Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

38.1 | Atkritumu savākšana

Apraksts
Šajā grupā ietilpst atkritumu savākšana no mājsaimniecībām un uzņēmumiem, izmantojot atkritumu urnas, atkritumu tvertnes ar riteņiem, konteinerus u.c. līdzekļus. Tā ietver nebīstamo un bīstamo atkritumu, proti, sadzīves atkritumu, izlietoto bateriju, ēdienu pagatavošanai izlietoto eļļu un tauku, izlietoto eļļu un smērvielu no kuģiem un garāžām, kā arī būvgružu, savākšanu.
Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– nebīstamo cieto atkritumu (t. i., sadzīves atkritumu) savākšana vietējā teritorijā, piemēram, atkritumu savākšana no mājsaimniecībām un uzņēmumiem, izmantojot atkritumu urnas, atkritumu tvertnes ar riteņiem, konteinerus u.c. līdzekļus, kuri var ietvert jauktus pārstrādājamus materiālus;
– otrreizēji pārstrādājamu materiālu savākšana;
– atkritumu savākšana atkritumu tvertnēs sabiedriskās vietās.
Šajā klasē ietilpst arī:
– būvgružu savākšana;
– tekstilfabriku atkritumu savākšana;
– nebīstamajiem atkritumiem paredzēto pārvešanas iekārtu ekspluatācija.
Šajā klasē neietilpst:
– bīstamo atkritumu savākšana, sk. klasi 38.12;
– poligonu ekspluatācija nebīstamo atkritumu izvietošanai, sk. klasi 38.21;
– to iekārtu ekspluatācija, kas sajauktus pārstrādājamus materiālus, piemēram, papīru, plastmasu u.c., sašķiro dažādās kategorijās, sk. klasi 38.32.
Šajā klasē ietilpst:
– nebīstamo cieto atkritumu (t. i., sadzīves atkritumu) savākšana vietējā teritorijā, piemēram, atkritumu savākšana no mājsaimniecībām un uzņēmumiem, izmantojot atkritumu urnas, atkritumu tvertnes ar riteņiem, konteinerus u.c. līdzekļus, kuri var ietvert jauktus pārstrādājamus materiālus;
– otrreizēji pārstrādājamu materiālu savākšana;
– atkritumu savākšana atkritumu tvertnēs sabiedriskās vietās.
Šajā klasē ietilpst arī:
– būvgružu savākšana;
– tekstilfabriku atkritumu savākšana;
– nebīstamajiem atkritumiem paredzēto pārvešanas iekārtu ekspluatācija.
Šajā klasē neietilpst:
– bīstamo atkritumu savākšana, sk. klasi 38.12;
– poligonu ekspluatācija nebīstamo atkritumu izvietošanai, sk. klasi 38.21;
– to iekārtu ekspluatācija, kas sajauktus pārstrādājamus materiālus, piemēram, papīru, plastmasu u.c., sašķiro dažādās kategorijās, sk. klasi 38.32.
Uzņēmumi
Šī klase ietver cieto un cita veida bīstamo atkritumu savākšanu, t.i., tādu atkritumu savākšanu, kuros ir sprāgstvielas, oksidējošas, uzliesmojošas, toksiskas, kairinošas, kaitīgas, kancerogēnas, kodīgas, infekciozas vai citas vielas un preparāti, kas ir kaitīgi cilvēku veselībai un videi. Tā var ietvert arī atkritumu noteikšanu, apstrādi, iepakošanu un marķēšanu pārvešanas nolūkos.
Šajā klasē ietilpst:
– bīstamo atkritumu savākšana:
• izlietota eļļa no kuģiem un garāžām;
• bīstamie bioatkritumi;
• kodolatkritumi;
• izlietotās baterijas u.c.;
– bīstamajiem atkritumiem paredzētu iekraušanas vietu ekspluatācija.
Šajā klasē neietilpst:
– piesārņotu ēku, raktuvju, augsnes, gruntsūdens dekontaminācija un attīrīšana, piemēram, azbesta aizvākšana, sk. klasi 39.00.
Šī klase ietver cieto un cita veida bīstamo atkritumu savākšanu, t.i., tādu atkritumu savākšanu, kuros ir sprāgstvielas, oksidējošas, uzliesmojošas, toksiskas, kairinošas, kaitīgas, kancerogēnas, kodīgas, infekciozas vai citas vielas un preparāti, kas ir kaitīgi cilvēku veselībai un videi. Tā var ietvert arī atkritumu noteikšanu, apstrādi, iepakošanu un marķēšanu pārvešanas nolūkos.
Šajā klasē ietilpst:
– bīstamo atkritumu savākšana:
• izlietota eļļa no kuģiem un garāžām;
• bīstamie bioatkritumi;
• kodolatkritumi;
• izlietotās baterijas u.c.;
– bīstamajiem atkritumiem paredzētu iekraušanas vietu ekspluatācija.
Šajā klasē neietilpst:
– piesārņotu ēku, raktuvju, augsnes, gruntsūdens dekontaminācija un attīrīšana, piemēram, azbesta aizvākšana, sk. klasi 39.00.