Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35.1
Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst elektroenerģijas ražošana vairumā, pārvade no ražošanas iekārtām uz sadales centriem un sadale galalietotājiem.
35.2
Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst gāzes ražošana un dabasgāzes vai sintētiskās gāzes sadale patērētājiem, izmantojot cauruļvadu sistēmu. Tā ietver arī gāzes tirgotājus vai māklerus, kuri organizē dabasgāzes pārdošanu, izmantojot citu pārvaldītas sadales sistēmas. Atsevišķā tādu gāzes vadu ekspluatācija (parasti lielos attālumos), kas savieno ražotājus ar gāzes izplatītājiem, vai starp pilsētu centriem, nav ietverta šajā grupā, bet ir klasificēta kā gāzes transportēšana pa cauruļvadiem.
35.3
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi