Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

G | VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS

Apraksts
Šajā sadaļā ietilpst jebkāda veida preču vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (t.i., pārdošana bez pārveidošanas) un ar preču pārdošanu saistītu pakalpojumu sniegšana. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība ir preču izplatīšanas procesa pēdējais posms. Šajā sadaļa ietilpst arī automobiļu un motociklu remonts.
Tirdzniecība bez pārveidošanas ietver arī parastās ar tirdzniecību saistītās darbības, kā piemēram, preču šķirošanu, sakārtošanu un komplektēšanu, preču sajaukšanu (samaisīšanu) (piemēram, vīna sajaukšanu), iepildīšanu pudelēs (var ietvert arī pudeļu mazgāšanu pirms pildīšanas), iepakošanu, sadalīšanu un pārsaiņošanu izplatīšanai mazākās partijās, uzglabāšanu (ieskaitot arī saldētu vai atdzesētu produktu uzglabāšanu).
45. nodaļa ietver visas darbības, kas saistītas ar automobiļu un motociklu pārdošanu un remontu, bet 46. un 47.nodaļa ietver pārējo tirdzniecību. 46.nodaļa (vairumtirdzniecība) un 47.nodaļa (mazumtirdzniecība) atšķiras pēc dominējošā klientu tipa.
Vairumtirdzniecība ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) mazumtirgotājiem, kā arī citiem uzņēmumiem – rūpnieciskiem, komerciāliem, institucionāliem vai profesionāliem lietotājiem, vai citiem vairumtirgotājiem. Šeit ietverta arī vairumtirdzniecības aģentu vai starpnieku darbība, kuri darbojas preču iepirkšanā priekš šiem uzņēmumiem vai nodarbojas ar šo uzņēmumu produkcijas realizāciju. Šajā sadaļā ir iekļauti preču vairumtirgotāji, kas pārņem īpašumtiesības uz precēm, ko tie pārdod, piemēram, vairumtirdzniecības lieltirgotāji, rūpnieciskie izplatītāji, eksportētāji, importētāji un kooperatīvas pircēju apvienības, firmu realizācijas nodaļas un pārdošanas biroji (izņemot mazumtirdzniecības veikalus), kurus uztur ražotnes vai ieguves uzņēmumi atsevišķi no ražošanas vietām, lai nodarbotos ar marketingu un tirgotu savus izstrādājumus. Šī sadaļa ietver arī tādus starpniekus, komisijas lieltirgotājus, aģentus, pircēju un kooperatīvās apvienības, kas iesaistīti lauksaimniecības produktu vairumtirdzniecībā.
Vairumtirgotāji bieži sakomplektē, sašķiro un sakārto preces lielās partijās, pārkrauj, sadala, pārsaiņo un pārdala mazākās partijās, piemēram, farmaceitiskos līdzekļus; uzglabā, atdzesē, piegādā un uzstāda preces, iesaistās pārdošanas veicināšanā savu klientu labā.
Mazumtirdzniecība ir jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas), ko veic veikalos, lielveikalos, kioskos, stendos galvenokārt plašai sabiedrībai personiskam vai mājsaimniecības patēriņam vai lietošanai, kā arī mazumtirdzniecība, ko veic uzņēmumi, kas izpilda tirdzniecību pa pastu, apkārtceļojošie sīktirgotāji, ielu tirgotāji, patērētāju kooperatīvi, izsoļu nami u.c. Lielākā daļa mazumtirgotāju iegūst īpašumtiesības uz precēm, ko tie pārdod, bet daži darbojas kā aģenti preču īpašnieka interesēs un veic preču pārdošanu par atlīdzību vai uz līguma pamata.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst visas darbības (izņemot ražošanu un iznomāšanu), kas saistītas ar automobiļiem un motocikliem, ieskaitot kravas furgonus un smagkravas automobiļus, piemēram, jaunu un lietotu transportlīdzekļu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transportlīdzekļu remonts un apkope, kā arī automobiļu un motociklu detaļu un piederumu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Tā ietver arī to komisijas aģentu darbību, kas iesaistīti transportlīdzekļu vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā.
Šajā nodaļā ietilpst arī tādas darbības kā transportlīdzekļu mazgāšana, pulēšana u.c.
Šajā nodaļā neietilpst automobiļu degvielas, smērvielu un dzesēšanas līdzekļu mazumtirdzniecība, kā arī automobiļu vai motociklu iznomāšana.
Šajā nodaļā ietilpst visas darbības (izņemot ražošanu un iznomāšanu), kas saistītas ar automobiļiem un motocikliem, ieskaitot kravas furgonus un smagkravas automobiļus, piemēram, jaunu un lietotu transportlīdzekļu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transportlīdzekļu remonts un apkope, kā arī automobiļu un motociklu detaļu un piederumu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Tā ietver arī to komisijas aģentu darbību, kas iesaistīti transportlīdzekļu vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā.
Šajā nodaļā ietilpst arī tādas darbības kā transportlīdzekļu mazgāšana, pulēšana u.c.
Šajā nodaļā neietilpst automobiļu degvielas, smērvielu un dzesēšanas līdzekļu mazumtirdzniecība, kā arī automobiļu vai motociklu iznomāšana.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst vairumtirdzniecība uz sava rēķina, par atlīdzību vai uz līguma pamata (komisijas tirdzniecība), kas saistīta ar iekšējo vairumtirdzniecību, kā arī ar starptautisko vairumtirdzniecību (imports/eksports).
Šajā nodaļā neietilpst:
– automobiļu dzīvojamo piekabju un motociklu vairumtirdzniecība, sk. grupas 45.1, 45.4;
– automobiļu piederumu vairumtirdzniecība, sk. klases 45.31, 45.40;
– preču iznomāšana un ekspluatācijas līzings, sk. 77.nodaļu;
– cieto preču iepakošana un šķidro vai gāzveida preču iepildīšana pudelēs, ietverot sajaukšanu un filtrēšanu trešo personu vajadzībām, sk. klasi 82.92.
Šajā nodaļā ietilpst vairumtirdzniecība uz sava rēķina, par atlīdzību vai uz līguma pamata (komisijas tirdzniecība), kas saistīta ar iekšējo vairumtirdzniecību, kā arī ar starptautisko vairumtirdzniecību (imports/eksports).
Šajā nodaļā neietilpst:
– automobiļu dzīvojamo piekabju un motociklu vairumtirdzniecība, sk. grupas 45.1, 45.4;
– automobiļu piederumu vairumtirdzniecība, sk. klases 45.31, 45.40;
– preču iznomāšana un ekspluatācijas līzings, sk. 77.nodaļu;
– cieto preču iepakošana un šķidro vai gāzveida preču iepildīšana pudelēs, ietverot sajaukšanu un filtrēšanu trešo personu vajadzībām, sk. klasi 82.92.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) galvenokārt plašai sabiedrībai personiskam vai mājsaimniecības patēriņam vai izmantošanai, ko veic lielveikalos, kioskos, stendos, kā arī mazumtirdzniecība, ko veic uzņēmumi, kas izpilda tirdzniecību pa pastu, apkārtceļojošie sīktirgotāji, ielu tirgotāji, patērētāju kooperatīvi u.c.
Mazumtirdzniecību vispirms klasificē pēc tirdzniecības vietas tipa (mazumtirdzniecība veikalos: grupas no 47.1 līdz 47.7; mazumtirdzniecība ārpus veikaliem: grupas 47.8 un 47.9). Mazumtirdzniecība veikalos ietver arī lietotu preču mazumtirdzniecību (klase 47.79). Mazumtirdzniecība veikalos ir sīkāk iedalīta specializētajā mazumtirdzniecībā (grupas no 47.2 līdz 47.7) un nespecializētajā mazumtirdzniecībā (grupa 47.1). Iepriekšminētās grupās sīkāk iedala pēc pārdodamo preču klāsta. Pārdošanu ārpus veikaliem iedala pēc tirdzniecības veidiem, piemēram, mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (grupa 47.8) un cita veida mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, piemēram, tirdzniecība pēc pasūtījuma pa pastu, mazumtirdzniecība, ko veic apkārtceļojošie sīktirgotāji, preču pārdošana tirdzniecības automātos u.c. (grupa 47.9).
Šajā nodaļā ietvertās preces ir tikai tās preces, ko parasti dēvē par patēriņa precēm vai mazumtirdzniecības precēm. Tāpēc šī nodaļa neattiecas uz precēm, kuras parasti nepārdod mazumtirdzniecībā, piemēram, labības graudiem, rūdām, rūpnieciskām iekārtām u.c. Šajā nodaļā ietilpst arī uzņēmumi, kas galvenokārt pārdod plašai sabiedrībai pēc katalogiem un paraugiem apskatāmas preces, piemēram, personālos datorus, kancelejas piederumus, krāsas vai kokmateriālus, kaut gan šīs preces var nebūt paredzētas personīgai vai mājsaimniecību lietošanai.
Šajā nodaļā ietilpst arī mazumtirdzniecība, ko veic komisijas aģenti, un mazumtirdzniecības izsoļu namu darbība.
Šajā nodaļā neietilpst:
– lauksaimniecības produktu pārdošana, ko veic zemnieki, sk. 01.nodaļu;
– preču ražošana un pārdošana, ko pārsvarā klasificē kā ražošanu nodaļās no 10 līdz 32;
– automobiļu, motociklu un to detaļu pārdošana, sk. 45. nodaļu;
– labības graudu, rūdu, naftas, rūpniecisko ķimikāliju, dzelzs un tērauda, rūpniecisko iekārtu un aprīkojuma tirdzniecība, sk. 46. nodaļu;
– pārtikas un dzērienu pārdošana patēriņam un promnešanai ēdināšanas iestādēs, sk. 56. nodaļu;
– individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču iznomāšana plašai sabiedrībai, sk. grupu 77.2.
Šajā nodaļā ietilpst jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) galvenokārt plašai sabiedrībai personiskam vai mājsaimniecības patēriņam vai izmantošanai, ko veic lielveikalos, kioskos, stendos, kā arī mazumtirdzniecība, ko veic uzņēmumi, kas izpilda tirdzniecību pa pastu, apkārtceļojošie sīktirgotāji, ielu tirgotāji, patērētāju kooperatīvi u.c.
Mazumtirdzniecību vispirms klasificē pēc tirdzniecības vietas tipa (mazumtirdzniecība veikalos: grupas no 47.1 līdz 47.7; mazumtirdzniecība ārpus veikaliem: grupas 47.8 un 47.9). Mazumtirdzniecība veikalos ietver arī lietotu preču mazumtirdzniecību (klase 47.79). Mazumtirdzniecība veikalos ir sīkāk iedalīta specializētajā mazumtirdzniecībā (grupas no 47.2 līdz 47.7) un nespecializētajā mazumtirdzniecībā (grupa 47.1). Iepriekšminētās grupās sīkāk iedala pēc pārdodamo preču klāsta. Pārdošanu ārpus veikaliem iedala pēc tirdzniecības veidiem, piemēram, mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (grupa 47.8) un cita veida mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, piemēram, tirdzniecība pēc pasūtījuma pa pastu, mazumtirdzniecība, ko veic apkārtceļojošie sīktirgotāji, preču pārdošana tirdzniecības automātos u.c. (grupa 47.9).
Šajā nodaļā ietvertās preces ir tikai tās preces, ko parasti dēvē par patēriņa precēm vai mazumtirdzniecības precēm. Tāpēc šī nodaļa neattiecas uz precēm, kuras parasti nepārdod mazumtirdzniecībā, piemēram, labības graudiem, rūdām, rūpnieciskām iekārtām u.c. Šajā nodaļā ietilpst arī uzņēmumi, kas galvenokārt pārdod plašai sabiedrībai pēc katalogiem un paraugiem apskatāmas preces, piemēram, personālos datorus, kancelejas piederumus, krāsas vai kokmateriālus, kaut gan šīs preces var nebūt paredzētas personīgai vai mājsaimniecību lietošanai.
Šajā nodaļā ietilpst arī mazumtirdzniecība, ko veic komisijas aģenti, un mazumtirdzniecības izsoļu namu darbība.
Šajā nodaļā neietilpst:
– lauksaimniecības produktu pārdošana, ko veic zemnieki, sk. 01.nodaļu;
– preču ražošana un pārdošana, ko pārsvarā klasificē kā ražošanu nodaļās no 10 līdz 32;
– automobiļu, motociklu un to detaļu pārdošana, sk. 45. nodaļu;
– labības graudu, rūdu, naftas, rūpniecisko ķimikāliju, dzelzs un tērauda, rūpniecisko iekārtu un aprīkojuma tirdzniecība, sk. 46. nodaļu;
– pārtikas un dzērienu pārdošana patēriņam un promnešanai ēdināšanas iestādēs, sk. 56. nodaļu;
– individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču iznomāšana plašai sabiedrībai, sk. grupu 77.2.