Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

38.2 | Atkritumu apstrāde un izvietošana

Apraksts
Šajā grupā ietilpst dažādu veidu atkritumu izvietošana un pārstrāde pirms izvietošanas, izmantojot dažādus līdzekļus, piemēram, pārstrādājot organiskos atkritumus, lai tos izvietotu; dzīvu vai kritušu toksisko dzīvnieku, citu saindētu atkritumu apstrāde un likvidācija; slimnīcu radīto īslaicīgo radioaktīvo atkritumu u.c. atkritumu pārstrāde un izvietošana; atkritumu izgāšana uz zemes vai ūdenī; atkritumu aprakšana vai iearšana; izlietotu preču, piemēram, ledusskapju, izvietošana, lai likvidētu kaitīgos atkritumus; atkritumu sadedzināšana. Tā ietver arī tās enerģijas atjaunošanu, kas rodas atkritumu sadedzināšanas procesā.
Šajā grupā neietilpst:
– notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, sk. klasi 37.00;
– materiālu otrreizējā pārstrāde, sk. grupu 38.3.
Uzņēmumi
Šī klase ietver šādu cieto vai cita veida nebīstamo atkritumu izvietošanu un pārstrādi pirms izvietošanas:
– nebīstamo atkritumu izvietošanai paredzēto poligonu ekspluatācija;
– nebīstamo atkritumu izvietošana, tos sadedzinot vai izmantojot citas metodes, procesā iegūstot vai neiegūstot elektroenerģiju vai tvaiku, kompostu, biodegvielu, biogāzi, pelnus vai citus blakusproduktus turpmākai izmantošanai utt;
– organisko atkritumu pārstrāde pirms izvietošanas.
Šajā klasē neietilpst:
– bīstamo atkritumu sadedzināšana, sk. klasi 38.22;
– tādu iekārtu darbība, kas sajauktus pārstrādājamus materiālus, piemēram, papīru, plastmasu, lietotas dzērienu skārdenes un metālus, sašķiro noteiktās kategorijās, sk. klasi 38.32;
– augsnes, ūdens dekontaminācija, attīrīšana, toksisku materiālu iedarbības mazināšana, sk. klasi 39.00.
Šī klase ietver šādu cieto vai cita veida nebīstamo atkritumu izvietošanu un pārstrādi pirms izvietošanas:
– nebīstamo atkritumu izvietošanai paredzēto poligonu ekspluatācija;
– nebīstamo atkritumu izvietošana, tos sadedzinot vai izmantojot citas metodes, procesā iegūstot vai neiegūstot elektroenerģiju vai tvaiku, kompostu, biodegvielu, biogāzi, pelnus vai citus blakusproduktus turpmākai izmantošanai utt;
– organisko atkritumu pārstrāde pirms izvietošanas.
Šajā klasē neietilpst:
– bīstamo atkritumu sadedzināšana, sk. klasi 38.22;
– tādu iekārtu darbība, kas sajauktus pārstrādājamus materiālus, piemēram, papīru, plastmasu, lietotas dzērienu skārdenes un metālus, sašķiro noteiktās kategorijās, sk. klasi 38.32;
– augsnes, ūdens dekontaminācija, attīrīšana, toksisku materiālu iedarbības mazināšana, sk. klasi 39.00.
Uzņēmumi
Šī klase ietver cieto vai cita veida bīstamo atkritumu izvietošanu un pārstrādi pirms izvietošanas, ieskaitot atkritumus, kuros ir sprāgstvielas, oksidējošas, uzliesmojošas, toksiskas, kairinošas, kaitīgas, kancerogēnas, kodīgas, infekciozas vielas un citas vielas un preparāti, kas ir kaitīgi cilvēku veselībai un videi.

Šajā klasē ietilpst:
– bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtu ekspluatācija;
– toksisku dzīvu vai kritušu dzīvnieku un citu saindētu atkritumu apstrāde un izvietošana;
– bīstamo atkritumu sadedzināšana;
– izlietoto preču, piemēram, ledusskapju, izvietošana, lai likvidētu kaitīgos atkritumus;
– radioaktīvo kodolatkritumu pārstrāde, izvietošana un uzglabāšana, ieskaitot:
• slimnīcu īslaicīgu radioaktīvo atkritumu, t.i., tādu atkritumu, kuri sadalās pārvadāšanas laikā, pārstrāde un izvietošana;
• kodolatkritumu iekapsulēšana, sagatavošana un cita veida pārstrāde pirms izvietošanas.
Šajā klasē neietilpst:
– kodoldegvielas pārstrāde, sk. klasi 20.13;
– nebīstamo atkritumu sadedzināšana, sk. klasi 38.21;
– augsnes, ūdens dekontaminācija, attīrīšana, toksisku materiālu iedarbības mazināšana, sk. klasi 39.00.
Šī klase ietver cieto vai cita veida bīstamo atkritumu izvietošanu un pārstrādi pirms izvietošanas, ieskaitot atkritumus, kuros ir sprāgstvielas, oksidējošas, uzliesmojošas, toksiskas, kairinošas, kaitīgas, kancerogēnas, kodīgas, infekciozas vielas un citas vielas un preparāti, kas ir kaitīgi cilvēku veselībai un videi.

Šajā klasē ietilpst:
– bīstamo atkritumu pārstrādes iekārtu ekspluatācija;
– toksisku dzīvu vai kritušu dzīvnieku un citu saindētu atkritumu apstrāde un izvietošana;
– bīstamo atkritumu sadedzināšana;
– izlietoto preču, piemēram, ledusskapju, izvietošana, lai likvidētu kaitīgos atkritumus;
– radioaktīvo kodolatkritumu pārstrāde, izvietošana un uzglabāšana, ieskaitot:
• slimnīcu īslaicīgu radioaktīvo atkritumu, t.i., tādu atkritumu, kuri sadalās pārvadāšanas laikā, pārstrāde un izvietošana;
• kodolatkritumu iekapsulēšana, sagatavošana un cita veida pārstrāde pirms izvietošanas.
Šajā klasē neietilpst:
– kodoldegvielas pārstrāde, sk. klasi 20.13;
– nebīstamo atkritumu sadedzināšana, sk. klasi 38.21;
– augsnes, ūdens dekontaminācija, attīrīšana, toksisku materiālu iedarbības mazināšana, sk. klasi 39.00.