Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

60.1 | Radio programmu apraide

60.10
Radio programmu apraide
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– audio signālu pārraide, izmantojot radioapraides studijas un iekārtas, kas paredzētas radio programmu pārraidīšanai sabiedrībai, saistītām iestādēm vai abonentiem.
Šajā klasē ietilpst arī:
– radiotīklu darbība, t.i., radio programmu bloka komplektēšana un pārraidīšana saistītām iestādēm vai abonentiem pa gaisu, izmantojot kabeli vai satelītu;
– radioapraide internetā (interneta radiostacijas);
– datu pārraide, kas iekļauta radioapraidē.
Šajā klasē neietilpst:
– ierakstītu radioprogrammu producēšana, sk.klasi 59.20.