Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

58.2 | Datorprogrammatūras tiražēšana

58.21
Datorspēļu tiražēšana
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi Lielbritānijas uzņēmumi (SIC 58210)
Šajā klasē ietilpst: – visiem programmaparatūras veidiem paredzētu datorspēļu tiražēšana.
58.29
Citu programmatūru tiražēšana
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi Lielbritānijas uzņēmumi (SIC 58290)
Šajā klasē ietilpst:
– gatavas (nepielāgotas) programmatūras tiražēšana, kā arī standarta programmatūras pārveidošana vai pielāgošana pēc konkrēta pieprasījuma uz sava rēķina:
• operētājsistēmas;
• lietišķās un cita veida lietojumprogrammas.
Šajā klasē neietilpst:
– programmatūras reproducēšana, sk. klasi 18.20;
– standarta programmatūras mazumtirdzniecība, sk. klasi 47.41;
– programmatūras izstrādāšana, kas nav saistīta ar publicēšanu, ieskaitot standarta programmatūras pārveidošanu vai pielāgošanu pēc konkrēta pieprasījuma par atlīdzību vai uz līguma pamata, sk. klasi 62.01;
– lietojumprogrammu nodrošināšanas pakalpojumi tiešsaites režīmā, sk. klasi 63.11.