Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

94.2 | Arodbiedrību darbība

Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– darba ņēmēju apvienību interešu veicināšana.
Šajā klasē ietilpst arī:
– darba ņēmēju apvienību darbība, kuru dalībnieki ir ieinteresēti galvenokārt savu uzskatu pārstāvībā saistībā ar algām un darba apstākļiem un saskaņotu akciju veikšanā ar organizāciju starpniecību;
– atsevišķu uzņēmumu organizācijas, radniecīgu nozaru apvienības, kā arī strādnieku organizācijas, kas veidotas no radniecīgām arodbiedrībām pēc nozaru, reģionālā, organizācijas struktūras vai citiem kritērijiem.
Šajā klasē neietilpst:
– šādu organizāciju nodrošinātā izglītība, sk. 85.nodaļu.
Šajā klasē ietilpst:
– darba ņēmēju apvienību interešu veicināšana.
Šajā klasē ietilpst arī:
– darba ņēmēju apvienību darbība, kuru dalībnieki ir ieinteresēti galvenokārt savu uzskatu pārstāvībā saistībā ar algām un darba apstākļiem un saskaņotu akciju veikšanā ar organizāciju starpniecību;
– atsevišķu uzņēmumu organizācijas, radniecīgu nozaru apvienības, kā arī strādnieku organizācijas, kas veidotas no radniecīgām arodbiedrībām pēc nozaru, reģionālā, organizācijas struktūras vai citiem kritērijiem.
Šajā klasē neietilpst:
– šādu organizāciju nodrošinātā izglītība, sk. 85.nodaļu.