Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

F | BŪVNIECĪBA

Apraksts
Šajā sadaļā ietilpst ēku un civilo inženierbūvju vispārējā un specializētā būvniecība. Tā ietver jauno būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo būvju vai konstrukciju montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu rakstura būvju būvniecību.
Vispārējā būvniecība ir pilna cikla visu veidu dzīvojamo ēku, biroju ēku, veikalu un citu sabiedrisku un pakalpojumu ēku, lauksaimniecības ēku u.c. ēku būvniecība vai civilo inženierbūvju, piemēram, automaģistrāļu, ielu, tiltu, tuneļu, dzelzceļu, lidlauku, ostu un citu hidrobūvju, apūdeņošanas sistēmu, kanalizācijas sistēmu, rūpniecības komplekso būvju, cauruļvadu un elektrolīniju, sporta būvju u.c. būvniecība.
Šos darbus var veikt uz pašu rēķina, kā arī par atlīdzību vai uz līguma pamata. Par daļu no būvdarbiem un dažreiz pat par visu būvniecības apjomu var noslēgt apakšlīgumus. Šajā sadaļā ir klasificētas vienības, kas uzņemas vispārējo atbildību par būvniecības projektu.
Šī sadaļa ietver arī ēku un civilo inženierbūvju remontdarbus.
Šī sadaļa ietver pilna cikla ēku būvniecību (41.nodaļa), civilo inženierbūvniecību (42.nodaļa), kā arī specializētus būvdarbus, ja tos veic tikai kā daļu no būvniecības procesa (43.nodaļa).
Būvmašīnu ar operatoru iznomāšana ir klasificēta kā īpaša būvniecības darbība, ko veic ar šo būvmašīnu.
Šī sadaļa ietver arī būvniecības projektu izstrādi ēkām vai inženierbūvēm, apvienojot finanšu, tehniskos un cilvēku resursus, lai īstenotu būvniecības projektus turpmākai pārdošanai. Ja šīs darbības veic nevis būvniecības konstrukciju turpmākai pārdošanai, bet to ekspluatācijai (piemēram, telpu izīrēšanai šajās ēkās, ražošanas darbībām šajos uzņēmumos), attiecīgā vienība tiek klasificēta nevis šajā sadaļā, bet gan atbilstoši tās operatīvajai darbībai, t.i., nekustamais īpašums, ražošana u.c.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst visu veidu ēku vispārēja būvniecība. Tā ietver jauno būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo būvju vai konstrukciju montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu rakstura būvju būvniecību. Tā ietver arī visa veida mājokļu, biroju ēku, veikalu un citu sabiedrisku un pakalpojumu ēku, lauksaimniecības ēku u.c. ēku pilna cikla būvniecību.
Šajā nodaļā ietilpst visu veidu ēku vispārēja būvniecība. Tā ietver jauno būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo būvju vai konstrukciju montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu rakstura būvju būvniecību. Tā ietver arī visa veida mājokļu, biroju ēku, veikalu un citu sabiedrisku un pakalpojumu ēku, lauksaimniecības ēku u.c. ēku pilna cikla būvniecību.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst civilo inženierbūvju būvniecība. Tā ietver jauno būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo konstrukciju montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu rakstura būvju būvniecību.
Šajā nodaļā ietilpst tādu inženierbūvju kā automaģistrāles, ielas, tilti, tuneļi, dzelzceļu līnijas, lidlauki, ostas un citas hidrobūves, apūdeņošanas sistēmas, kanalizācijas sistēmas, rūpniecības kompleksās būves, cauruļvadi un elektropārvades līnijas, ārpustelpu sporta laukumi u.c. būvniecība. Šos darbus var veikt uz pašu rēķina, kā ari par atlīdzību vai uz līguma pamata. Par daļu no būvdarbiem un dažreiz pat par visu būvniecības apjomu var noslēgt apakšlīgumus.
Šajā nodaļā ietilpst civilo inženierbūvju būvniecība. Tā ietver jauno būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo konstrukciju montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu rakstura būvju būvniecību.
Šajā nodaļā ietilpst tādu inženierbūvju kā automaģistrāles, ielas, tilti, tuneļi, dzelzceļu līnijas, lidlauki, ostas un citas hidrobūves, apūdeņošanas sistēmas, kanalizācijas sistēmas, rūpniecības kompleksās būves, cauruļvadi un elektropārvades līnijas, ārpustelpu sporta laukumi u.c. būvniecība. Šos darbus var veikt uz pašu rēķina, kā ari par atlīdzību vai uz līguma pamata. Par daļu no būvdarbiem un dažreiz pat par visu būvniecības apjomu var noslēgt apakšlīgumus.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst specializētie būvdarbi (special trades), t.i., ēku un inženierbūvju daļu būvniecība vai to sagatavošanas darbi, kuru veikšanai ir nepieciešama īpaša profesionāla kvalifikācija. Šīs darbības parasti ir specializētas vienā jomā, kas kopīga dažādām būvēm, prasot specializētas zināšanas vai aprīkojumu šo darbu veikšanai. Šeit ietvertas tādas darbības kā pāļu dzīšana, pamatu likšana, karkasu montāža, betonēšanas darbi, mūrēšana, bruģēšana, sastatņu montāža, jumtu segumu uzklāšana u.c. darbības.
