Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

49.1 | Pasažieru dzelzceļa transports

Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– pasažieru pārvadājumi, izmantojot dzelzceļa ritošo sastāvu, pa maģistrāliem dzelzceļiem plašā ģeogrāfiskā zonā;
– pasažieru pārvadājumi starppilsētu dzelzceļa tīklā;
– guļamvagonu vai restorānvagonu ekspluatācija kā integrēta dzelzceļa transporta darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– pasažieru pārvadājumi, izmantojot pilsētu un piepilsētu transporta sistēmas, sk. klasi 49.31;
– pasažieru termināļu darbība, sk. klasi 52.21;
– dzelzceļa infrastruktūras darbība; dzelzceļa sastāvu manevrēšanas un pārvirzīšanas palīgdarbības, sk. klasi 52.21;
– guļamvagonu vai restorānvagonu ekspluatācija, ja tos pārvalda atsevišķas struktūrvienības, sk. klases 55.90, 56.10.
Šajā klasē ietilpst:
– pasažieru pārvadājumi, izmantojot dzelzceļa ritošo sastāvu, pa maģistrāliem dzelzceļiem plašā ģeogrāfiskā zonā;
– pasažieru pārvadājumi starppilsētu dzelzceļa tīklā;
– guļamvagonu vai restorānvagonu ekspluatācija kā integrēta dzelzceļa transporta darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– pasažieru pārvadājumi, izmantojot pilsētu un piepilsētu transporta sistēmas, sk. klasi 49.31;
– pasažieru termināļu darbība, sk. klasi 52.21;
– dzelzceļa infrastruktūras darbība; dzelzceļa sastāvu manevrēšanas un pārvirzīšanas palīgdarbības, sk. klasi 52.21;
– guļamvagonu vai restorānvagonu ekspluatācija, ja tos pārvalda atsevišķas struktūrvienības, sk. klases 55.90, 56.10.