Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

85 | Izglītība

85.1
Pirmskolas izglītība
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
85.2
Sākumizglītība
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
85.3
Vidējā izglītība
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst vispārējās vidējās izglītības un vidējās tehniskās un profesionālās izglītības nodrošināšana.
Šajā klasē neietilpst:
– pieaugušo izglītība, kas noteikta grupā 85.5.
85.4
Augstākā izglītība
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst pēcvidusskolas neterciārās izglītības un akadēmisko kursu nodrošināšana, kā arī bakalaura, maģistra vai doktora grādu piešķiršana. Uzņemšanas prasības ir diploms vismaz par vidējās izglītības augstāko posmu.
Šajā grupā neietilpst:
– pieaugušo izglītība, kas noteikta grupā 85.5.
85.5
Pārējā izglītība
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst vispārējā tālākizglītība, turpmākā profesionālā izglītība un apmācība jebkuras profesijas, hobija apguvei vai pašizaugsmes mērķu sasniegšanai. Tā neattiecas uz izglītību, kas minēta grupās no 85.1 līdz 85.4, t.i., uz pirmsskolas izglītību, pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko izglītību. Tā ietver nometnes un skolas, kas piedāvā apmācību sportā grupās vai individuāli, svešvalodu, mākslas, teātra vai mūzikas apmācību, cita veida specializētu apmācību, kuru nevar pielīdzināt izglītībai, kas klasificēta 85.1 – 85.4. grupās.
85.6
Izglītības atbalsta pakalpojumi
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi