Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst vairumtirdzniecība uz sava rēķina, par atlīdzību vai uz līguma pamata (komisijas tirdzniecība), kas saistīta ar iekšējo vairumtirdzniecību, kā arī ar starptautisko vairumtirdzniecību (imports/eksports).
Šajā nodaļā neietilpst:
– automobiļu dzīvojamo piekabju un motociklu vairumtirdzniecība, sk. grupas 45.1, 45.4;
– automobiļu piederumu vairumtirdzniecība, sk. klases 45.31, 45.40;
– preču iznomāšana un ekspluatācijas līzings, sk. 77.nodaļu;
– cieto preču iepakošana un šķidro vai gāzveida preču iepildīšana pudelēs, ietverot sajaukšanu un filtrēšanu trešo personu vajadzībām, sk. klasi 82.92.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst:
– komisijas aģentu, preču mākleru un visu to citu vairumtirgotāju darbība, kuri tirgojas citu uzdevumā un uz citu rēķina;
– darbība, kas saistīta ar pārdevēju un pircēju savešanu kopā vai ar komerciālu darījumu uzņemšanos izplatītāja vārdā, ieskaitot internetā.
Šī grupa ietver arī:
– vairumtirdzniecības izsoļu namu darbību, kā arī vairumtirdzniecības izsoles internetā.
Šajā grupā ietilpst:
– komisijas aģentu, preču mākleru un visu to citu vairumtirgotāju darbība, kuri tirgojas citu uzdevumā un uz citu rēķina;
– darbība, kas saistīta ar pārdevēju un pircēju savešanu kopā vai ar komerciālu darījumu uzņemšanos izplatītāja vārdā, ieskaitot internetā.
Šī grupa ietver arī:
– vairumtirdzniecības izsoļu namu darbību, kā arī vairumtirdzniecības izsoles internetā.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst mājsaimniecības preču, ieskaitot tekstilpreču, vairumtirdzniecība.
Šajā grupā ietilpst mājsaimniecības preču, ieskaitot tekstilpreču, vairumtirdzniecība.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst informācijas un sakaru tehnoloģijas (IST) aprīkojuma, t.i., datoru, telesakaru iekārtu un to daļu, vairumtirdzniecība.
Šajā grupā ietilpst informācijas un sakaru tehnoloģijas (IST) aprīkojuma, t.i., datoru, telesakaru iekārtu un to daļu, vairumtirdzniecība.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst speciālas nozīmes mašīnu, visās nozarēs izmantojamo un universālu iekārtu un piederumu vairumtirdzniecība.
Šajā grupā ietilpst speciālas nozīmes mašīnu, visās nozarēs izmantojamo un universālu iekārtu un piederumu vairumtirdzniecība.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst cita veida specializētā vairumtirdzniecība, kas nav klasificēta citās šīs nodaļas grupās. Tā ietver starpproduktu vairumtirdzniecību, izņemot lauksaimniecības produktus, kas nav parasti lietojami mājsaimniecībā.
Šajā grupā ietilpst cita veida specializētā vairumtirdzniecība, kas nav klasificēta citās šīs nodaļas grupās. Tā ietver starpproduktu vairumtirdzniecību, izņemot lauksaimniecības produktus, kas nav parasti lietojami mājsaimniecībā.
Uzņēmumi
Uzņēmumi