Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

74.2 | Fotopakalpojumi

Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– fotografēšana komercnolūkos un pēc klienta pasūtījuma:
• fotografēšana pasēm, skolas vajadzībām, kāzās u.c.mērķiem;
• fotografēšana reklāmai izdevniecību, modes, nekustamā īpašuma vai tūrisma firmu vajadzībām;
• fotografēšana no gaisa;
• notikumu ierakstīšana videomagnetofona lentēs: kāzas, sanāksmes u.c.;
– filmu apstrāde:
• klienta uzņemto negatīvu vai kinolenšu attīstīšana, uzņēmumu izgatavošana un palielināšana;
• filmu attīstīšanas un fotogrāfiju drukāšanas laboratorijas;
• vienas stundas laikā izgatavojamu fotogrāfiju saloni (kas nav daļa no fotoaparātu veikaliem);
• diapozitīvu uzstādīšana;
• kopēšana un atjaunošana vai transparentu retušēšana saistībā ar fotogrāfijām;
– fotožurnālistu darbība.
Šajā klasē ietilpst arī:
– dokumentu fotografēšana uz mikrofilmām.
Šajā klasē neietilpst:
– kinofilmu apstrāde saistībā ar kinofilmu producēšanu un televīzijas nozari, sk. klasi 59.12;
– kartogrāfiskās un telpiskās informācijas sniegšana, sk. klasi 71.12;
– ar monētu darbināmu (pašapkalpošanās) fotoautomātu ekspluatācija, sk. klasi 96.09.
Šajā klasē ietilpst:
– fotografēšana komercnolūkos un pēc klienta pasūtījuma:
• fotografēšana pasēm, skolas vajadzībām, kāzās u.c.mērķiem;
• fotografēšana reklāmai izdevniecību, modes, nekustamā īpašuma vai tūrisma firmu vajadzībām;
• fotografēšana no gaisa;
• notikumu ierakstīšana videomagnetofona lentēs: kāzas, sanāksmes u.c.;
– filmu apstrāde:
• klienta uzņemto negatīvu vai kinolenšu attīstīšana, uzņēmumu izgatavošana un palielināšana;
• filmu attīstīšanas un fotogrāfiju drukāšanas laboratorijas;
• vienas stundas laikā izgatavojamu fotogrāfiju saloni (kas nav daļa no fotoaparātu veikaliem);
• diapozitīvu uzstādīšana;
• kopēšana un atjaunošana vai transparentu retušēšana saistībā ar fotogrāfijām;
– fotožurnālistu darbība.
Šajā klasē ietilpst arī:
– dokumentu fotografēšana uz mikrofilmām.
Šajā klasē neietilpst:
– kinofilmu apstrāde saistībā ar kinofilmu producēšanu un televīzijas nozari, sk. klasi 59.12;
– kartogrāfiskās un telpiskās informācijas sniegšana, sk. klasi 71.12;
– ar monētu darbināmu (pašapkalpošanās) fotoautomātu ekspluatācija, sk. klasi 96.09.