Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

24.2 | Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana

24.20
Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi Lielbritānijas uzņēmumi (SIC 24200)
Šajā klasē ietilpst:
– tādu bezšuvju cauruļvadu un cauruļu ražošana, kurām ir apaļš vai nav apaļš šķērsgriezums, tādu sagatavju ražošana, kurām ir apaļš šķērsgriezums, turpmākai apstrādei, karsti velmējot, karsti presējot vai piemērojot citus karstos procesus starpizstrādājumam, kas var būt stienis vai klucis, kas iegūts, veicot karsto velmēšanu vai vienlaidu liešanu;
– bezšuvju precīzijas un neprecīzijas cauruļu un cauruļvadu ražošana no karsti velmētām vai karsti stieptām sagatavēm, veicot turpmāku apstrādi, auksti stiepjot vai auksti velmējot caurules un cauruļvadus ar apaļu šķērsgriezumu un auksti stiepjot tikai caurules un cauruļvadus, kam nav apaļa šķērsgriezuma, un dobos profilus;
– tādu metinātu cauruļu un cauruļvadu ražošana, kuru ārējais diametrs ir lielāks par 406,4mm un kuras ir auksti formētas no karsti velmētiem plakaniem izstrādājumiem, un kuras ir metinātas gareniski vai spirālveidā;
– tādu metinātu cauruļu un cauruļvadu ražošana, kuru ārējais diametrs ir 406,4mm vai mazāks un kurām ir apaļš šķērsgriezums, vienlaidus auksti vai karsti formējot karsti vai auksti velmētus plakanus izstrādājumus, kas ir metināti gareniski vai spirālveidā, un kurām nav apaļa šķērsgriezuma, auksti vai karsti formējot veidnē no gareniski metinātas auksti vai karsti velmētas sloksnes;
– tādu metinātu cauruļu un cauruļvadu ražošana, kuru ārējais diametrs ir 406,4mm vai mazāks, auksti vai karsti formējot karsti vai auksti velmētu sloksni, kas metināta gareniski, piegādāta kā metināta vai turpmāk apstrādāta, auksti stiepjot vai auksti velmējot, vai auksti formēta veidnē caurulēm un cauruļvadiem, kam nav apaļa šķērsgriezuma;
– plakanu atloku un tādu atloku ražošana, kuriem ir kalti ieliktņi, apstrādājot karsti velmētus plakanus tērauda izstrādājumus;
– sadurmetināšanā iegūtu savienotājelementu, piemēram, leņķa gabalu un reduktoru, ražošana, kaļot karsti velmētas bezšuvju tērauda caurules;
– cauruļu un cauruļvadu tērauda savienotājelementi ar vītnēm un citi savienotājelementi.
Šajā klasē neietilpst:
– bezšuvju tērauda cauruļu un cauruļvadu ražošana, veicot centrbēdzes liešanu, sk. klasi 24.52.