Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

MM
PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI
Šī sadaļa ietver specializētas profesionālās, zinātniskās un tehniskās darbības. Lai veiktu šīs darbības, vajadzīgs augsts apmācības līmenis, un, tās veicot, lietotājiem kļūst pieejamas specializētas zināšanas un prasmes.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 18562 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 18562 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts