Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst pakalpojumu sniegšana, kuri attiecas uz finanšu pakalpojumiem vai ir cieši saistīti ar tiem, bet paši nav finanšu pakalpojumi. Šīs nodaļas pamatiedalījums veikts atbilstoši finanšu darījumu vai piešķirtā finansējuma veidiem.
66.1
Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst fizisku vai elektronisku tirgu apgādāšana, lai veicinātu krājumu, akciju iespēju līgumu, obligāciju vai preču līgumu pirkšanu un pārdošanu.
66.2
Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst aģentu (t.i., mākleru) darbība, pārdodot mūža rentes un apdrošināšanas polises vai sniedzot citus ar darbinieku pabalstiem, apdrošināšanu un pensijām saistītus pakalpojumus, piemēram, atlīdzības pieprasījumu pielāgošana un trešo personu pārvaldība.
66.3
Fondu pārvaldīšana
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi