Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst atkritumu savākšana, pārstrāde un izvietošana. Tā ietver arī atkritumu vietējo pārvadāšanu un materiālu pārstrādes iekārtu (t.i., to iekārtu, kas šķiro pārstrādājamus materiālus un atkritumus) ekspluatāciju.
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst atkritumu savākšana no mājsaimniecībām un uzņēmumiem, izmantojot atkritumu urnas, atkritumu tvertnes ar riteņiem, konteinerus u.c. līdzekļus. Tā ietver nebīstamo un bīstamo atkritumu, proti, sadzīves atkritumu, izlietoto bateriju, ēdienu pagatavošanai izlietoto eļļu un tauku, izlietoto eļļu un smērvielu no kuģiem un garāžām, kā arī būvgružu, savākšanu.
Šajā grupā ietilpst atkritumu savākšana no mājsaimniecībām un uzņēmumiem, izmantojot atkritumu urnas, atkritumu tvertnes ar riteņiem, konteinerus u.c. līdzekļus. Tā ietver nebīstamo un bīstamo atkritumu, proti, sadzīves atkritumu, izlietoto bateriju, ēdienu pagatavošanai izlietoto eļļu un tauku, izlietoto eļļu un smērvielu no kuģiem un garāžām, kā arī būvgružu, savākšanu.
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst dažādu veidu atkritumu izvietošana un pārstrāde pirms izvietošanas, izmantojot dažādus līdzekļus, piemēram, pārstrādājot organiskos atkritumus, lai tos izvietotu; dzīvu vai kritušu toksisko dzīvnieku, citu saindētu atkritumu apstrāde un likvidācija; slimnīcu radīto īslaicīgo radioaktīvo atkritumu u.c. atkritumu pārstrāde un izvietošana; atkritumu izgāšana uz zemes vai ūdenī; atkritumu aprakšana vai iearšana; izlietotu preču, piemēram, ledusskapju, izvietošana, lai likvidētu kaitīgos atkritumus; atkritumu sadedzināšana. Tā ietver arī tās enerģijas atjaunošanu, kas rodas atkritumu sadedzināšanas procesā.
Šajā grupā neietilpst:
– notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, sk. klasi 37.00;
– materiālu otrreizējā pārstrāde, sk. grupu 38.3.
Šajā grupā ietilpst dažādu veidu atkritumu izvietošana un pārstrāde pirms izvietošanas, izmantojot dažādus līdzekļus, piemēram, pārstrādājot organiskos atkritumus, lai tos izvietotu; dzīvu vai kritušu toksisko dzīvnieku, citu saindētu atkritumu apstrāde un likvidācija; slimnīcu radīto īslaicīgo radioaktīvo atkritumu u.c. atkritumu pārstrāde un izvietošana; atkritumu izgāšana uz zemes vai ūdenī; atkritumu aprakšana vai iearšana; izlietotu preču, piemēram, ledusskapju, izvietošana, lai likvidētu kaitīgos atkritumus; atkritumu sadedzināšana. Tā ietver arī tās enerģijas atjaunošanu, kas rodas atkritumu sadedzināšanas procesā.
Šajā grupā neietilpst:
– notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, sk. klasi 37.00;
– materiālu otrreizējā pārstrāde, sk. grupu 38.3.
Uzņēmumi