Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

63 | Informācijas pakalpojumi

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst meklēšanas interneta portālu darbība, datu apstrāde un uzturēšana, kā arī citas darbības, kuras galvenokārt nodrošina informācijas sniegšanu.
63.1
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst infrastruktūras nodrošināšana datu uzturēšanai, datu apstrādes pakalpojumi un ar to saistītas darbības, kā arī meklēšanas un citu interneta portālu darbības nodrošināšana.
63.9
Citi informācijas pakalpojumi
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst ziņu aģentūru darbība un citur neklasificēti informācijas pakalpojumi.
Šajā klasē neietilpst:
– valsts bibliotēku un arhīvu darbība, sk. klasi 91.01.