Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

63 | Informācijas pakalpojumi

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst meklēšanas interneta portālu darbība, datu apstrāde un uzturēšana, kā arī citas darbības, kuras galvenokārt nodrošina informācijas sniegšanu.
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst infrastruktūras nodrošināšana datu uzturēšanai, datu apstrādes pakalpojumi un ar to saistītas darbības, kā arī meklēšanas un citu interneta portālu darbības nodrošināšana.
Šajā grupā ietilpst infrastruktūras nodrošināšana datu uzturēšanai, datu apstrādes pakalpojumi un ar to saistītas darbības, kā arī meklēšanas un citu interneta portālu darbības nodrošināšana.
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst ziņu aģentūru darbība un citur neklasificēti informācijas pakalpojumi.
Šajā klasē neietilpst:
– valsts bibliotēku un arhīvu darbība, sk. klasi 91.01.
Šajā grupā ietilpst ziņu aģentūru darbība un citur neklasificēti informācijas pakalpojumi.
Šajā klasē neietilpst:
– valsts bibliotēku un arhīvu darbība, sk. klasi 91.01.