Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu sniegšana (izņemot juridiskos, uzskaites un grāmatvedības pakalpojumus, arhitektūras un inženiertehniskos pakalpojumus, tehnisko pārbaudi un analīzi, vadību un konsultācijas vadības jautājumos, pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšanu, reklāmas pakalpojumus).
74.1
Specializētie projektēšanas darbi
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
74.2
Fotopakalpojumi
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
74.3
Tulkošanas un tulku pakalpojumi
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
74.9
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi