Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst arhitektūras, inženierbūvniecības, rasēšanas, būvuzraudzības, kā arī ģeodēzisko un kartēšanas pakalpojumu sniegšana. Tā ietver arī fizikālu, ķīmisku un citu analītiskās pārbaudes pakalpojumu sniegšanu.
71.1
Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst arhitektūras, inženierbūvniecības, rasēšanas, būvuzraudzības, ģeodēzisko, kartēšanas un tamlīdzīgu pakalpojumu sniegšana.
71.2
Tehniskā pārbaude un analīze
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi