Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

T | MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU DARBĪBA; PAŠPATĒRIŅA PREČU RAŽOŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA INDIVIDUĀLAJĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS

97
Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām
Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
98
Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās
Apraksts Latvijas uzņēmumi Igaunijas uzņēmumi
Šajā nodaļā ietilpst mājsaimniecību nediferencētā pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana. Mājsaimniecības ir klasificējamas šajā nodaļā tikai tad, ja nav iespējams noteikt mājsaimniecības pamatdarbību sava iztikas līmeņa nodrošināšanai. Ja mājsaimniecība iesaistās tirgus darbībās, tā jāklasificē atbilstoši veiktajai tirgus pamatdarbībai.