Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

38.3 | Otrreizējā pārstrāde

Uzņēmumi
Šī klase ietver jebkāda veida lūžņu (automašīnu, kuģu, datoru, televizoru un citu iekārtu) demontāžu materiālu pārstrādei.
Šajā klasē neietilpst:
– izlietotu preču, piemēram, ledusskapju, izvietošana, lai likvidētu kaitīgos atkritumus, sk. klasi 38.22;
– automašīnu, kuģu, datoru, televizoru un citu iekārtu demontāža, lai iegūtu atkalpārdošanā izmantojamas detaļas, sk. D sadaļu.
Šī klase ietver jebkāda veida lūžņu (automašīnu, kuģu, datoru, televizoru un citu iekārtu) demontāžu materiālu pārstrādei.
Šajā klasē neietilpst:
– izlietotu preču, piemēram, ledusskapju, izvietošana, lai likvidētu kaitīgos atkritumus, sk. klasi 38.22;
– automašīnu, kuģu, datoru, televizoru un citu iekārtu demontāža, lai iegūtu atkalpārdošanā izmantojamas detaļas, sk. D sadaļu.
Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst metāla un nemetāla atkritumu, lūžņu un citu izstrādājumu pārstrāde par otrreizējām izejvielām, parasti izmantojot mehānisko vai ķīmisko pārstrādes procesu.
Šeit ietilpst arī atjaunojamo materiālu iegūšana no atkritumu plūsmām dažādos veidos: (1) atjaunojamo materiālu atlasīšana un šķirošana no nebīstamo atkritumu plūsmām (t.i. no šķirotiem sadzīves atkritumiem) vai (2) sajaukto atjaunojamo materiālu, piemēram, papīru, plastmasu, lietotu dzērienu skārdeņu un metālu, sadalīšana un šķirošana noteiktās kategorijās.
Veikto mehāniskās vai ķīmiskās pārveides procesu piemēri ir šādi:
– no lietotām automašīnām, veļas mazgāšanas mašīnām, velosipēdiem u.c. iekārtām iegūtu metāla atkritumu mehāniska sasmalcināšana;
– lielu dzelzs gabalu, piemēram, dzelzceļa vagonu, mehāniska saspiešana;
– metāla atkritumu, nolietotu transportlīdzekļu u.c. iekārtu izjaukšana;
– citas mehāniskās apstrādes metodes, piemēram, griešana, presēšana, lai samazinātu daudzumu;
– metālu reģenerēšana no fotogrāfiskiem atkritumiem, piemēram, fiksāžas šķīduma vai fotofilmām un fotopapīra;
– kaučuka, piemēram, izlietotu riepu, reģenerēšana, lai iegūtu otrreizējās izejvielas;
– plastmasas šķirošana un granulēšana, lai iegūtu otrreizējās izejvielas caurulēm, puķu podiem, paliktņiem un līdzīgiem izstrādājumiem;
– plastmasas vai gumijas atkritumu pārstrāde (tīrīšana, kausēšana, smalcināšana) granulās;
– stikla sasmalcināšana, tīrīšana un šķirošana;
– citu atkritumu, piemēram, būvgružu, sasmalcināšana, tīrīšana un šķirošana, lai iegūtu otrreizējās izejvielas;
– ēdienu pagatavošanai izlietoto eļļu un tauku pārstrāde par otrreizējām izejvielām;
– citu pārtikas, dzērienu un tabakas atkritumu un vielu atlikumu pārstrāde par otrreizējām izejvielām.
Šajā klasē neietilpst:
–jaunu galaproduktu ražošana no otrreizējām izejvielām (pašražotām vai citu ražotām), piemēram, dzijas vērpšana no irdinātas šķiedras, papīrmasas izgatavošana no papīra atkritumiem, riepu atjaunošana vai metāla ražošana no metāllūžņiem, sk. C sadaļas (Apstrādes rūpniecība) atbilstošās klases;
– kodoldegvielas pārstrāde, sk. klasi 20.13;
– dzelzs atkritumu un lūžņu pārkausēšana, sk. klasi 24.10;
– materiālu pārstrāde atkritumu sadedzināšanas procesā, sk. grupu 38.2;
– nebīstamo atkritumu pārstrāde un izvietošana, sk. klasi 38.21;
– organisko atkritumu pārstrāde izvietošanai, ieskaitot komposta ražošanu, sk. klasi 38.21;
– enerģijas atjaunošana nebīstamo atkritumu sadedzināšanas procesā, sk. klasi 38.21;
– slimnīcu u.c. īslaicīgu radioaktīvo atkritumu pārstrāde un izvietošana, sk. klasi 38.22;
– toksisku, saindētu atkritumu pārstrāde un izvietošana, sk. klasi 38.22;
– pārstrādājamu materiālu vairumtirdzniecība, sk. klasi 46.77.
Šajā klasē ietilpst metāla un nemetāla atkritumu, lūžņu un citu izstrādājumu pārstrāde par otrreizējām izejvielām, parasti izmantojot mehānisko vai ķīmisko pārstrādes procesu.
Šeit ietilpst arī atjaunojamo materiālu iegūšana no atkritumu plūsmām dažādos veidos: (1) atjaunojamo materiālu atlasīšana un šķirošana no nebīstamo atkritumu plūsmām (t.i. no šķirotiem sadzīves atkritumiem) vai (2) sajaukto atjaunojamo materiālu, piemēram, papīru, plastmasu, lietotu dzērienu skārdeņu un metālu, sadalīšana un šķirošana noteiktās kategorijās.
Veikto mehāniskās vai ķīmiskās pārveides procesu piemēri ir šādi:
– no lietotām automašīnām, veļas mazgāšanas mašīnām, velosipēdiem u.c. iekārtām iegūtu metāla atkritumu mehāniska sasmalcināšana;
– lielu dzelzs gabalu, piemēram, dzelzceļa vagonu, mehāniska saspiešana;
– metāla atkritumu, nolietotu transportlīdzekļu u.c. iekārtu izjaukšana;
– citas mehāniskās apstrādes metodes, piemēram, griešana, presēšana, lai samazinātu daudzumu;
– metālu reģenerēšana no fotogrāfiskiem atkritumiem, piemēram, fiksāžas šķīduma vai fotofilmām un fotopapīra;
– kaučuka, piemēram, izlietotu riepu, reģenerēšana, lai iegūtu otrreizējās izejvielas;
– plastmasas šķirošana un granulēšana, lai iegūtu otrreizējās izejvielas caurulēm, puķu podiem, paliktņiem un līdzīgiem izstrādājumiem;
– plastmasas vai gumijas atkritumu pārstrāde (tīrīšana, kausēšana, smalcināšana) granulās;
– stikla sasmalcināšana, tīrīšana un šķirošana;
– citu atkritumu, piemēram, būvgružu, sasmalcināšana, tīrīšana un šķirošana, lai iegūtu otrreizējās izejvielas;
– ēdienu pagatavošanai izlietoto eļļu un tauku pārstrāde par otrreizējām izejvielām;
– citu pārtikas, dzērienu un tabakas atkritumu un vielu atlikumu pārstrāde par otrreizējām izejvielām.
Šajā klasē neietilpst:
–jaunu galaproduktu ražošana no otrreizējām izejvielām (pašražotām vai citu ražotām), piemēram, dzijas vērpšana no irdinātas šķiedras, papīrmasas izgatavošana no papīra atkritumiem, riepu atjaunošana vai metāla ražošana no metāllūžņiem, sk. C sadaļas (Apstrādes rūpniecība) atbilstošās klases;
– kodoldegvielas pārstrāde, sk. klasi 20.13;
– dzelzs atkritumu un lūžņu pārkausēšana, sk. klasi 24.10;
– materiālu pārstrāde atkritumu sadedzināšanas procesā, sk. grupu 38.2;
– nebīstamo atkritumu pārstrāde un izvietošana, sk. klasi 38.21;
– organisko atkritumu pārstrāde izvietošanai, ieskaitot komposta ražošanu, sk. klasi 38.21;
– enerģijas atjaunošana nebīstamo atkritumu sadedzināšanas procesā, sk. klasi 38.21;
– slimnīcu u.c. īslaicīgu radioaktīvo atkritumu pārstrāde un izvietošana, sk. klasi 38.22;
– toksisku, saindētu atkritumu pārstrāde un izvietošana, sk. klasi 38.22;
– pārstrādājamu materiālu vairumtirdzniecība, sk. klasi 46.77.