Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

O | VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

Apraksts
Šajā sadaļā ietilpst valsts līmeņa darbības, ko parasti veic valsts pārvalde. Šīs darbības ir tiesību aktu ieviešana un juridiskā interpretācija, to atbilstoša reglamentēšana, kā arī uz tiem balstītu programmu pārvaldība, likumdošana, nodokļu politika, valsts aizsardzība, sabiedriskā kārtība un drošība, imigrācijas pakalpojumi, ārlietas un valdības programmu pārvaldība. Šajā sadaļā ietilpst arī obligātā sociālā apdrošināšana.Juridiskais vai institucionālais statuss nav noteicošais faktors, kura dēļ darbība būtu jāklasificē šajā sadaļā, – šī sadaļa ietver tādas darbības, kādas minētas iepriekšējā punktā. Tas nozīmē, ka uz darbībām, kas klasificētas citur NACE klasifikācijā, šī sadaļa neattiecas pat tad, ja tās veic valsts iestādes. Piemēram, skolu sistēmas pārvalde (t.i., izglītības sistēmas vispārēja vadība, kontrole, mācību programmas) tiek ietverta šajā sadaļā, bet pati apmācība netiek (sk.P sadaļu), un cietuma slimnīcas vai militārās slimnīcas ir klasificētas pie veselības aprūpes (sk.Q sadaļu). Līdzīgi dažas šajā sadaļā izklāstītās darbības var veikt nevalstiskas iestādes.
Uzņēmumi