Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

68.1 | Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana

Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana:
• dzīvojamās ēkas un mājokļi;
• nedzīvojamās ēkas, ieskaitot izstāžu zāles, privātās glabātavas un tirdzniecības centrus;
• zeme.
Šajā klasē ietilpst arī:
– nekustamā īpašuma iedalīšana zemes gabalos, neveicot zemes uzlabošanu.
Šajā klasē neietilpst:
– būvniecības projektu izstrādāšana vēlākai pārdošanai, sk. klasi 41. 10;
– zemes sadalīšana un uzlabošana, sk. klasi 42.99.
Šajā klasē ietilpst:
– sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana:
• dzīvojamās ēkas un mājokļi;
• nedzīvojamās ēkas, ieskaitot izstāžu zāles, privātās glabātavas un tirdzniecības centrus;
• zeme.
Šajā klasē ietilpst arī:
– nekustamā īpašuma iedalīšana zemes gabalos, neveicot zemes uzlabošanu.
Šajā klasē neietilpst:
– būvniecības projektu izstrādāšana vēlākai pārdošanai, sk. klasi 41. 10;
– zemes sadalīšana un uzlabošana, sk. klasi 42.99.