Šajā nodaļā ietilpst arī tērauda konstrukciju uzstādīšana ar nosacījumu, ka to daļas neražo tas pats uzņēmums. Parasti specializēto būvniecību veic apakšuzņēmums, bet remontdarbu veikšanai tiek slēgts līgums tieši ar īpašnieku.
Šajā nodaļā ietilpst arī ēku apdare un būvdarbu pabeigšana.
Šajā nodaļā ietilpst arī visu veidu inženiersistēmu, bez kurām nav iespējama būves funkcionēšana tai paredzētajā nolūkā, ierīkošana. Šīs darbības parasti veic būvlaukumā, kaut gan atsevišķus darbus var veikt īpašā darbnīcā. Šeit ietilpst tādas darbības kā sanitārtehniskie darbi, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas sistēmu uzstādīšana, antenu, signalizācijas sistēmu un citu elektroinstalāciju, smidzināšanas sistēmu, liftu un eskalatoru ierīkošana u.c. Ietverti arī izolācijas darbi (ūdens, siltuma, skaņas izolācija), skārdnieku darbi, rūpniecisko saldēšanas iekārtu montāža, ceļu, dzelzceļu, lidostu, ostu u.c. objektu apgaismojuma un signalizācijas sistēmu ierīkošana. Inženiersistēmu montāžas darbos ietilpst arī remonts, kas aptver iepriekš minētās darbības.
Būvdarbu pabeigšana ietver būvdarbu noslēguma operācijas, piemēram, apdari, iestiklošanu, apmetēju darbus, krāsošanu, grīdu un sienu flīzēšanu vai pārklāšanu ar citiem materiāliem, piemēram, parketu, paklājiem, tapetēm u.c., kā arī grīdu slīpēšanu, apdares būvgaldniecību, skaņas izolācijas darbus, fasādes tīrīšanu utt. Būvdarbu pabeigšanas darbos ietilpst arī remonts, kas aptver iepriekš minētās darbības.
Būvmašīnu ar operatoru iznomāšana ir klasificēta kā noteiktā būvniecības darbība, ko veic ar šo būvmašīnu.
Šajā nodaļā ietilpst specializētie būvdarbi (special trades), t.i., ēku un inženierbūvju daļu būvniecība vai to sagatavošanas darbi, kuru veikšanai ir nepieciešama īpaša profesionāla kvalifikācija. Šīs darbības parasti ir specializētas vienā jomā, kas kopīga dažādām būvēm, prasot specializētas zināšanas vai aprīkojumu šo darbu veikšanai. Šeit ietvertas tādas darbības kā pāļu dzīšana, pamatu likšana, karkasu montāža, betonēšanas darbi, mūrēšana, bruģēšana, sastatņu montāža, jumtu segumu uzklāšana u.c. darbības.
Šajā nodaļā ietilpst arī tērauda konstrukciju uzstādīšana ar nosacījumu, ka to daļas neražo tas pats uzņēmums. Parasti specializēto būvniecību veic apakšuzņēmums, bet remontdarbu veikšanai tiek slēgts līgums tieši ar īpašnieku.
Šajā nodaļā ietilpst arī ēku apdare un būvdarbu pabeigšana.
Šajā nodaļā ietilpst arī visu veidu inženiersistēmu, bez kurām nav iespējama būves funkcionēšana tai paredzētajā nolūkā, ierīkošana. Šīs darbības parasti veic būvlaukumā, kaut gan atsevišķus darbus var veikt īpašā darbnīcā. Šeit ietilpst tādas darbības kā sanitārtehniskie darbi, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas sistēmu uzstādīšana, antenu, signalizācijas sistēmu un citu elektroinstalāciju, smidzināšanas sistēmu, liftu un eskalatoru ierīkošana u.c. Ietverti arī izolācijas darbi (ūdens, siltuma, skaņas izolācija), skārdnieku darbi, rūpniecisko saldēšanas iekārtu montāža, ceļu, dzelzceļu, lidostu, ostu u.c. objektu apgaismojuma un signalizācijas sistēmu ierīkošana. Inženiersistēmu montāžas darbos ietilpst arī remonts, kas aptver iepriekš minētās darbības.
Būvdarbu pabeigšana ietver būvdarbu noslēguma operācijas, piemēram, apdari, iestiklošanu, apmetēju darbus, krāsošanu, grīdu un sienu flīzēšanu vai pārklāšanu ar citiem materiāliem, piemēram, parketu, paklājiem, tapetēm u.c., kā arī grīdu slīpēšanu, apdares būvgaldniecību, skaņas izolācijas darbus, fasādes tīrīšanu utt. Būvdarbu pabeigšanas darbos ietilpst arī remonts, kas aptver iepriekš minētās darbības.
Būvmašīnu ar operatoru iznomāšana ir klasificēta kā noteiktā būvniecības darbība, ko veic ar šo būvmašīnu.