Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija

Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

Latvijas uzņēmu saraksts. 47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst jaunu un lietotu preču tālākpārdošana (pārdošana bez pārveidošanas) galvenokārt plašai sabiedrībai personiskam vai mājsaimniecības patēriņam vai izmantošanai, ko veic lielveikalos, kioskos, stendos, kā arī mazumtirdzniecība, ko veic uzņēmumi, kas izpilda tirdzniecību pa pastu, apkārtceļojošie sīktirgotāji, ielu tirgotāji, patērētāju kooperatīvi u.c.
Mazumtirdzniecību vispirms klasificē pēc tirdzniecības vietas tipa (mazumtirdzniecība veikalos: grupas no 47.1 līdz 47.7; mazumtirdzniecība ārpus veikaliem: grupas 47.8 un 47.9). Mazumtirdzniecība veikalos ietver arī lietotu preču mazumtirdzniecību (klase 47.79). Mazumtirdzniecība veikalos ir sīkāk iedalīta specializētajā mazumtirdzniecībā (grupas no 47.2 līdz 47.7) un nespecializētajā mazumtirdzniecībā (grupa 47.1). Iepriekšminētās grupās sīkāk iedala pēc pārdodamo preču klāsta. Pārdošanu ārpus veikaliem iedala pēc tirdzniecības veidiem, piemēram, mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (grupa 47.8) un cita veida mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, piemēram, tirdzniecība pēc pasūtījuma pa pastu, mazumtirdzniecība, ko veic apkārtceļojošie sīktirgotāji, preču pārdošana tirdzniecības automātos u.c. (grupa 47.9).
Šajā nodaļā ietvertās preces ir tikai tās preces, ko parasti dēvē par patēriņa precēm vai mazumtirdzniecības precēm. Tāpēc šī nodaļa neattiecas uz precēm, kuras parasti nepārdod mazumtirdzniecībā, piemēram, labības graudiem, rūdām, rūpnieciskām iekārtām u.c. Šajā nodaļā ietilpst arī uzņēmumi, kas galvenokārt pārdod plašai sabiedrībai pēc katalogiem un paraugiem apskatāmas preces, piemēram, personālos datorus, kancelejas piederumus, krāsas vai kokmateriālus, kaut gan šīs preces var nebūt paredzētas personīgai vai mājsaimniecību lietošanai.
Šajā nodaļā ietilpst arī mazumtirdzniecība, ko veic komisijas aģenti, un mazumtirdzniecības izsoļu namu darbība.
Šajā nodaļā neietilpst:
– lauksaimniecības produktu pārdošana, ko veic zemnieki, sk. 01.nodaļu;
– preču ražošana un pārdošana, ko pārsvarā klasificē kā ražošanu nodaļās no 10 līdz 32;
– automobiļu, motociklu un to detaļu pārdošana, sk. 45. nodaļu;
– labības graudu, rūdu, naftas, rūpniecisko ķimikāliju, dzelzs un tērauda, rūpniecisko iekārtu un aprīkojuma tirdzniecība, sk. 46. nodaļu;
– pārtikas un dzērienu pārdošana patēriņam un promnešanai ēdināšanas iestādēs, sk. 56. nodaļu;
– individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības preču iznomāšana plašai sabiedrībai, sk. grupu 77.2.
47.1
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst dažādu produkcijas veidu mazumtirdzniecība vienā un tajā pašā uzņēmumā (nespecializētajos veikalos), piemēram, tirgos vai lielveikalos.
47.2
Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
47.3
Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
47.4
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst informācijas un sakaru tehnoloģijas (IST) iekārtu, piemēram, datoru, perifēro iekārtu, telekomunikāciju iekārtu un plaša patēriņa elektronikas, mazumtirdzniecība specializētajos veikalos.
47.5
Mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst tādu mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, kā tekstilizstrādājumi, metāla izstrādājumi, paklāji, elektroierīces vai mēbeles.
47.6
Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst tādu kultūras un atpūtas preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos kā grāmatas, laikraksti, mūzikas un video ieraksti, sporta aprīkojums, spēles un rotaļlietas.
47.7
Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst īpašu izstrādājumu klāsta pārdošana specializētajos veikalos, kas nav ietverti citās šīs klasifikācijas daļās, piemēram, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu, farmaceitisko līdzekļu un medicīnas preču, rokas pulksteņu, suvenīru, tīrīšanas materiālu, ieroču, ziedu, mājdzīvnieku u.c. pārdošana. Tā ietver arī lietotu preču mazumtirdzniecību specializētajos veikalos.
47.8
Mazumtirdzniecība stendos un tirgos
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst jebkādu jaunu vai lietotu produktu mazumtirdzniecība tādās tirdzniecības vietās, kas nav veikali, parasti pārvietojamos kioskos uz koplietošanas ceļiem vai stacionāros tirgos.
47.9
Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst mazumtirdzniecība pa pastu, internetā, iznēsājumtirdzniecība, mazumtirdzniecība tirdzniecības automātos u.c.