Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft IT datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst organizāciju, kuras pārstāv īpašu grupu intereses vai veicina uzskatu izplatīšanu plašā sabiedrībā, darbība. Darbību parasti veic šo organizāciju locekļi, bet arī personas, kas nav to dalībnieki, var piedalīties un atbalstīt to darbību. Šī nodaļa ir iedalīta pamatkategorijās pēc šo organizāciju izvirzītajiem mērķiem, proti, darba devēju, pašnodarbināto un zinātnieku intereses (grupa 94.1), darba ņēmēju intereses (grupa 94.2) vai reliģisku, politisku, ar kultūru, izglītību vai atpūtu saistītu uzskatu un darbību veicināšana (grupa 94.9).
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst organizāciju darbība, kuras veicina uzņēmumu un darba devēju organizāciju biedru intereses. Attiecībā uz profesionālajām organizācijām tā ietver arī konkrēto profesiju pārstāvju profesionālo interešu veicināšanu.
Šajā grupā ietilpst organizāciju darbība, kuras veicina uzņēmumu un darba devēju organizāciju biedru intereses. Attiecībā uz profesionālajām organizācijām tā ietver arī konkrēto profesiju pārstāvju profesionālo interešu veicināšanu.
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst organizāciju darbība (izņemot uzņēmumu un darba devēju organizācijas, profesionālās organizācijas, arodbiedrības), kuras veicina savu dalībnieku intereses.
Šajā grupā ietilpst organizāciju darbība (izņemot uzņēmumu un darba devēju organizācijas, profesionālās organizācijas, arodbiedrības), kuras veicina savu dalībnieku intereses.