Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

52.2 | Transporta palīgdarbības

Apraksts
Šī grupa ietver palīgdarbības, kas saistītas ar pasažieru vai kravu pārvadājumiem, piemēram, transporta infrastruktūras daļu ekspluatāciju vai darbības, kas saistītas ar kravu apstrādi uzreiz pirms pārvadājuma vai pēc tā, vai starp pārvadājuma posmiem. Tā ietver arī visu transportlīdzekļu ekspluatāciju un apkopi.
52.21
Sauszemes transporta palīgdarbības
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– darbības, kas saistītas ar pasažieru, dzīvnieku vai kravu sauszemes transportu:
• termināļu darbība, piemēram, dzelzceļa stacijas, autobusu stacijas, kravu apstrādes stacijas;
• dzelzceļa infrastruktūras darbība;
• ceļu, tiltu, tuneļu, autostāvvietu vai garāžu, velosipēdu stāvvietu, dzīvojamo piekabju ziemas noliktavu darbība;
– dzelzceļa sastāvu manevrēšanas un pārvirzīšanas darbības;
– automobiļu vilkšana un tehniskā palīdzība ceļā.
Šajā klasē ietilpst arī:
– gāzes sašķidrināšana pārvadāšanas nolūkos.
Šajā klasē neietilpst:
– kravu apstrāde, sk. klasi 52.24.
52.22
Ūdens transporta palīgdarbības
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– darbības, kas saistītas ar pasažieru, dzīvnieku vai kravu ūdens transportu:
• termināļu, piemēram, ostu un kuģu piestātņu, darbība;
• navigācijas slūžu u.c. iekārtu darbība;
• navigācijas, loču un noenkurošanas pakalpojumi;
• lihtera pakalpojumi, glābšanas darbī;
• bāku darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– kravu apstrāde, sk. klasi 52.24;
– atpūtas piestātņu darbība, sk. klasi 93.29.
52.23
Aviotransporta palīgdarbības
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– darbības, kas saistītas ar pasažieru, dzīvnieku vai kravu aviotransportu:
• termināļu darbība, piemēram, aviācijas termināļi u.c.;
• lidostu un gaisa satiksmes vadīšanas darbības;
• pakalpojumi lidlaukos uz zemes u.c.
Šajā klasē ietilpst arī:
– ugunsdzēsības un ugunsgrēka novēršanas pakalpojumi lidostās.
Šajā klasē neietilpst:
– kravu apstrāde, sk. klasi 52.24;
– lidotāju skolu darbība, sk. klases 85.32, 85.53.
52.24
Kravu iekraušana un izkraušana
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– kravu vai pasažieru bagāžas iekraušana un izkraušana, neatkarīgi no pārvadājumiem izmantotā transporta veida;
– ostas krāvēju pakalpojumi;
– vilcienu kravas vagonu iekraušana un izkraušana.
Šajā klasē neietilpst:
– termināļu darbība, sk. klases 52.21, 52.22 un 52.23.
52.29
Pārējās transporta palīgdarbības
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– kravas nosūtīšana;
– transporta operāciju kārtošana un organizēšana pa dzelzceļu, autoceļiem, jūras vai gaisa ceļiem;
– sūtījumu grupu un individuālo sūtījumu apstrāde (ieskaitot kravu saņemšanu un piegādi, kā arī sūtījumu komplektēšanu);
– pārvadājuma dokumentu un pavadzīmju noformēšana un izsniegšana;
– muitas aģentu darbība;
– jūras frakta ekspeditoru un gaisa kravu aģentu darbība;
– mākleru darbība kuģu un lidaparātu ekspluatācijā;
– preču apstrādes operācijas, piemēram, preču pagaidu ievietošana redeļu kastēs, lai aizsargātu preces tranzīta laikā, izkraušana no tām, paraugu ņemšana, svēršana.
Šajā klasē neietilpst:
– kurjeru darbība, sk. klasi 53.20;
– sauszemes, jūras, aviācijas pārvadājumu un transporta apdrošināšana, sk. klasi 65.12;
– ceļojumu aģentūru darbība, sk. klasi 79.11;
– tūrisma operatoru pakalpojumi, sk. klasi 79.12;
– palīdzība tūristiem, sk. klasi 79. 90.