Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

Q | VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE

Apraksts
Šajā sadaļā ietilpst veselības aprūpe un sociālā palīdzība. Minētās darbības ir ļoti dažādas, sākot no veselības aprūpes, ko nodrošina apmācīti profesionāli medicīnas darbinieki slimnīcās un citās iestādēs, ietverot aprūpi ar izmitināšanu, kas joprojām zināmā mērā ir saistīta ar veselības aprūpi, līdz pat sociālajai palīdzībai, neiesaistot veselības aprūpes speciālistus.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst vispārējā tipa vai specializēto (piemēram, ķirurģisko, psihiatrisko, narkoloģisko) slimnīcu, sanatoriju, profilaktoriju, medicīnisko aprūpes namu, patvērumu, slimnīcu garīgi atpalikušiem, rehabilitācijas centru, leprozoriju un citu cilvēka veselības aprūpes iestāžu īstermiņa vai ilgtermiņa darbība ar izmitināšanu, kas nodrošina diagnostisko un medicīnisko aprūpi stacionāriem slimniekiem. Tā ietver arī medicīniskas konsultācijas un ārstēšanu vispārējās un specializētās medicīnas jomā, ko veic ģimenes ārsti, ārsti – speciālisti un ķirurgi. Tā ietver vispārējo vai specializēto zobārstniecību un ortodontiju. Turklāt šajā nodaļā ietilpst arī ar cilvēku veselības aprūpi saistītas darbības, ko veic nevis slimnīcas vai praktizējoši ārsti, bet gan vidējā medicīnas personāla darbinieki, kuri ir juridiski pilnvaroti ārstēt slimniekus.
Šajā nodaļā ietilpst vispārējā tipa vai specializēto (piemēram, ķirurģisko, psihiatrisko, narkoloģisko) slimnīcu, sanatoriju, profilaktoriju, medicīnisko aprūpes namu, patvērumu, slimnīcu garīgi atpalikušiem, rehabilitācijas centru, leprozoriju un citu cilvēka veselības aprūpes iestāžu īstermiņa vai ilgtermiņa darbība ar izmitināšanu, kas nodrošina diagnostisko un medicīnisko aprūpi stacionāriem slimniekiem. Tā ietver arī medicīniskas konsultācijas un ārstēšanu vispārējās un specializētās medicīnas jomā, ko veic ģimenes ārsti, ārsti – speciālisti un ķirurgi. Tā ietver vispārējo vai specializēto zobārstniecību un ortodontiju. Turklāt šajā nodaļā ietilpst arī ar cilvēku veselības aprūpi saistītas darbības, ko veic nevis slimnīcas vai praktizējoši ārsti, bet gan vidējā medicīnas personāla darbinieki, kuri ir juridiski pilnvaroti ārstēt slimniekus.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst aprūpe ar izmitināšanu, kas apvienota ar kopšanu, uzraudzību vai cita veida aprūpi, ko pieprasa iedzīvotāji. Iestādes ir procesa svarīga sastāvdaļa, un sniegtā aprūpe ir veselības aprūpes un sociālās palīdzības pakalpojumu apvienojums, kas papildināts ar medicīnas pakalpojumiem, kuri lielā mērā ir noteiktā līmeņa aprūpes pakalpojumi.
Šajā nodaļā ietilpst aprūpe ar izmitināšanu, kas apvienota ar kopšanu, uzraudzību vai cita veida aprūpi, ko pieprasa iedzīvotāji. Iestādes ir procesa svarīga sastāvdaļa, un sniegtā aprūpe ir veselības aprūpes un sociālās palīdzības pakalpojumu apvienojums, kas papildināts ar medicīnas pakalpojumiem, kuri lielā mērā ir noteiktā līmeņa aprūpes pakalpojumi.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst dažāda veida sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšana tieši klientiem. Šajā nodaļā klasificētās darbības neietver izmitināšanas pakalpojumus, izņemot īslaicīgu izmitināšanu.
Šajā nodaļā ietilpst dažāda veida sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšana tieši klientiem. Šajā nodaļā klasificētās darbības neietver izmitināšanas pakalpojumus, izņemot īslaicīgu izmitināšanu.