Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

94.9 | Citu organizāciju darbība

Apraksts
Šajā grupā ietilpst organizāciju darbība (izņemot uzņēmumu un darba devēju organizācijas, profesionālās organizācijas, arodbiedrības), kuras veicina savu dalībnieku intereses.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– reliģisko organizāciju vai mācītāju darbība baznīcās, mošejās, tempļos, sinagogās vai citās vietās;
– klosteru darbība;
– reliģiskā patvēruma nodrošināšana.
Šajā klasē ietilpst arī:
– reliģiskās apbedīšanas pakalpojumi.
Šajā klasē neietilpst:
– šādu organizāciju nodrošinātā izglītība, sk. 85.nodaļu;
– šādu organizāciju nodrošinātā veselības aprūpe, sk. 86.nodaļu;
– šādu organizāciju sniegtā sociālā palīdzība, sk. nodaļas 87, 88.
Šajā klasē ietilpst:
– reliģisko organizāciju vai mācītāju darbība baznīcās, mošejās, tempļos, sinagogās vai citās vietās;
– klosteru darbība;
– reliģiskā patvēruma nodrošināšana.
Šajā klasē ietilpst arī:
– reliģiskās apbedīšanas pakalpojumi.
Šajā klasē neietilpst:
– šādu organizāciju nodrošinātā izglītība, sk. 85.nodaļu;
– šādu organizāciju nodrošinātā veselības aprūpe, sk. 86.nodaļu;
– šādu organizāciju sniegtā sociālā palīdzība, sk. nodaļas 87, 88.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:– politisko organizāciju un palīgorganizāciju darbība, piemēram, ar politiskajām partijām saistītu jauniešu palīgorganizāciju darbība. Šīs organizācijas iesaistās galvenokārt valdības iestādēs pieņemto lēmumu ietekmēšanā, iekļaujot savas partijas dalībniekus vai partijai piederīgos pārvaldes struktūru darbā, kā arī iesaistās informācijas izplatīšanā, sabiedrisko attiecību veidošanā, līdzekļu vākšanā utt.
Šajā klasē ietilpst:– politisko organizāciju un palīgorganizāciju darbība, piemēram, ar politiskajām partijām saistītu jauniešu palīgorganizāciju darbība. Šīs organizācijas iesaistās galvenokārt valdības iestādēs pieņemto lēmumu ietekmēšanā, iekļaujot savas partijas dalībniekus vai partijai piederīgos pārvaldes struktūru darbā, kā arī iesaistās informācijas izplatīšanā, sabiedrisko attiecību veidošanā, līdzekļu vākšanā utt.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– ar politiskām partijām tieši nesaistītu organizāciju darbība, kas iestājās par sabiedrības interešu aizstāvību, izmantojot iespējas, ko dod vispārēja izglītība, politiskā ietekme, līdzekļu vākšana utt.:
• pilsoņu iniciatīvas vai protestu kustības;
• vides aizsardzības un ekoloģiskās kustības;
• citur neklasificētas izglītības un kopienas atbalsta organizācijas;
• organizācijas, kas aizstāv un veicina īpašu iedzīvotāju grupu attīstību, piemēram, etniskās un mazākumtautību grupas;
• patriotiskas apvienības, ieskaitot kara veterānu apvienības;
– patērētāju asociācijas;
– auto amatieru biedrības;
– apvienības, kuru mērķis ir savstarpēju kontaktu dibināšana, piemēram, rotari klubi, ložas u.c.;
– jaunatnes apvienības, studentu apvienības, klubi, korporācijas u.c. organizācijas;
– organizācijas, kuru darbības mērķis ir veicināt kulturālu atpūtu, brīvā laika pavadīšanu un interešu izkopšanu (izņemot sporta pasākumus vai spēles), piemēram, dzejas, literatūras un grāmatu klubi, vēstures izpētes klubi, dārzkopības klubi, kino, foto, mūzikas, mākslas, amatniecības un kolekcionāru klubi, sociālie klubi, karnevālu klubi u.c. klubi.
Šajā klasē ietilpst arī:
– dotāciju piešķiršana, ko veic sabiedriskās vai citas organizācijas.
Šajā klasē neietilpst:
– labdarība, piemēram, līdzekļu vākšana sociālās palīdzības mērķiem, sk klasi 88.99;
– profesionālu mākslinieku trupu vai organizāciju darbība, sk grupu 90.0;
– sporta klubu darbība, sk. klasi 93.12;
– profesionālo apvienību darbība, sk. klasi 94.12.
Šajā klasē ietilpst:
– ar politiskām partijām tieši nesaistītu organizāciju darbība, kas iestājās par sabiedrības interešu aizstāvību, izmantojot iespējas, ko dod vispārēja izglītība, politiskā ietekme, līdzekļu vākšana utt.:
• pilsoņu iniciatīvas vai protestu kustības;
• vides aizsardzības un ekoloģiskās kustības;
• citur neklasificētas izglītības un kopienas atbalsta organizācijas;
• organizācijas, kas aizstāv un veicina īpašu iedzīvotāju grupu attīstību, piemēram, etniskās un mazākumtautību grupas;
• patriotiskas apvienības, ieskaitot kara veterānu apvienības;
– patērētāju asociācijas;
– auto amatieru biedrības;
– apvienības, kuru mērķis ir savstarpēju kontaktu dibināšana, piemēram, rotari klubi, ložas u.c.;
– jaunatnes apvienības, studentu apvienības, klubi, korporācijas u.c. organizācijas;
– organizācijas, kuru darbības mērķis ir veicināt kulturālu atpūtu, brīvā laika pavadīšanu un interešu izkopšanu (izņemot sporta pasākumus vai spēles), piemēram, dzejas, literatūras un grāmatu klubi, vēstures izpētes klubi, dārzkopības klubi, kino, foto, mūzikas, mākslas, amatniecības un kolekcionāru klubi, sociālie klubi, karnevālu klubi u.c. klubi.
Šajā klasē ietilpst arī:
– dotāciju piešķiršana, ko veic sabiedriskās vai citas organizācijas.
Šajā klasē neietilpst:
– labdarība, piemēram, līdzekļu vākšana sociālās palīdzības mērķiem, sk klasi 88.99;
– profesionālu mākslinieku trupu vai organizāciju darbība, sk grupu 90.0;
– sporta klubu darbība, sk. klasi 93.12;
– profesionālo apvienību darbība, sk. klasi 94.12.