Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

QQ
VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE
Šajā sadaļā ietilpst veselības aprūpe un sociālā palīdzība. Minētās darbības ir ļoti dažādas, sākot no veselības aprūpes, ko nodrošina apmācīti profesionāli medicīnas darbinieki slimnīcās un citās iestādēs, ietverot aprūpi ar izmitināšanu, kas joprojām zināmā mērā ir saistīta ar veselības aprūpi, līdz pat sociālajai palīdzībai, neiesaistot veselības aprūpes speciālistus.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 2902 uzņēmumi ar šo darbības veidu.         136 137 138 139 140 141 142 143 144

Atrasti 2902 uzņēmumi ar šo darbības veidu.         136 137 138 139 140 141 142 143 144

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts