Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

T | MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU DARBĪBA; PAŠPATĒRIŅA PREČU RAŽOŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA INDIVIDUĀLAJĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS

Uzņēmumi
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst mājsaimniecību nediferencētā pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana. Mājsaimniecības ir klasificējamas šajā nodaļā tikai tad, ja nav iespējams noteikt mājsaimniecības pamatdarbību sava iztikas līmeņa nodrošināšanai. Ja mājsaimniecība iesaistās tirgus darbībās, tā jāklasificē atbilstoši veiktajai tirgus pamatdarbībai.
Šajā nodaļā ietilpst mājsaimniecību nediferencētā pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana. Mājsaimniecības ir klasificējamas šajā nodaļā tikai tad, ja nav iespējams noteikt mājsaimniecības pamatdarbību sava iztikas līmeņa nodrošināšanai. Ja mājsaimniecība iesaistās tirgus darbībās, tā jāklasificē atbilstoši veiktajai tirgus pamatdarbībai.