumi, kā arī to nodrošināšana klienta telpās, visu veidu ēku iekštelpu un fasāžu tīrīšana, rūpniecisko iekārtu tīrīšana, vilcienu, autobusu, lidmašīnu u.c. transportlīdzekļu tīrīšana, autocisternu un tankkuģu iekšpuses tīrīšana, ēku, kuģu, vilcienu u.c. objektu dezinficēšana un kaitēkļu iznīcināšana tajos, pudeļu tīrīšana, ielu slaucīšana, sniega un ledus tīrīšana, ainavu kopšanas un uzturēšanas pakalpojumi un šo pakalpojumu sniegšana, vienlaikus projektējot ainavu plānus un/vai celiņu, atbalsta sienu, segumu, žogu, dīķu un līdzīgu konstrukciju būvniecību (t.i., uzstādīšanu).
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst dažādu biroju ikdienas administratīvo pakalpojumu sniegšana, kā arī pastāvīgs regulārs uzņēmējdarbības atbalsts citiem par atlīdzību vai uz līguma pamata.
Šajā nodaļā ietilpst arī visi palīgpakalpojumi, kādus parasti sniedz uzņēmumiem un kas nav klasificēti citur.
Šajā nodaļā klasificētās struktūrvienības nenodrošina tehnisko personālu uzņēmuma pilnīgo darbību veikšanai.
Šajā nodaļā ietilpst dažādu biroju ikdienas administratīvo pakalpojumu sniegšana, kā arī pastāvīgs regulārs uzņēmējdarbības atbalsts citiem par atlīdzību vai uz līguma pamata.
Šajā nodaļā ietilpst arī visi palīgpakalpojumi, kādus parasti sniedz uzņēmumiem un kas nav klasificēti citur.
Šajā nodaļā klasificētās struktūrvienības nenodrošina tehnisko personālu uzņēmuma pilnīgo darbību veikšanai.