Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

49.5 | Cauruļvadu transports

Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– gāzu, šķidrumu, ūdens un citu šķidro produktu transportēšana pa cauruļvadiem.
Šajā klasē ietilpst arī:
– ar cauruļvadu transportēšanu saistīto sūkņu staciju darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– dabasgāzes vai rūpniecisko gāzu, tvaika vai ūdens sadale, sk. klases 35.22, 35.30, 36.00;
– šķidrumu pārvadājumi, izmantojot smagkravas automobiļus, sk. klasi 49.41.
Šajā klasē ietilpst:
– gāzu, šķidrumu, ūdens un citu šķidro produktu transportēšana pa cauruļvadiem.
Šajā klasē ietilpst arī:
– ar cauruļvadu transportēšanu saistīto sūkņu staciju darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– dabasgāzes vai rūpniecisko gāzu, tvaika vai ūdens sadale, sk. klases 35.22, 35.30, 36.00;
– šķidrumu pārvadājumi, izmantojot smagkravas automobiļus, sk. klasi 49.41.