Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

PP
IZGLĪTĪBA
Šī sadaļa ietver jebkāda līmeņa vai jebkādas profesijas izglītību. Apmācību var veikt mutiski vai rakstiski, kā arī pa radio, vai izmantojot televīziju, internetu vai saraksti.
Šajā sadaļā ietilpst dažāda līmeņa izglītības programmu apguve regulārās izglītības iestādēs, kā arī pieaugušo izglītošanas un analfabētisma likvidēšanas programmas u.c. Šajā sadaļā ietilpst arī militārās skolas un akadēmijas, cietumu skolas u. c. mācību iestādes attiecīgajos līmeņos. Šī sadaļa ietver gan valsts, gan privātās izglītības iestādes.
Katra sākotnējās izglītības līmeņa klase ietver skolēnu ar fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem speciālo izglītošanu.
Šajā sadaļā kategorijas ir iedalītas, ņemot vērā izglītības līmeņus, kas noteikti 1997. gada Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācijā (ISCED). To izglītības iestāžu darbība, kuras nodrošina kursus ISCED 0 līmenī, ir klasificēta klasē 85.10, ISCED 1.līmenī – klasē 85.20, ISCED 2. – 3.līmenī – grupā 85.3, ISCED 4.līmenī – klasē 85.41 un ISCED 5. – 6.līmenī – klasē 85.42.
Šajā sadaļā ietilpst arī apmācība, kas saistīta galvenokārt ar sporta un atpūtas pasākumiem, piemēram, tenisu vai golfu, un izglītības atbalsta darbības.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 3736 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 3736 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts