Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

30.2 | Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana

Uzņēmumi
Šajā klasē ietilpst:
– elektrisko, dīzeļa, tvaika un cita veida dzelzceļa lokomotīvju ražošana;
– dzelzceļa vai tramvaju pašgājēju vagonu (tramvaju motorvagonu, bagāžas vagonu un preču platformu) ražošana, kā arī kārtībā uzturēšanas vai apkalpošanas vilcienu ražošana;
– ar pašpiedziņu neaprīkota dzelzceļa vai tramvaju ritošā sastāva ražošana:
• pasažieru vagoni, preču vagoni, cisternvagoni, vagoni–pašizkrāvēji, pašizkrāvējplatformas, darbnīcu vagoni, celtņvagoni, tenderi u.c.;
– specializētu vilcienu vai tramvaju lokomotīvēm vai ritošajam sastāvam paredzētu detaļu ražošana:
• balstratiņi, asis un riteņi, bremzes un bremžu detaļas, āķi un sakabināšanas ierīces, buferi un buferu daļas, amortizatori, vagonu un lokomotīvju rāmji, virsbūves, savienojumi u.c.
Šajā klase ietilpst arī:
– ieguves rūpniecībā izmantojamu lokomotīvju un drezīnu ražošana;
– tādu mehānisko un elektromehānisko signalizācijas, kustības drošības un kontroles iekārtu ražošana, kas izmantojamas uz dzelzceļiem, tramvaju ceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, autoceļiem, piestātnēs, lidlaukos u.c.;
– dzelzceļa pasažieru vagonu sēdekļu ražošana.
Šajā klasē neietilpst:
– nesamontētu sliežu ražošana, sk. klasi 24.10;
– samontēta sliežu ceļu aprīkojuma ražošana, sk. klasi 25.99;
– elektromotoru ražošana, sk. klasi 27.11;
– elektrisko signalizācijas, kustības drošības vai kontroles iekārtu ražošana, sk. klasi 27.90;
– dzinēju un turbīnu ražošana, sk. klasi 28.11.
Šajā klasē ietilpst:
– elektrisko, dīzeļa, tvaika un cita veida dzelzceļa lokomotīvju ražošana;
– dzelzceļa vai tramvaju pašgājēju vagonu (tramvaju motorvagonu, bagāžas vagonu un preču platformu) ražošana, kā arī kārtībā uzturēšanas vai apkalpošanas vilcienu ražošana;
– ar pašpiedziņu neaprīkota dzelzceļa vai tramvaju ritošā sastāva ražošana:
• pasažieru vagoni, preču vagoni, cisternvagoni, vagoni–pašizkrāvēji, pašizkrāvējplatformas, darbnīcu vagoni, celtņvagoni, tenderi u.c.;
– specializētu vilcienu vai tramvaju lokomotīvēm vai ritošajam sastāvam paredzētu detaļu ražošana:
• balstratiņi, asis un riteņi, bremzes un bremžu detaļas, āķi un sakabināšanas ierīces, buferi un buferu daļas, amortizatori, vagonu un lokomotīvju rāmji, virsbūves, savienojumi u.c.
Šajā klase ietilpst arī:
– ieguves rūpniecībā izmantojamu lokomotīvju un drezīnu ražošana;
– tādu mehānisko un elektromehānisko signalizācijas, kustības drošības un kontroles iekārtu ražošana, kas izmantojamas uz dzelzceļiem, tramvaju ceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, autoceļiem, piestātnēs, lidlaukos u.c.;
– dzelzceļa pasažieru vagonu sēdekļu ražošana.
Šajā klasē neietilpst:
– nesamontētu sliežu ražošana, sk. klasi 24.10;
– samontēta sliežu ceļu aprīkojuma ražošana, sk. klasi 25.99;
– elektromotoru ražošana, sk. klasi 27.11;
– elektrisko signalizācijas, kustības drošības vai kontroles iekārtu ražošana, sk. klasi 27.90;
– dzinēju un turbīnu ražošana, sk. klasi 28.11.