Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

98
Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās
Šajā nodaļā ietilpst mājsaimniecību nediferencētā pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana. Mājsaimniecības ir klasificējamas šajā nodaļā tikai tad, ja nav iespējams noteikt mājsaimniecības pamatdarbību sava iztikas līmeņa nodrošināšanai. Ja mājsaimniecība iesaistās tirgus darbībās, tā jāklasificē atbilstoši veiktajai tirgus pamatdarbībai.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts