Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst vairumtirdzniecība uz sava rēķina, par atlīdzību vai uz līguma pamata (komisijas tirdzniecība), kas saistīta ar iekšējo vairumtirdzniecību, kā arī ar starptautisko vairumtirdzniecību (imports/eksports).
Šajā nodaļā neietilpst:
– automobiļu dzīvojamo piekabju un motociklu vairumtirdzniecība, sk. grupas 45.1, 45.4;
– automobiļu piederumu vairumtirdzniecība, sk. klases 45.31, 45.40;
– preču iznomāšana un ekspluatācijas līzings, sk. 77.nodaļu;
– cieto preču iepakošana un šķidro vai gāzveida preču iepildīšana pudelēs, ietverot sajaukšanu un filtrēšanu trešo personu vajadzībām, sk. klasi 82.92.
46.1
Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst:
– komisijas aģentu, preču mākleru un visu to citu vairumtirgotāju darbība, kuri tirgojas citu uzdevumā un uz citu rēķina;
– darbība, kas saistīta ar pārdevēju un pircēju savešanu kopā vai ar komerciālu darījumu uzņemšanos izplatītāja vārdā, ieskaitot internetā.
Šī grupa ietver arī:
– vairumtirdzniecības izsoļu namu darbību, kā arī vairumtirdzniecības izsoles internetā.
46.2
Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
46.3
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
46.4
Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst mājsaimniecības preču, ieskaitot tekstilpreču, vairumtirdzniecība.
46.5
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst informācijas un sakaru tehnoloģijas (IST) aprīkojuma, t.i., datoru, telesakaru iekārtu un to daļu, vairumtirdzniecība.
46.6
Citu mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst speciālas nozīmes mašīnu, visās nozarēs izmantojamo un universālu iekārtu un piederumu vairumtirdzniecība.
46.7
Cita veida specializētā vairumtirdzniecība
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst cita veida specializētā vairumtirdzniecība, kas nav klasificēta citās šīs nodaļas grupās. Tā ietver starpproduktu vairumtirdzniecību, izņemot lauksaimniecības produktus, kas nav parasti lietojami mājsaimniecībā.
46.9
Nespecializētā vairumtirdzniecība
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi