Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

60.1 | Radio programmu apraide

Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– audio signālu pārraide, izmantojot radioapraides studijas un iekārtas, kas paredzētas radio programmu pārraidīšanai sabiedrībai, saistītām iestādēm vai abonentiem.
Šajā klasē ietilpst arī:
– radiotīklu darbība, t.i., radio programmu bloka komplektēšana un pārraidīšana saistītām iestādēm vai abonentiem pa gaisu, izmantojot kabeli vai satelītu;
– radioapraide internetā (interneta radiostacijas);
– datu pārraide, kas iekļauta radioapraidē.
Šajā klasē neietilpst:
– ierakstītu radioprogrammu producēšana, sk.klasi 59.20.
Šajā klasē ietilpst:
– audio signālu pārraide, izmantojot radioapraides studijas un iekārtas, kas paredzētas radio programmu pārraidīšanai sabiedrībai, saistītām iestādēm vai abonentiem.
Šajā klasē ietilpst arī:
– radiotīklu darbība, t.i., radio programmu bloka komplektēšana un pārraidīšana saistītām iestādēm vai abonentiem pa gaisu, izmantojot kabeli vai satelītu;
– radioapraide internetā (interneta radiostacijas);
– datu pārraide, kas iekļauta radioapraidē.
Šajā klasē neietilpst:
– ierakstītu radioprogrammu producēšana, sk.klasi 59.20.