Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

60.2 | Televīzijas programmu izstrāde un apraide

60.20
Televīzijas programmu izstrāde un apraide
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst pilnīgu televīzijas kanālu programmu veidošana (komplektēšana), izmantojot kā sastāvdaļas pirktas programmas (piemēram, mākslas filmas, dokumentālās filmas u.c.), pašu izveidotas programmas (piemēram, vietējās ziņas, tiešās reportāžas) vai to kombināciju.
Šo sagatavoto (sakomplektēto) televīzijas programmu var pārraidīt vai nu tās veidotāji, vai arī tā var būt veidota, lai to pārraidītu trešās personas – izplatītāji, piemēram, kabeļtelevīzijas vai satelīttelevīzijas pakalpojumu sniedzēji.
Programmas var būt vispārējas vai specializētas (t.i., ar ierobežotu formātu, piemēram, ziņas, sporta raidījumi, izglītojoši raidījumi vai jauniešiem paredzēti raidījumi). Šajā klasē ietilpst programmas, kuras ir bez maksas pieejamas lietotājiem, kā arī programmas, kuras ir pieejamas tikai tās abonējot. Šeit ir iekļauta arī video kanālu programmu veidošana pēc pieprasījuma.
Šajā klasē ietilpst arī ar televīzijas apraidi apvienota datu pārraide.
Šajā klasē neietilpst:
– ar apraidi nesaistītu televīzijas programmu elementu (mākslas filmu, dokumentālo filmu, sarunu šovu, reklāmu u.c.) producēšana, sk. klasi 59.11;
– kanālu programmu bloku komplektēšana un to izplatīšana skatītājiem, bez programmu veidošanas, sk. 61.nodaļu.