Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst pasažieru vai kravas pārvadājumi pa ceļiem un dzelzceļiem, kā arī kravu transportēšana pa cauruļvadiem.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst visi pasažieru sauszemes pārvadājumi, izņemot pārvadājumus pa dzelzceļu. Tomēr šeit ir ietverti pārvadājumi pa dzelzceļu kā daļa no pilsētu un piepilsētu transporta sistēmām.
Šajā grupā ietilpst visi pasažieru sauszemes pārvadājumi, izņemot pārvadājumus pa dzelzceļu. Tomēr šeit ir ietverti pārvadājumi pa dzelzceļu kā daļa no pilsētu un piepilsētu transporta sistēmām.
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst visi kravu sauszemes pārvadājumi, izņemot dzelzceļa transportu.
Šajā grupā ietilpst visi kravu sauszemes pārvadājumi, izņemot dzelzceļa transportu.
Uzņēmumi