Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

86 | Veselības aizsardzība

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst vispārējā tipa vai specializēto (piemēram, ķirurģisko, psihiatrisko, narkoloģisko) slimnīcu, sanatoriju, profilaktoriju, medicīnisko aprūpes namu, patvērumu, slimnīcu garīgi atpalikušiem, rehabilitācijas centru, leprozoriju un citu cilvēka veselības aprūpes iestāžu īstermiņa vai ilgtermiņa darbība ar izmitināšanu, kas nodrošina diagnostisko un medicīnisko aprūpi stacionāriem slimniekiem. Tā ietver arī medicīniskas konsultācijas un ārstēšanu vispārējās un specializētās medicīnas jomā, ko veic ģimenes ārsti, ārsti – speciālisti un ķirurgi. Tā ietver vispārējo vai specializēto zobārstniecību un ortodontiju. Turklāt šajā nodaļā ietilpst arī ar cilvēku veselības aprūpi saistītas darbības, ko veic nevis slimnīcas vai praktizējoši ārsti, bet gan vidējā medicīnas personāla darbinieki, kuri ir juridiski pilnvaroti ārstēt slimniekus.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst medicīniskās konsultācijas un ārstēšana, ko veic ģimenes ārsti un ārsti – speciālisti, tostarp ķirurgi, zobārsti u.c.
Šīs darbības var realizēt privātā praksē, grupu praksē un slimnīcu ambulatorajās nodaļās, klīnikās, kas piesaistītas uzņēmumiem, skolām, veco ļaužu aprūpes namiem, arodorganizācijām un biedrībām, kā arī slimnieku mājās.
Šajā grupā ietilpst arī:
– privāto konsultantu pakalpojumi slimniekiem stacionāros.
Šajā grupā ietilpst medicīniskās konsultācijas un ārstēšana, ko veic ģimenes ārsti un ārsti – speciālisti, tostarp ķirurgi, zobārsti u.c.
Šīs darbības var realizēt privātā praksē, grupu praksē un slimnīcu ambulatorajās nodaļās, klīnikās, kas piesaistītas uzņēmumiem, skolām, veco ļaužu aprūpes namiem, arodorganizācijām un biedrībām, kā arī slimnieku mājās.
Šajā grupā ietilpst arī:
– privāto konsultantu pakalpojumi slimniekiem stacionāros.
Uzņēmumi