Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst apstrādes rūpniecībā ražoto preču specializēts remonts, lai atjaunotu iekārtas, aprīkojumu un citus izstrādājumus. Šeit ir ietverta arī šo izstrādājumu vispārēja vai regulāra apkope (t.i., tehniskā apkope), lai nodrošinātu to efektīvu darbību, novērstu avārijas un liekus remontdarbus.
Šajā nodaļā ietilpst tikai specializēts remonts un apkope. Ļoti daudz remontu veic arī iekārtu, aprīkojuma un citu preču ražotāji – šajā gadījumā ar šādu remontu un ražošanu saistītās vienības klasificē saskaņā ar pievienotās vērtības principu, atbilstoši kuram šīs apvienotās darbības bieži tiek saistītas ar preces ražošanu. To pašu principu piemēro apvienotai tirdzniecībai un remontam.
Iekārtu un aprīkojuma pārbūve vai rekonstrukcija tiek uzskatīta par ražošanu un ietilpst šajā sekcijā citās nodaļās.
To preču remontu un apkopi, kuras izmanto gan kā ražošanas līdzekļus, gan arī kā patēriņa preces, parasti klasificē kā mājsaimniecības preču remontu un apkopi (piemēram, biroja un mājsaimniecības mēbeļu remonts, sk. klasi 95.24).
Šajā nodaļā ietilpst arī iekārtu specializētā uzstādīšana. Tomēr to iekārtu uzstādīšanu, kuras ir daļa no ēkām vai līdzīgām struktūrām, piemēram, elektroinstalāciju ierīkošanu, eskalatoru uzstādīšanu vai gaisa kondicionēšanas sistēmu ierīkošanu, klasificē kā būvniecību.
Šajā nodaļā neietilpst:
– rūpniecisko iekārtu tīrīšana, sk. klasi 81.22;
– datoru un sakaru iekārtu remonts un apkope, sk. grupu 95.1;
– mājsaimniecības preču remonts un apkope, sk. grupu 95.2.
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst apstrādes rūpniecībā ražoto preču specializēts remonts, lai atjaunotu šos metāla izstrādājumus, iekārtas, aprīkojumu un citus izstrādājumus tā, ka tie darbojas. Šī grupa ietver arī šādu izstrādājumu vispārēju vai regulāru apkopi (t.i., tehnisko apkopi), lai nodrošinātu, ka tie darbojas efektīvi, un novērstu avārijas un liekus remontdarbus.
Šajā grupā neietilpst:
– iekārtu un aprīkojuma pārbūve vai rekonstrukcija, sk. atbilstošo klasi nodaļās no 25 līdz 30;
– rūpniecisko iekārtu tīrīšana, sk. klasi 81.22;
– datoru un sakaru iekārtu remonts un apkope, sk. grupu 95.1;
– mājsaimniecības preču remonts un apkope, sk. grupu 95.2.
Šajā grupā ietilpst apstrādes rūpniecībā ražoto preču specializēts remonts, lai atjaunotu šos metāla izstrādājumus, iekārtas, aprīkojumu un citus izstrādājumus tā, ka tie darbojas. Šī grupa ietver arī šādu izstrādājumu vispārēju vai regulāru apkopi (t.i., tehnisko apkopi), lai nodrošinātu, ka tie darbojas efektīvi, un novērstu avārijas un liekus remontdarbus.
Šajā grupā neietilpst:
– iekārtu un aprīkojuma pārbūve vai rekonstrukcija, sk. atbilstošo klasi nodaļās no 25 līdz 30;
– rūpniecisko iekārtu tīrīšana, sk. klasi 81.22;
– datoru un sakaru iekārtu remonts un apkope, sk. grupu 95.1;
– mājsaimniecības preču remonts un apkope, sk. grupu 95.2.
Uzņēmumi