Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

94.1 | Darba devēju un profesionālo organizāciju darbība

Apraksts
Šajā grupā ietilpst organizāciju darbība, kuras veicina uzņēmumu un darba devēju organizāciju biedru intereses. Attiecībā uz profesionālajām organizācijām tā ietver arī konkrēto profesiju pārstāvju profesionālo interešu veicināšanu.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– organizāciju darbība, kuru dalībnieku intereses ir saistītas ar uzņēmumu attīstību un darbības veicināšanu konkrētā uzņēmējdarbības vai amatniecības jomā, ietverot lauksaimniecību, vai arī ar konkrētas ģeogrāfiskas teritorijas vai politiskas vienības ekonomisko attīstību, neatkarīgi no uzņēmējdarbības sfēras;
– šādu organizāciju apvienību darbība;
– tirdzniecības kameru, ģilžu un tamlīdzīgu organizāciju darbība;
– informācijas izplatīšana, interešu pārstāvība kontaktos ar valdības dienestiem, sabiedriskās attiecībās un ar nodarbinātību saistītās sarunās.
Šajā klasē neietilpst:
– arodbiedrību darbība, sk. klasi 94.20.
Šajā klasē ietilpst:
– organizāciju darbība, kuru dalībnieku intereses ir saistītas ar uzņēmumu attīstību un darbības veicināšanu konkrētā uzņēmējdarbības vai amatniecības jomā, ietverot lauksaimniecību, vai arī ar konkrētas ģeogrāfiskas teritorijas vai politiskas vienības ekonomisko attīstību, neatkarīgi no uzņēmējdarbības sfēras;
– šādu organizāciju apvienību darbība;
– tirdzniecības kameru, ģilžu un tamlīdzīgu organizāciju darbība;
– informācijas izplatīšana, interešu pārstāvība kontaktos ar valdības dienestiem, sabiedriskās attiecībās un ar nodarbinātību saistītās sarunās.
Šajā klasē neietilpst:
– arodbiedrību darbība, sk. klasi 94.20.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– organizāciju darbība, kuru dalībnieku intereses saistītas galvenokārt ar konkrētu zinātnes nozari, praktisku darbību vai tehnisku nozari, piemēram, mediķu, juristu, grāmatvežu, inženieru, arhitektu u.c. apvienību darbība;
– ar zinātni, akadēmisko izglītību vai kultūru saistītu speciālistu apvienību darbība, piemēram, rakstnieku, gleznotāju, dažāda veida izpildītājmākslinieku, žurnālistu u.c. apvienību darbība;
– informācijas izplatīšana, praktiskās darbības standartu izstrāde un uzraudzība, profesionālo organizāciju interešu pārstāvība kontaktos ar valdības dienestiem un sabiedriskās attiecībās.
Šajā klasē ietilpst arī:
– zinātnisko biedrību darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– šādu organizāciju nodrošinātā izglītība, sk. 85.nodaļu.
Šajā klasē ietilpst:
– organizāciju darbība, kuru dalībnieku intereses saistītas galvenokārt ar konkrētu zinātnes nozari, praktisku darbību vai tehnisku nozari, piemēram, mediķu, juristu, grāmatvežu, inženieru, arhitektu u.c. apvienību darbība;
– ar zinātni, akadēmisko izglītību vai kultūru saistītu speciālistu apvienību darbība, piemēram, rakstnieku, gleznotāju, dažāda veida izpildītājmākslinieku, žurnālistu u.c. apvienību darbība;
– informācijas izplatīšana, praktiskās darbības standartu izstrāde un uzraudzība, profesionālo organizāciju interešu pārstāvība kontaktos ar valdības dienestiem un sabiedriskās attiecībās.
Šajā klasē ietilpst arī:
– zinātnisko biedrību darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– šādu organizāciju nodrošinātā izglītība, sk. 85.nodaļu.