Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst arhitektūras, inženierbūvniecības, rasēšanas, būvuzraudzības, kā arī ģeodēzisko un kartēšanas pakalpojumu sniegšana. Tā ietver arī fizikālu, ķīmisku un citu analītiskās pārbaudes pakalpojumu sniegšanu.
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst arhitektūras, inženierbūvniecības, rasēšanas, būvuzraudzības, ģeodēzisko, kartēšanas un tamlīdzīgu pakalpojumu sniegšana.
Šajā grupā ietilpst arhitektūras, inženierbūvniecības, rasēšanas, būvuzraudzības, ģeodēzisko, kartēšanas un tamlīdzīgu pakalpojumu sniegšana.
Uzņēmumi