Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst materiālu un nemateriālu nefinanšu aktīvu izīrēšana un iznomāšana klientiem par periodisku īres vai nomas maksu, ietverot plašu materiālo lietu klāstu, piemēram, automašīnas, datorus, patēriņa preces, rūpnieciskās iekārtas un aprīkojumu. Tā ir iedalīta šādi: 1) automobiļu iznomāšana, 2) atpūtas un sporta aprīkojuma, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu iznomāšana, 3) darba mašīnu un iekārtu iznomāšana, ieskaitot cita veida transportlīdzekļus, un 4) intelektuālā īpašuma un līdzīgu vērtību izīrēšana.
Šajā nodaļā ietilpst tikai ekspluatācijas (operatīvais) līzings.
Šajā nodaļā neietilpst:
– finanšu noma, sk. klasi 64.91;
– nekustamā īpašuma izīrēšana, sk. L sadaļu;
– iekārtu izīrēšana ar to operatoru, sk. attiecīgās klases atbilstoši darbībām, ko veic ar šādām iekārtām, piemēram, būvniecība (F sadaļa), transports (H sadaļa).
77.1
Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
77.2
Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču iznomāšana, kā arī atpūtas un sporta aprīkojuma un videomagnetofona lenšu iznomāšana. Šīs darbības pārsvarā ietver preču īstermiņa iznomāšanu, kaut gan dažos gadījumos preces var iznomāt uz ilgāku laiku.
77.3
Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
77.4
Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi