Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst pasažieru vai kravas pārvadājumi pa ceļiem un dzelzceļiem, kā arī kravu transportēšana pa cauruļvadiem.
49.1
Pasažieru dzelzceļa transports
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
49.2
Kravu dzelzceļa transports
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
49.3
Pārējais pasažieru sauszemes transports
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst visi pasažieru sauszemes pārvadājumi, izņemot pārvadājumus pa dzelzceļu. Tomēr šeit ir ietverti pārvadājumi pa dzelzceļu kā daļa no pilsētu un piepilsētu transporta sistēmām.
49.4
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst visi kravu sauszemes pārvadājumi, izņemot dzelzceļa transportu.
49.5
Cauruļvadu transports
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi