Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst divas pamatdarbības, proti, augkopības kultūru audzēšana un dzīvnieku izcelsmes produktu ražošana. Šī nodaļa ietver bioloģisko ražošanu, kā arī ģenētiski modificētu lauksaimniecības kultūru un ģenētiski modificētu dzīvnieku audzēšanu. Šajā nodaļā ietilpst augkopība gan atklātos laukos, gan segtajās platībās.
Šī nodaļa ietver arī pakalpojumus, kas raksturīgi lauksaimniecībai un medību saimniecībai, medības ar lamatām, kā arī ar tām saistītos pakalpojumus.
Grupā 01.5 (Jauktā lauksaimniecība) netiek izmantoti parastie pamatdarbības noteikšanas principi. Tā balstās uz pieņēmumu, ka daudzās lauku saimniecībās augkopība un dzīvnieku audzēšana ir pamatoti līdzsvarota un ka būtu patvaļīgi tās klasificēt vienā vai citā kategorijā.
Lauksaimnieciskā darbība neietver lauksaimniecības produktu jebkādu turpmāku apstrādi (klasificēta 10. un 11.nodaļā (Pārtikas produktu un dzērienu ražošana) un 12.nodaļā (Tabakas izstrādājumu ražošana)), izņemot to, kas ir nepieciešama, lai sagatavotu pirmproduktu realizācijai. Šeit ietilpst arī produktu sagatavošana sākotnējiem tirgiem.
Šajā nodaļā neietilpst zemes darbi (piemēram, lauksaimniecības zemju terašu veidošana, meliorācija, rīsa lauku sagatavošana utt.), kurus klasificē F sadaļā (Būvniecība), kā arī ar lauksaimniecības produkcijas tirdzniecību saistītie pircēji un kooperatīvās sabiedrības, kas tiek klasificētas G sadaļā. Tā neietver arī ainavu veidošanu un uzturēšanu, kas ir klasificētas klasē 81.30.
01.1
Viengadīgo kultūru audzēšana
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst viengadīgo kultūraugu audzēšana, tas ir tādu augu audzēšana, kuri neaug vairāk par diviem augšanas periodiem. Tā ietver arī šo augu sēklaudzēšanu.
01.2
Daudzgadīgo kultūru audzēšana
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst daudzgadīgo kultūru, t.i., tādu augu audzēšana, kuri aug vairāk par diviem augšanas periodiem un kuri vai nu dīgst atkārtoti pēc katras sezonas vai aug pastāvīgi. Šī grupa ietver arī šo augu audzēšanu sēklu ieguvei.
01.3
Augu pavairošana
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
01.4
Lopkopība
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst visu dzīvnieku audzēšana, izņemot ūdensdzīvniekus.
Šajā grupā neietilpst:
– lauksaimniecības dzīvnieku turēšana un kopšana, sk. klasi 01.62;
– jēlādu ieguve lopkautuvēs, sk. klasi 10.11.
01.5
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
 
01.6
Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst darbības, kas saistītas ar lauksaimniecisko ražošanu, un darbības, kas ir līdzīgas lauksaimniecībai, ar kuru nenodarbojas ražošanas nolūkos (lauksaimniecības produktu ražas novākšanas ziņā), un ko veic par atlīdzību vai uz līguma pamata. Tā ietver arī palīgdarbības pēc ražas novākšanas, kuras mērķis ir sagatavot lauksaimniecības produktus realizācijai.
01.7
Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi