Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

68.3 | Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību

Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst šādas ar nekustamo īpašumu saistītas darbības, ko veic nekustamā īpašuma aģentūras:
– starpniecība nekustamā īpašuma pirkšanā, pārdošanā un izīrēšanā par atlīdzību vai uz līguma pamata;
– konsultācijas un novērtēšanas pakalpojumu sniegšana saistībā ar nekustamā īpašuma pirkšanu, pārdošanu un izīrēšanu, par atlīdzību vai uz līguma pamata;
– nekustamā īpašuma fiduciāru darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– juridiskie pakalpojumi, sk. klasi 69.10.
Šajā klasē ietilpst šādas ar nekustamo īpašumu saistītas darbības, ko veic nekustamā īpašuma aģentūras:
– starpniecība nekustamā īpašuma pirkšanā, pārdošanā un izīrēšanā par atlīdzību vai uz līguma pamata;
– konsultācijas un novērtēšanas pakalpojumu sniegšana saistībā ar nekustamā īpašuma pirkšanu, pārdošanu un izīrēšanu, par atlīdzību vai uz līguma pamata;
– nekustamā īpašuma fiduciāru darbība.
Šajā klasē neietilpst:
– juridiskie pakalpojumi, sk. klasi 69.10.
Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst arī:
– īres maksas iekasēšanas aģentūru darbība.
Šajā klasē ietilpst arī:
– īres maksas iekasēšanas aģentūru darbība.